فارسی زنگ چهارم سه شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد مجیدی آمدند و گفتند تا وقتی می آیم وقت مرور دارید و خیلی هم زود شاید یک دو دقیقه هم نشد و بچه ها اعتراض کردند سپس شر‌وع کردند به‌ گرفتن امتحان روخوانی و بچه ها را یکی یکی صدا زدند.بعد از اینکه همه ی بچه ها یکی ۱ بار و شاید یکی سه بار به خاطر امتحانات قبلی استاد توضیحاتی هم درباره حکایت چرا زبان فارسی دادند.

و بعد  رفتیم سراغ امتحان املا و کلماتی را گفتن و نوشتیم بعد هم گفتن بعد از زنگ بیایید تا برگه هایتان را امضا کنم.تکلیف چهارشنبه هم شد اینکه برگه های املا را صحیح کنیم از روی کتاب نه از خودمان د فردا برگه ها را به استاد تحویل بدهیم.

بعد از املا هم خودشان ادامه ی  در ۱۶ را تا جایی که شد را خواندند و توضیحاتی دادند.

فارسی زنگ چهارم سه شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۱

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد مجیدی آمدند و در مورد نمرات درخشان کمی صحبت کردند.بعد به بچه هایی که دم دستشان بودند یپی در میان برگه های امتحان را برای تصحیح کردن دادند و سوالاتی را که نیاز به تحلیل نداشت و جواب قطعی داشت را با هم حل کردیم بعد از حدود هفتاد و پنج درصد زمان کلاس را برد.

بعد از تصحیح کردن برگه ها استاد کتاب کاپوچینو که تکلیف از صفحه ۱۰۲ تا ۱۰۶ بود را چک کردند و آقای سلیمی هم از فرصت استفاده کرد و برگه های امتحان غول کش را به بچه ها داد و در آخر هم زنگ آخر خورد.تکلیفی هم برای فردا ندادند.

فازسی زنگ چهارم سه شنبه ۱۴۰۳/۲/۴

بسم الله الرحمن الرحیم

آفای مجیدی آمدند و با غافل‌گیری گفتند که می خواهند امتحان از فعل و مصدر و بن و این جور چیز ها می خواهند بگیرند همه بچه ها مات و ناراحت بودند که است که استاد سوی امیدی دادند و گفتند ۵ دقیقه و قت می دهند تا بخوانید ما هم شروع کردیم به حواندن کتاب و دفتر که جزوه داشت و اگر سوالی هم داشتیم از استاد می پرسیدیم.

بعد از ۵ دقیقه استاد گفتند کتاب و دفتر هاتون را ببندید تا امتحان را شروع کنیم همین کار را هم کردیم و امتحان شروع شد بعد از ۱۵ دقیقه یا ۲۰ دقیقه چند نفر امتحان را تمام کردند و استاد بهشون گفت که کاغذ های روی تابلو به جا مانده از زنگ قبل را بکنید تا سوالات را حل کنیم بعد از چند دقیقه که همه تمام کردیم استاد  رفتن باری صحیح کردن روی تابلو و هر کس هم برگه ی خودش یا بغل دستی اش را صحیح کرد.

بعد از صحیح کردن استاد برگه ها را گرفتن و نمره ها را ثبت کردن و دوباره به خودمون نیز دادند و برای چهار شنبه هم تکلیفی ندادند.

فارسی زنگ چهارم سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۲۸

بسم الله الرحمن الرحیم

استادمجیدی آمدند.و در مورد امتحان حرف زندند که بیشتر شده و تا پایان درس ۱۳ شده را گفتن و اینکه باید مبحث فعل را حگجلو ببریم و برای یاد آوری و مصدر و بن مضارع و مراحل فعل سازی را دوباره گفتن و مثال هایی زدن و روی تابلو دروس را نوشتند و چند نوع سوال را گفتن و مثال زدن و بعد رفتیم سراغ سیغه و سوال ها را که استاد جواب دادند.

سپس یافتن بن یا فعل را گفتند و فرصت نوشتن جزوه را دادند و بعد گفتن سوال آخر صفحه ۱۱۸ را حل کنید بعد از انجام دادن رفتیم سراغ ساخت فعل تز فعل و ساخت افعال جدید و بعد رفتیم سراغ سیغ۶ که آن را هم یاد گرفتیم.

سپس رفتیم سراغ درس ۱۳ اسوه نیکو و خواندن متن و بعد معنی کلمات بند اول و دوباره خواندن و دوباره معنی کردیم و مجدد شروع به ۸واندن کردیم و استاد هم توضیحات درس را دادند و دوباره خواندیم تا اینکه زنگ خورد.

