زبان انگلیسی(گروهa) 4 آذر 1402

ابتدا استاد تکالیف را چک کردند و یک بار هم از روی آنها خواندند تمرین کردند.
بعد از آن وقتی که به صفحه ی 11 کتاب درسی رسیدیم در مورد MR،Mrs،MISS توضیح دادند و گفتند Mr میشه آقا Mrs میشه خانم متاهل، Miss هم میشه خانم مجرد.
استاد دیدند کلاس پر سر و صدا شده بعد گفتند که اگر بچه های خوبی باشید آخر کلاس بازی می کنیم و بچه ها ساکت شدند. اما کمی بعد دوباره سر و صدا کردند استاد هم گفتند اگر تا صفحه 19 پیش رفتیم بازی می کنید بچه ها ساکت شدند و میخواستند سریع درس را پیش ببریم تا بازی کنیم.
داخل درس 3 در مورد تولد و تاریخ تولد خواندیم و از آن هم گذشتیم تا وقتی که به صفحه ی 19 رسیدیم و قرار بود من بازی کنم اما چون تا حالا من بازی کرده بودم قرار شد داوطلب دیگری به نام سعادتمندفرد بازی تایگر، ربیت (tiger، rabbit) را انجام دهند و بعد که به زنگ نزدیک شدیم استاد گفتند ماه های سال به انگلیسی را تمرین کنید برای جلسه بعد.

 

                                            به خلاص آمد این جلسه                                                                                                                          مدرسه همچنان باقیست

 

 

کلاس زبان گروه B شنبه 4 آذر 1402

امروز آقای مهری بعد از ورود به کلاس درباره ی نمره های امتحان صحبتی مختصر کردند ولی بعد به تدریس پرداختند. امروز آقای مهری در ادامه درس 3 به اصطلاحات و نکات بیشتری پرداختند.

بعد از آن ماه ها را درس دادند و گفتند که در کتاب هم طلفظ انگلیسی هم فارسی و هم فرانسوی را یاد داده است. آقای مهری ادامه دادند که ما هرچند طلفظ فارسی روز های هفته را بلدیم ولی باید نحوه ی گفتار و نوشتار آن به انگلیسی را نیز بلد باشیم. همچنین معنی چند لغت به معنای تاریخ، ماه و سال به ما گفتند. و گفتند که بای این اصطلاحات را حفظ باشیم و یا حفظ کنیم.

حتی امروز از تاریخ تولدمان را به انگلیسی پرسیدند و هر کسی چیزی گفت مهر، آبان، آذر و بهمن….

مهمتر از همه اینکه فهمیدیم که خود استاد متولد آذر ماه هستند……

در پایان درس 3 امروز آقای مهری گفتند که از ماه ها تکلیف می دهند و ما باید بنویسیم.

 

شنبه زنگ آخر 1402/9/4

آ قای دوستی تکالیف را دیدن وبچه ها از موقعیت استفاده کردن وتا دلتان بخواهد حرف زدن .
بعد یک خبر بد دادنکه که گفتند ما باید به درست برسیم ئباید هر جلسه یک یا دو درس را انجام دهیم و ما قش کردیم وما شروع کردیم به درس خواندن واول درس گفتنند که یک پرسش وپاسخ داریم آقا ما شروع کردیم به درس خواندن اول آقای پناهنده کل درس را خواندن وآقای دوستی شروع کردن به خواندن سوال ها و موضوع این درس همدلی همیاری در حوادث بود .
من موضوع چند مورد از سوال ها را می گویم
1_همدلی وهمیاری چیست
مردم کشور ما در حوادثی همدلی وهمیاری داشته اند
آیا هنگام حوادث وفقط به همنوعان خود کمک می کنیم
سازمان اهلال احمر چیست
و…
بعد چند نفر از دوستان آمدن برای پرسش وپاسخ ولی با شرایطی که استاد گفتن سه نفر استادن و همه مثبت گرفتن.
و استاد تکلیف ندادن
خدا حافظ

زنگ انگلیسی (گروهa) ۲۷ آبان ۱۴۰۲

ابتدا استاد وارد شدند و از من (مهران ثانی) خواستند تا ادامه بازی که در هفته قبل معرفی کردم و انجام دادم را انجام دهم من هم پای تابلو رفتم ، گروه بندی ها را مشخص کردم و بازی را شروع کردم. وقتی بازی تمام شد استاد خیام نکویی سریع رفتند سراغ درس ولی باز هم برای فکر کنم سومین بار میخواستند lesson 2 را بخوانیم و تمرین کنیم و ما هم این کار را کردیم. استاد همراه با درس از بچه ها پرسش و پاسخ هم انجام می دادند تا بفهمند که بچه ها بلد هستند درس را یا نه. 

