زنگ فارسی سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰

به نام خدا

استاد آمدند و اول از همه دفتر ها و تکالیف را چک کردند.

سپس ایشون جمله را توضیح دادن ابتدا فعل را توضیح دادند و گفتن فعل اصلی ترین بخش جمله است . سپس نهاد را را توضیح دادند و گفتند که نهاد کسی است که کاری انجام می دهد و اینکه نهاد بعضی وقت ها فاعل نیست بعضی وقت ها فاعل است. بعد گفتن که نهاد را می‌توان با دو سوال تشخیص داد. چه چیزی ؟ چه کسی ؟ را با فعل جمع می‌کنیم ولی خب این راه مطمئن نیست و ما

۱.باید اول نهاد را حدس بزنیم

۲.بعد باید حدس ها دا جایگزینی با (من .او.آن.آن ها.همه و…)کنیم

۳. اگر با جایگزینی فعل تغییر کرد آن نهاد است

این مراحل را باید انجام داد.

سپس استاد گفتن صفحه ۱۲ را نهاد ها را مشخص کنید بعد از ۳ دقیقه گفتن حالا با بغل دستی هایتان مقایسه کنید سپس با خود استاد آن ها را حل کردیم.

تکلیف برای فردا هم صفحه ۲۱ تا ۲۶ است و سوال ۱و۲و۹ صفحه ۳۶ و ۳۷ را باید کتاب کارپوچینو حل کنیم.

زنگ قرآن سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۳

به نام خدا

در کلاس آنلاین استاد آمدند ولی به خاطر تاخیر بعضی از بچه ها کلاس را دیر شروع کردند و بعد از آن حضور و غیاب را آغاز کردند.

یکی یکی استاد صدا زدند فعالیت ها  جا  های خالی  صفحه ۲۶ و صفحه ۲۷را حل کردیم و نوشتیم  سپس پیام قرآنی را معنی اش را   کامل کردیم و خواندیم.

سپس رفتیم سراغ صفحه ۲۸‌ و درس حروف نا خوانا و استاد صدا زدند و بچه ها هر کدام قسمتی از آن را می‌خواندند.

تکلیف را استاد گفتند که صفحه ۲۹ را داخل همکلاسی تا یکشنبه آخر شب بفرستید اگر هم نتوانستید داخل بله بفرستید و صفحه ۳۰ و ۳۱ را مفاهیم را برای جلسه آینده بنویسید و همراه داشته باشید.

 

زنگ سوم سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۶

به نام خدا

استار آمدند و گفتن که امتحان از صفحه ۱۴ تا ۲۳ هست و باید این موارد را بخوانیم:

۱.آداب ظاهری و آداب باطنی

۲.معنی عبارات

۳.معنی کلمات

۴. معنی آیه ها

سپس گفتن کسانی که هنوز نتوانسته اند بخش اول سوره یونس  یعنی صفحه ۱۶  و بخش دوم سوره یونس یعنی صفحه ۲۰  را بفرستند اول یک امتحانی در پیام های همکلاسی بکنند اگرنشد در پیام رسان بله برای ایشان بفرستند.

سپس فعالیت های صفحه ۲۱ و ۲۲ را حل  کردیم بعد از آن صفحه ۲۳ آداب ظاهری و آداب باطنی را خواندیم.

سپس  کلیپی در مورد مفهوم آیات ۵۴ تا ۶۰ سوره یونس را برایمان گذاشتند.

و بعد مثل همیشه آیه ای در مورد قرآن کتاب زندگی نوشتند سپس صفحه ۲۴ را همخوانی کردیم و سپس بعضی از بچه ها خواندن.

تکلیف هم این است که صفحه ۲۴ را برایشان در همکلاسی اگر نشد درپیام رسان بله ارسال کنیم.

سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۹ زنگ سوم

به نام خدا

استاد آمدند و اول از همه راه حلی برای کسانی که موفق نشده اند هنوز بخش اول سوره یونس بفرستند گفتند و سپس و گفتند آخر شب سه شنبه ارسال کنید سپس در مورد نو جوانی گفتند سپس کلیپی در مورد نو جوانی هدف مندی نشان دادند و سپس مثل همیشه آیه ای در مورد قرآن کتاب زندگی که این دفعه درباره این بود که خداوند همه چیز را با هدف آفریده است و هیچ چیز بدون هدف نیست نوشتن و ما خواندیم و معنی کردیم سپس صفحه ۲۰ کتاب (بخش دوم سوره یونس ) را همگی یکی یا دو آیه خواندند  خواندن و تکلیف این هفته این شد که تمرین های جلسه دوم را را انجام دهند و دیگر تکلیف این بود که صفحه ۲۰ بخش دوم سوره یونس را در برنامه همکلاسی تا شب جمعه همین هفته بفرستند.

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۲ زنگ قرآن

به نام خدا

استاد وقتی آمدند اول مثل همیشه آیه ای روی تابلو نوشتند وما خواندیم و معنی کردیم . سپس گفتند که کسانی که نتوانستند تکلیف گذشته را بفرستن در همکلاسی یا بله بفرستند بعد از آن فعالیت های صفحه ۱۷ و ۱۸ کتاب را حل کردیم سپس و گفتند ما باید از همین سن هدف های خودرا انتخاب کنیم و بعد از آن فیلمی درباره که در مورد این بود که ما باید از همین الان اهداف خود و کار هایی که در آینده می خواهیم در آینده انجام بدهیم انتخاب و تصمیم گیری کنیم  گذاشتند . بعد صفحه ۱۹ که درباره حرف نا خوانا بود را درس دادند و صفحه ۱۹ که بخش دوم سوره یونس هست را درس دادند و تکلیف این هست که برای هفته آینده بتوانیم صفحه ی ۱۹ را بدون غلط و روان بخوانیم

 

اردو سه شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۵

به‌ نام خدا

در مدرسه مثل همیشه قرآن خواندیم ولی این دفعه فیلم هم از همخوانی گرفتیم  و بعد صبحانه آش خوردیم سپس گروه بندی شدیم وبه ۶ گروه تقسیم شدیم بعد سوار اتوبوس شدیم و خیلی هم توی اتوبوس شعر خواندیم و خوش گذشت بعد که به باغ جوان رسیدیم هر دو گروه با هم برنامه ها را پیش می بردند و به ۳ دسته تقسیم شدیم و دسته ما با آقای رفیعیایی گروه اول به پایین رفتیم و وسایل را کنار زمین فوتبال گذاشتیم بعد دسته ما به زیپ لاین رفتیم و بعد از آن به زیپ لاین رفتیم لباس ها را پوشیدیم و مسئولان آنجا قوانین را به م گفتن سپس به زمین بازی رفتیم و خیلی حال داد و لباس ها و تفنگ ها را تحویل دادیم بعد از پینت بال به فوتبال رفتیم و بازی کردیم بعد از فوتبال وضو گرفتیم و نماز خواندیم سپس پذیرایی شد سپس هر کسی برای خودش در باغ جوان هر جایی که خواست  رفت و بازی کرد  بعد از آن ساعت ۱۳.۱۰ سوار اتوبوس شدیم و به مدرسه برگشتیم

زنگ قرآن کلاس هدف۱۸ مهر ۱۴۰۲

به نام خدا

معلم وارد کلاس شدند و بعد از آن آیه ای روی تابلو نوشتند و بعد پرسیدند کسب می‌داند برای چی قرآن می خوانیم؟ و بچه جواب دادند.

سپس فیلمی گذاشتند که در آن قرآن می خواندند و در  مورد این بود که هر کاری کنید عاقبت آن را می‌بینید.

بعد از آن استاد به هر گروه سوره ای گفتند که بتوانند روان از روی آن بخوانند معنی و تفسیر آن را بگویند .

سپس همه بچه ها چند آیه ای از صفحه ی ۱۵ خوانند و تکلیف هم این شد که همه بچه ها صفحه ۱۵ را روان بخوانند و به صورت صوت در همکلاسی بفرستند