فارسی زنگ چهارم سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۴

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد آمدند.و درباره امتحان ضمیر فردا و شب قدر کمی حرف زدیم و برنامه ریزی امروز را به ما پیشنهاد دادند.و امتحانات میان ترم را توضیحی دادند و بعد حضور و غیاب را انجام دادند.

سپس به ما گفتن که ضفحه ۱۰۸ تا صفحه ۱۱۰ (درس ۱۲) را الان به مدت ۵ دقیقه پیش خوانی کنید تا بعد از روی آن بخوانیم.بعد از پسش خوانی آمدند و توضیحاتی در مورد دری به ما گفتند و چند معنی را گفتند.و بعد چند نفری خواندند.

دوباره رفتیم سراغ معنی چند کلمه درس خدمات متقابل اسلام و ایران و درباره تکلم لقب حضرت موسی(ع) که کلیم الله است توضیح دادند و بعد رفتیم سراغ ادامه درس و تسخیر ایران ، آثار دانشمندان مپل شاهنامه فردوسی را شفاف سازی کردند‌

بعد مجدد رفتیم سراغ معنی کلمه ها و شروع به روخوانی کردن.و  همین روند تا ثابت کلاس ادامه یافت ودر بین این ها استاد با سر و صدا بچه ها شوخی هایی کردند.

تکلیف:چهارشنبه امتحان ضمیر ها

در پناه حق

موجدات(امپراطوری مورچه های صحرایی)

بسم الله الرحمن الرحیم

برای تشکیل امپراطوری مورچه های صحرایی در ابتدا ملکه بنیان‌گذار در محل مناسب حفاری و در آن تخم گذاری کی کنند که بعضی وقت ها دیگر ملکه ها هم در این کار به  او کمک می کنند. ملکه ها با بزاق دهان از میکروبی شدن تخم ها جلوگیری می‌کنند. بعد از هفته ها تخم ها تبدیل به مورچه هایی می شوند و به آن مورچه کارگر مثل کار های  محافظت از ملکه آماده می شوند.

این خانه ها را کلن می‌گویند که در وسعت چند متر مربع است مورچه ها برای زنده ماندن به انبار کردن مواد غذایی از برگ ها و دانه های گیاهان اطراف استفاده می کنند.

خطراتی که مورچه ها را تهدید می‌کند حیوانات سنگینی هستند که از اطراف لانه عبور می کنند و حشره ای به نام آسیابانک که با حفر گودال باعث افتادن مورچه ها به گودال شده و شکار خود می کند.

مورچه های کارگر با آوردن غذا و حشرات و خوراک ملکه ها در لانه تامین می کنند و باعث قوی تر شدن ملکه برای تخم گذاری مجدد می شوند. به دلیل تعداد زیاد مورچه ها به یکدیگر حمله می کنند و مورچه های مزاح را از بین می برند و ملکه ها هم با یکدیگر درگیر می شوند تا ملکه پیروز مشخص شود.

پس از سرد شدن هوا تمام مورچه ها در کلنی مانده و حتی تا ۶ ماه از لانه بیرون نمی آیند و از غذا های ذخیره شده استفاده می کنند. مورچه های کارگر به ملکه های ضعیف حمله کرده و آن ها را به طور بی رحمانه می کشند و می خورند و فقط ملکه بنیان‌گذار زنده می ماند.

پس از پایان زمستان مورچه از لانه بیرون آمده و از شیره ی گیاهان استفاده می کنند یکی از دشمنان مورچه ها مارمولک است که نزدیک آن ها آمده و آن را می بلعیدن کخ در این مواقع ملکه با استراتیژی جدید، مورچه ها شیره ای از ملکه دریافت و داخل شکم خود نگه داری می کنند تا در موقع ضروری از آن استفاده کنند.

در کل مورچه ها چند دسته اند:

۱.تعدادی از ملکه نگهداری می کنند

۲.تعدادی لار و تخم ها را نگهداری می کنند

۳.تعدادی وظیفه ی آوردن غذا را به عهده دارند.

در تابستان سال جدید با کم شدن غذا مورچه ها به مسیر های دور تری می روند و در بعضی مواقع به لانه های دیگر حمله می کنند.با غنائم که از کلنی دیگر مورچه ها به دست آمده است تا چند سال مورچه ها زنده نگه داشته است.بعد از ۶ سال ملکه موفق می شوند مورچه ها را در کنار هم قرار داده و پس از یک باران پاییزی این مورچه های بالدار به پرواز در آمده و ملکه موفق می شود نسل خود را ادامه دهد.

این مورچه های بالدار پس از جفت گیری تبدیل به ملکه شده و همان کار را که مادرشان ۶ سال پیش انجام داده بود تکرار می‌کند. اگر شرایط فراهم باشد ملکه می تواند تا ۱۵ سال زندگی کند و تخم گذاری کند اما در صورت نباریده بتران و گرم شدن هوا مورچه ها شروع به از بین رفتن می کنند.