بعد از آن که استاد این درس را با ما کار کردند کمی رفتند سراغ چیز های فرا تر از درس. ایشان در مورد …,we talk to us, he talk to them

ایشان بعد از آن به ما چند کلمه فارسی گفتند تا ما آنرا به انگلیسی بنویسیم.

در آخر هم تکلیف به ما صفحات ۳۲ و ۳۳ کتاب کار را دادند و جلسه را تمام کردند.

2 / ۹ نگارش

استاد گفتند گروه یک بروند بیرون و با خودشان هماهنگ کنند که هرکس چیکار کند بعد وارد کلاس شدند استاد داوطلبان گفتند دست بگیرید تا به نوبت بخوانید گروه یک معلم بودند سه نفر نمره و یک نفر امضا و یک نفر هم معلم بود موضوع نگارش این هفته ۵ موضوع بود که برای هر موضوع باید ۴ جمله مینوشتیم چندین نفر خوب در انشا داشتیم از جمله آقای حسینی و احمدی و ….

حسین سلیمی . هندسه هفتم هدف . 1402/09/01

به نام خدا 

پاره خط را یاد اوری کردند.زاویه های باز و تند و راست و نیم صفحه را هم گفتند .

گفتند زاویه ی نیم ساز یک شکل را به دو قسمت تبدیل می کند و زاویه های رو به رو با هم مساوی هستند .

متمم=جمع زاویه ها90 درجه 

مکمل=جمع زاویهها 180 درجه

مثلث متوازی الاضلاع=همه زاویه ها 60 درجه و همه ان ها با هم برابرند . مثلث متواری الاضلاع را فقط یک جور می توان کشید .

اگر توی یک شکل روی خط های ان دو خط باشد با هم مساوی هستند .

چند ضلعی که یک زاویه یا بیشتر از 180 درجه باشد شکل مقعر یا کاو نام دارد.

ولی

اگر کم تر از 180 باشد شکل محدب یا کوژ نام دارد.

نقطه همیشه با حروف بزرگ انگلیسی و سر پیکان با حروف کوچک انگلیسی.

زاویه …

راست = 90 درجه 

تند = کم تر از 90 درجه

باز = بیشتر از 90 درجه

زاویه ی hot همان زاویه ی تند است .

زاویه متقابل به رس با هم مساوی هستند .

استاد تذکر دادند = باید در امتحان هندسه همه ی چیز ها را با دلیل بیان کنید وگر نه مثل تقلب است .

زاویه ی مثلث برای دو زاویه ی داخلی غیر مجاور .

زاویه ی خارجی برای زاویه ی مقعر یا همان کاو نیست.

خدا نگه دار دوستان . هندسه.هفتم هدف.حسین سلیمی

عربی سه شنبه ۸/۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم 

استاد که وارد کلاس شدند و گفتند که میخواهم آزمونکی از المعجم درس دو بخش اول بگیرند. ایشان گفتند که ۲ دقیقه وقت می دهم تا مروری از روی معجم بکنید ولی ما گفتیم که ۵ دقیقه اما استاد قبول نکرد و ۴دقیقه به ما وقت دادند و ما هم شروع به خواندن معجم  کردیم وبعد از ۵ دقیقه از ما خواستند تا برگه از دفتر خود جدا کرده و روی میز گذاشته و فرمودنند که من کلمه را می خوانم و شما هم کلمه را بنویسید و هم معنی آن را و قبل از آزمونک گفتند که نام ونام خانوادگی خود ر ا نوشته و نام کلاس خود را هم بنویسید و سطح های فلستین، اصفهان و تهران را انتخاب کردند و بعد از آزمون سراغ کتاب رفتیم و جمله های عربی کتاب را معنی کریم و در آخر درس هم جدول را کامل کردیم و رمز جدول را که پیدا کردیم زنگ خورد وبچه ها از کلاس بیرون رفتند. 

