شنبه زنگ چهارم اجتماعی

به نام خدا

ابتدا آقای دوستی گفتند تکالیف خود را تحویل دهید  که تکالیف شامل :

1.کشیدن نقشه ی ذهنی درس 8تا16 در دفتر یا xmind

2.تکمیل کردن سوالات درس 8تا16

اقای دوستی ابتدا هر نفر را براساس لیست صدا کردند بعد مستمر را با هم دیدند و بر اساس فرمول نمره ی مستمر را به هر فرد می گفتند بعد از مستمر آقای دوستی حذفیات امتحان خرداد را گفتند:

بعضی از فعالیت های مهم است اما بیشتر آنها حذف است و بیشتر بدانیم و صفحه ی اول درس و صفحه ی آخر درس نیز حذف است 

حذفیات:درس های 1/2/3/4/5/7/8/9 برای امتحان خرداد حذف است.

موارد امتحانی:درس های 6/10/11/12/13/14/15/16 در امتحان وجود دارد.

تکلیف:کسانی که مستمر را پایین گرفتند در طول هفته به پیش آقای دوستی بروند و با پرسش نمره ی خود را بهبود دهند

تکلیف حرفه و فن

به نام خدا

من غذایی که درست کردم بندری بود و این که اول پوست سوسیس ها را کندیم و بعد پیاز ها را خورد کردیم و سرخ کردیم و بعد فلفل دلمه ای و سیب زمینی ها را خورد کردیم و بعد ریختیم داخل میتابه و رب و آب جوش راهم ریختیم و پیاز هایی که سرخ کرده بودیم را اضافه میکنیم و بعد زیر گاز را روشن می کنیم و سوسیس ها را که جدا سرخ کدیم را به آن اضافه میکنیم و بندری ما آماده است قیمت سوسیس :دونه ای ۱۰۰۰۰ تومان که هر نفر دو تا که می‌شود ۲۰۰۰۰ تومان پیاز و سیب زمینی:کل ۱۰۰۰۰ تومان که هر نفر ۳۳۰۰ تومان و فلفل دلمه ای ها: کل ۳۰۰۰ تومان که هر نفر ۱۰۰۰ تومان ادویه ها:کل ۱۰۰۰ که هر نفر ۳۳۰ تومان خرج هر نفر:۲۵۰۰۰ تومان خرج کل:۷۵۰۰۰ تومان

زنگ سوم تاریخ 19/2/1403

در اول کار ما چند سوال درمورد درس کردیم و بعد شروع کردیم به درس استاد گفتند که اول کتاب را تمام می کنیم و بعد میریم سراغ تاریخ انبیا.
ما حرف از زبان خط و دانش زدیم.
در اول استاد گفتند که زبان وخط به اندازی ای مهم و بزرگ است که گفته می شود زبان و خط را پیامبری از جانب خدا به ما رسانده.
و استاد برای این کار که به ما نشاندهند که بدون زبان کار خیلی خیلی سخته یک بازی کردن.
اول از بچه خواستند که بدون زبان فکر کنند.
اما کسی نتوانست.
بعد یک بازی کردیم باید بدون اشاره به کسی یا چیزی کلمه ای بعد جمله ای را بیان کنیم به هر روش.
همه بچه از پانتومین استفاده کردن.
اما افراد کمی توانستد کلمه درست را بگوید.
بعد استاد گفتن اجرای اشیائ کار آسنی است اما اجرای صفات و بعضی از چیز ها سخته
ب ای مثال جانثاری آوردن و بدونه اینکه ما بفمیم گفتند جوانمردی و جانثاری از کشتی استفاده کرد و بیشتر بچه فکر کردن دزدی است.
بعد کتاب را خوانیدم و استاد توضیح دادند🥴
بعد استاد برای اضافه شدن نمره و جبران گفتند که برایچند موضوع که می گویم پاورپوینت درست کنید.
1️⃣ درست کردن پاورپوینت برای الهی ها
2️⃣ شاهنامه
3️⃣فرمانده ها
گفند به یا پاور باشه با یک ویس توضیح
یا صدا باشه
و داستان بگوید که زیبا باشد

آخرین زنگ تاریخ هفتم هدف

مثل همیشه آخرین روز بود نارحتی های و پاچه خاری ها و بی مزگی ها 🤢🤢النته همین کار ها نصف وقت کلاس را گرفت.
بعد استاد رفتند سراغ درس و گفتند که چهچیزی های داخل امتحان می آید.
و بعد رفتیم برای تاریخ انبیا و سیصد سال سوم نوح و گفتند که در آن زمان در سیصد یال اول نوح را انقدر زدند که می خواست لعن کند فرشته ها آمدند و تند در سیصد سال دوم هم همین طور بود ولیباز فرشته ها نگذاشتند.
ولی در سیصد سال دوم فرشتهها به کمک او رفنتد و باهم عذاب را نازل کردند و بعد خدا گفت کهمن یک آزمون سخت از ان های که مانده اند تا با اخلاص ترین افراد بماند و بعد از ازمایش های سخت حدود 30 نفر ماند و در آن جا کشتی ساختن و زنده ماندن
و آخرین زنگ تارخ تمام شد. ☹️😔😔

