بیست و هشتم آبان‌ماه سال 1402

به نام خداوند هنر آفرین

امروز در کلاس هنر استاد خودمان حضور نداشتند و به‌جای ایشان جناب آقای میر رضی استاد کلاس بودند ، ایشان در ابتدا راجع به اینکه در جلسه ی گذشته چه مباحثی به ما آموزش داده شده و اینکه چه تکالیفی باید انجام می‌دادیم  سوال کردند و ما هم توضیح دادیم که یک برگه ای به ما داده بودند و باید آنرا به کاغذ پوستی انتقال می‌دادیم و ایشان هم آمدند و تکالیف تک تک دوستان را ملاحظه کردند و اگر کسی ، اشتباهی داشت برایشان توضیح میدادند . بعد از اینکار از ما خواستند تا برای جلسه ی آینده مجدد همان طرح را روی کاغذ پوستی انجام بدیم فقط این بار تمام خطوط را یکبارصاف رسم کنیم  ،یعنی تمام منحنی ها باید ،بدون انحنا و صاف بکشیم و  یکبار هم مانند طرح اصلی با دقت خیلی زیاد بکشیم و اگر کسی هم کاغذ پوستی نداشت همین کار را روی کاغذ معمولی انجام دهد

زبان انگلیسی گروه A

به نام خدا درس زبان در روز شنبه بیستم آبان ماه شامل آشنایی و شناخت ضمایر فاعلی ، ضمایر مفعولی ،قید ، اسم ، صفت و فعل می باشد                               ضمایر فاعلی عبارتند    I , you , he , she , it , we , you , they                     ضمایر مفعولی عبارتند me , you , him , her , it , us , you , them               واژه ی فعل در زبان انگلیسی verb می‌باشد مانند I like him        که I ضمیر فاعلی است که در ابتدای جمله می آید و فعل جمله like است که بعد از ضمیر فاعلی می آید و him ضمیر مفعولی می‌باشد                                                     I like ali, i like my friend, l like cars  اینها نمونه های از کاربرد فعل و ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی می‌باشند                                                            واژه ی اسم در زبان انگلیسی noun می‌باشد                                                     واژه ی قید در زبان انگلیسی adverb می‌باشد                                                 واژه ی صفت در زبان انگلیسی adjective  می باشد ، در این جلسه استاد از صفاتی مانند old یعنی پیر ، young به معنای جوان و beautiful به معنی زیبا نام بردند و مثالی که عنوان کردند شامل موارد زیر می‌باشد                                he is old 

زبان انگلیسی گروه A

با سلام و خسته نباشید روز شنبه ششم آبان ماه  زنگ دوم درس زبان انگلیسی داشتیم در ابتدا استاد صفحه ی چهار کتاب را از تعدادی از دوستانپرسیدند تعدادی از سوالات به این صورت بود                                 What is your phone number                                                                                                                                                                                                                                                   What color is it                                                                                                                                                                                                                                                                      Sسپس صفحات شش و هفت و هشت ونه را تدریس کردند و درباره درس جدید هم پرسش کلاسی داشتیم و از تعدادی هم رو خوانی درس جدید را پرسیدند                                                                                در ارتباط با علامت های تلفظ هم اموزش داشتیم که برخی از آنها عبارتند از Kau=cow           how=hau             now=nau           wow=wau        loud=laud          houn=haun          down=daun       brown=braun       our=aur     allow=alau                                                                                                                                                                                                                                  نکته : علامت u در نوشتن حالت تلفظ علامتی شبیه نعل اسب هست                                                                                                                                                                                                  feel=احساس کردن                                                         conversation=مکالمه

زبان انگلیسی گروه A

به نام خدا روز شنبه بیست و نهم مهرماه طبق برنامه درس زبان انگلیسی داشتیم در ابتدا پرسش و پاسخ از درس اول تا صفحه ی ششم از تعدادی از همکلاسیها داشتیم سپس استاد درس جدید را که شامل ضمیر فاعلی و صفت مالکی هست را آموزش دادند ،مانند ، I  my   car  که در اینجا I ضمیر فاعلی و my صفت مالکی هست ، He   his   car , She   her  car , It  its  car ,  we  our  car , you  your. Car , they  their

We  our  car    <-   That is our car  یعنی اون هست ماشین ما.                sms  stands for  , Short  message  service  که این مخفف sms می‌باشد

در مورد معنی لغت glasse توضیح داده شد که به معنی شیشه می‌باشد و glasses به معنای شیشه ها می‌باشد مانند شیشه های عینک

املای لغات eraser , chair ,desk که به ترتیب عبارتند از پاکن ، صندلی و میز در کلاس آموزش داده شد

The schools classroom هم جز آموزشهای امروز بود

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی گروه A

با سلام و خسته نباشید در روز شنبه مورخه بیست و دوم مهرماه  ، استاد زبان بعد از ورود به کلاس ،کتاب کار تمام دانش آموزان رابرای بررسی تکلیف جلسه ی قبل که نوشتن حروف از x تا z بود  جمع آوری کردند و سپس درسهای جلسه ی قبل را پرسیدند و بعد از پرسش و پاسخ درس جدید را تا صفحه 6 به ما آموزش دادند و درباره ی حالتهای دور و نزدیک با ما صحبت کردند که این حالتها عبارتند از these  به معنای اینها ،که مفرد آن this و those به معنی آنها و مفرد آن thaes  می‌باشد و در انتها و از ما خواسته شد که همیشه برای آزمونک درس قبل آماده باشیم .

زبان انگلیسی گروه A

به نام خدا

زنگ دوم روز شنبه طبق برنامه ی درسی ارایه شده توسط مدرسه ،زبان انگلیسی داریم ،ابتدامعلم زبان حروف لاتین را از x. تا z رابه ما آموزش دادند که این آموزش شامل نوشتن حروف بزرگ و کوچک و صدای هر کدام از آنها بود ، تکلیفی هم که برای این مبحث مطرح شد شامل نوشتن یک صفحه از هر حرف (کوچک و بزرگ) بود ۰

مورد بعدی که آموزش داده شد پیدا کردن حروفی که نوشتن آنها با حرف c شروع میشد که این حروف عبارتند از a,d,g,q ،همچنین نوشتن حروفی که نوشتن آنها مانند bهست که عبارتند از h,m,n۰

در کلاس بعد از آموزش حروفی که مانند cوbنوشته میشوند ،استاد از ما خواستند که از هر کدام سه خط برای یادگیری بیشتر بنویسیم .

تکلیفی هم که برای هفته ی آینده داده شد پیش خوانی کتاب درسی از صفحه ی ۲تا صفحه ی ۹ و استفاده از دیکشنری برای پیدا کردن معانی لغاتی که نمی‌دانیم ۰