حساب پنچ شنبه 1402/9/2

آقای یادگاری وارد کلاس شدند ولی چون یک سری از بچه ها صدای زنگ را نشنیدند یکی از بچه ها آمد و گفت که زنگ خورده تا ما وارد سالن مدرسه شدیم دیدیم که آقا وارد کلاس شده بودند و به بچه ها گفتند که برون و برگه بگیرند وقتی بچه ها را آقای یادگاری در کلاس راه داد برگه های امتحان را پخش کرده بودند و نمرات را نوشته بودند که بالاترین نمره کلاس 19 بود و اینکه بیشتر نمره ها که کم شده بود به خاطر راه حل نداشتن بود و  گفتند که اگر کسی اعتراض دارد بیاید ولی اگر اعتراض درستی نداشت 0.25 کم میشود بعد گفتند که کتاب ها را در بیاوریم و بعد شروع به حل کردن کردند و مال همه ی بچه ها را چک کردند و بعد هم تکلیف جلسه بعد را گفتند که ص33 .35.34 را گفتند که برای دوشنبه انجام دهیم و بعد کلاس را تعطیل کردند

دوشنبه 29 آبان زنگ فناوری هفتم هدف

سلام امروز آقای اخوان وارد کلاس شدند. ابتدا شروع به توضیح دادن راجع به اکسل ورد و پاورپوینت کردند و گفتند که ما در سال هفتم با ورد و پاورپوینت اشنا می شویم  سپس کمی در مورد  اکسل به ما توضیح دادند ولی گفتند که ما امسال کاری با اکسل نداریم سپس یک تکلیف درباره ی اکسل به ما دادند که این تکلیف سوالات خود شناسی بود واین بحث به پایان رسید.

سپس شروع به توضیح در مبحث پاورپوینت کردند سپس درموردفیلمی که در همکلاسی گذاشته بودند سوالاتی مربوط به نوار های بالای صفحه پرسیدند و به چند نفری که جواب دادند مثبت دادند. 

و بعد از توضیحات و پرسیدن سوالات فیلمی گذاشتند

تکلیف هم دیدن فیلم دوم اموزش پاورپوینت است و پاسخ دادن به سوالات که در همکلاسی گذاشته شده است .

ابوالفضل آقا محمد ربیع دوشنبه زنگ دوم حساب

به نام خدا

آقای یادگاری مثل همیشه با حدیثی از پیامبران یا امامان شروع کردند حدیث از امام علی علیه السلام بود

امام علی علیه السلام می‌فرمایند: هر کس بدون عاقبت اندیشی یا فکر کردن وارد کاری بشود وارد سختی‌ها و دشواری‌ها می‌شود آقای یادگاری سوالاتی که درباره امتحان ریاضی بود حل کردند و سوالاتی را حل کردند که ما مشکل داشتیم مثل سوال آخر صفحه ۲ بعد از حل کردن سوالاتی که مشکل داشتیم استاد گفتن صفحه ۲۸ را باز کنید استاد گفتن این فصل درباره معادله است و این مبحث پایه‌ای است به طوری که در کتاب ریاضی سال هشتم و نهم این مبحث را داریم آن را باید خوب یاد بگیرید در حل کردن سوالات ریاضی به سوالی برخورد کردیم استاد گفتن به جای گفتن عدد ۳.۱۴ بهتر است بگوییم عدد پی چون کامل و دقیق‌تر است بعد کتاب را حل کردیم بعد از آن چند سوال کتاب کار را حل کردیم که از قبل باقی مانده بود در سوالاتی که در دفتر گفته بودند را حل کردیم استاد یادگاری تکلیف را گفتند صفحه ۳۰ ۳۱ ۳۲ و نصف بالای صفحه ۳۳ یعنی غیر از تمرین این بود از کلاس دوشنبه زنگ دوم زنگ حساب