قرآن کلاس هدف ۱۴۰۲/۲/۱۸

استاد اول وارد کلاس شدند و حضور و غیاب کردند و بعد یک آیه درباره‌ ی  والدین روی تابلو نوشتند و درباره ی آن گفت‌ و گو کردند و بعد از آن گفتند که صفحه ی ۱۱۱ کتاب درسی را باز کنید و یکی یکی بچه ها را صدا زدند تا بخوانند و بعد از پرسش درباره‌ ی ترجمه ی آیه ی اول صفحه گفت‌وگو کردند و بعد از آن تمارین صفحه های ۱۱۲ و ۱۱۳ را انجام دادند و بعد از آن پیام قرآنی را خواندند و بعد از آن یک ویدیو برای ما گذاشتند که درباره ی تلاوت قرآن بود و بعد از آن امتحان شفاهی برای جلسه ی بعد را به ما اعلام کردند و بعد از آن درباره ی تلفظ حرف (ض) که به طور نوک زبانی اما محکم بود توضیح دادند بعد از آن صفحه ی ۱۱۵ را خود خواندند و از چند نفر پرسیدند و بعد از آن زنگ خورد

فارسی زنگ چهارم سه شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد مجیدی آمدند و گفتند تا وقتی می آیم وقت مرور دارید و خیلی هم زود شاید یک دو دقیقه هم نشد و بچه ها اعتراض کردند سپس شر‌وع کردند به‌ گرفتن امتحان روخوانی و بچه ها را یکی یکی صدا زدند.بعد از اینکه همه ی بچه ها یکی ۱ بار و شاید یکی سه بار به خاطر امتحانات قبلی استاد توضیحاتی هم درباره حکایت چرا زبان فارسی دادند.

و بعد  رفتیم سراغ امتحان املا و کلماتی را گفتن و نوشتیم بعد هم گفتن بعد از زنگ بیایید تا برگه هایتان را امضا کنم.تکلیف چهارشنبه هم شد اینکه برگه های املا را صحیح کنیم از روی کتاب نه از خودمان د فردا برگه ها را به استاد تحویل بدهیم.

بعد از املا هم خودشان ادامه ی  در ۱۶ را تا جایی که شد را خواندند و توضیحاتی دادند.

اجتماعی زنگ چهارم شنبه

به نام خدا

این جلسه آقای دوستی وارد کلاس شدند و شروع به دادن برگه ها کردند ابتدا افراد را صدا میزدند تا به میز معلم بیاید و سپس بجه ها نمره ی خود را میدیدند وپس از دیدن برگه اعتراضات خود رابه آقای دوستی می گفتند نمره ی برگه ی اجتماعی از 12 بود و همه نمره ی خود را فهمیدند.

برای جلسه آینده قرار شد گروه 1 و گروه 5 درس های 15 و 16 را ارائه بدهند.

تاریخ 12/2/1403

به نام خدا
در اول ما به رسم پاچه خواری برای روز معلم من یک فشفشه روشن کردم و شروع کردسم به جشن روز تموم شد ولی استاد نمره ندادند 😔😔😔
بعد استاد به هرکس برگه امتحانی اش را داد بعد گفتن اعتراض بعد از کلاس.
گروه سه آمند و ارئه تاریخ را دادند.
مضوع آن ها حمام شیخ بهای بود ولی متاسفانه آن ها از روی پاورپویت می خواند.
ولی گروه ما یعنی گروه پنج ارئه خود را شروع کرد. ما از روی پاور پویت نخوادیم
ویک ارئه کامل و خوب را دادیم
همان طور که استاد دوست داشتند ما ارائه دادیم با افسانه ها و داستان های جالب درمورد تخت سلیمان.
بعد از ارئه ها استاد آمند و درمورد ورزش ها غربی و شرقی توضیح داند
ورزش های شرقی درمورد دفاع از خود ورزمی و احترام ومرام بوده است.
ولی ورزش های غربی تفریحی بوده و زیاد به کسی احترام نمی گذاشت.
تفاوت ها بین این دو فرهنگ دیده می شود

قرآن کلاس هدف ۱۴۰۳/۲/۱۱

استاد اول وارد کلاس شدند و حضور و غیاب کردند بعد از آن آیه ای که درباره ی قرآن کتاب زندگی صحبت بود کردند و آن آیه را به آقای کفعمی صدرا گفتند که از روی قرآن کامل ترجمه و خود آیه را بخواند و بعد از آن گفتند که کتاب درسی خود را باز کنید و بعد خواستند روخوانی درس قبل را از چند نفر بپرسند و بعد از آن تلفظ حرف (ظ) را با ما کار کردند که به صورت نوک زبانی ولی پر و محکم بود و بعد صفحه ی ۱۰۶ را همخوانی و تک خوانی کردند و بعد از آن تمرین های صفحات ۱۰۷ و ۱۰۸ را کامل کردند و بعد از آن درباره ی قدرت خداوند گفت‌و‌گو و بعد از آن داستان شهید صالحی را برای ما خواندند و بعد تکلیف دادند و بعد زنگ کلاسی به صدا درآمد

فارسی زنگ چهارم سه شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۱

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد مجیدی آمدند و در مورد نمرات درخشان کمی صحبت کردند.بعد به بچه هایی که دم دستشان بودند یپی در میان برگه های امتحان را برای تصحیح کردن دادند و سوالاتی را که نیاز به تحلیل نداشت و جواب قطعی داشت را با هم حل کردیم بعد از حدود هفتاد و پنج درصد زمان کلاس را برد.

بعد از تصحیح کردن برگه ها استاد کتاب کاپوچینو که تکلیف از صفحه ۱۰۲ تا ۱۰۶ بود را چک کردند و آقای سلیمی هم از فرصت استفاده کرد و برگه های امتحان غول کش را به بچه ها داد و در آخر هم زنگ آخر خورد.تکلیفی هم برای فردا ندادند.