به دلیل عدم بارش باران و گرم شدن هوا مورچه ها به مسیر های دورتری می رونده این کار باعث روبه‌رو شدن با مورچه های لانه های دیگر شده و کشته شدن می شود و تخم ها هم از بین می روند. لانه ی داستان ما پس از ۸ سال با کشتن ملکه بنیان‌گذار نابود گردید ولی ملکه های دیگر در دور دست ها در حال جنگ و لانه سازی و ادامه نسل هستند

فارسی زنگ چهارم یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد آمدند. سپس ابراز تأسف کردند به‌ خاطر امتحان هفته گذشته🥲😢.بعد یکی یکی برکه های امتحان را دادند و نمره ها را ثبت کردن و گفتند اگر نمره آزمون فردا بالا تر از این بود آن را ثبت می کنم ولی اگر پایین تر بود هر کدام پایین تر بود آن را ثبت می کنم.بعد گفتن پس خوب خوب برای امتحان جامع بخونید تا نمره ی بالا تری ثبت بشه.

بعد رفتیم سراغ حل سوال ها ی امتحان هفته گذشته که بعضی ها را بچه ها و بعضی ها را دو نفری با هم و بعضی ها را با کمک استاد حل می کردیم‌.

فارسی زنگ سوم سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای مجیدی آمدند و اول صدا هایی گه بچه ها می کردند را آرام کردند وتذکری انضباطی به کل کلاس دادند.سپس روی تخته نوشتن هفته آینده از درس ۸ تا ۱۲ امتحان داریم و برای فردا از صفحه ۹۷ تا ۱۲۰ را معنی کلمه پیدا کنید حداقل ۶۰ کلمه بنویسید.

بعد گفتند جزوه را تا کجا گفتند و پس پاسخ ادامه ی جزوه قافیه و ردیف را و پیدا کردن قافیه در شعر و ترتیب قافیه و ردیف در شعر را گفتند و اگر کسی صدا می کرد برخودی سنگین با او می شد سپس مثال هایی و ادامه ی جزوه را گفتند و مثال هایی زدند.سپس گفتند برای فردا تمرین هایی که برای امتحان جامع گفته بودند را همراه داشته باشید که می خواهیم برای امتحان هفته دیگر با یکدیگر کار کنیم.

موفق باشید.

فارسی زنگ چهارم سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد آمدند و اول گفتند برای فردا تکلیفی نداریم.بعد بخش اول درس ده (کلاس ادبیات)را شروع کردیم و از آن امتحان یونانی گرفتند و استاد اگر لحن یا کلمه ای را ک ه اگر بچه ها اشتباه می خواندند استاد درست آن را می گفت.

استاد بعد توضیحی درباره ی نویسنده یعنی آقای نیما یوشیج (علی اسفندیاری) دادند و درباره ی آفریدن نوع جدید شعر و یوشیج دادند و سپس گفتند اسم های شاعر ها توضیحی دادند مثل حافظ.سعدی.خیام و… .

سپس کلمات سخت را معنی آن ها را گفتند و بعد جمله ای روی تابلو نوشتند و بچه ها برای نقش یابی جمله دست گرفتند و فقط سه‌نفره جواب درست دادند‌.

بعد رفتیم سراغ روخوانی بخش دوم درس را انجام دادیم و درباره معنی کلمه ها و شعر ها را گفتند و سپس نوع سوال کردن را آموزش دادند:

چه چیزی را……برای چه……..چه چیز…….چرا

مراحل تشکیل سوال از قدیم بوده است.

فارسی زنگ ۴ سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۶

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد آمدند.بعد گفتند امتحان چهارشنبه هفته آینده تا درس ده است.و فردا چهارشنبه امتحان روخوانی داریم از درس هشت تا ده به جز قصه های مجید و تمرین کنید که آماده باشد.

سپس درس را شروع کردیم و شروع کردن فعل اسنادی یا جمله اسنادی را توضیح دادند.در جمله اسنادی چیزی را ویژگی می دهند.به ویژگی مسند نیز می‌گویند. فعل های اسنادی این ها است:

۱.سلطان همه فعل ها:است

۲.بود

۳.شد

۴.گردید

۵.گشت.

سپس رفتیم برای کار کردن و تمرین اول استاد گفتند جمله های اسنادی صفحه اول درس هشت را پیدا کنید سپس رفتیم سراغ درس هفت و بیت اول دری دوم باید مسند هایش را پیدا می کردیم بعد گفتیم و هر کس دریت می گفت مثبت می گرفت د همین طور برای بیت آخر درس هفتم اتفاق افتاد.

سپس استاد جزوه ی درس را گفتند وما نوشتیم.

برای چهارشنبه  هم فقط همان آزمون رو خوانی را داریم.