علوم تجربی هفتم هدف

امروز آقای فیروزنیا برای امتحان میان ترمی که شنبه در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ قرار است گرفته شود چند نمونه سوال گفتند و بعد از آن روشی برای ما گفتند که برای چیز های حفظی خیلی به درد میخورد و این روش این طور بود که شکل آن کلمه را در ذهن داشته باشیم و قبل نوشتن آن آن را رو به هوا بنویسیم و شکلش را مجسم کنیم و زنگ بعد از ما به طور گروهی یک امتحان گرفتند و هر گروه یک برگه داشت و میگفتند باید سوالات رو بفهمید و نه حفظ کنید و بعد که گروه ها امتحان را به ایشان میدادند وی از آن ها سوال می پرسید که اطمینان کنند که همه ی گروه ها درس را یاد گرفتند

تجربی ۱۴۰۲/۸/۸ کلاس هدف

امروز آقای فیروزنیا یک برگه ی نمونه سوال های راحت از گفته ی خودشون ۸۰ ٪ دانش آموزان سوالات را درست نوشتن برای کلاس آوردند و با حل کردن درست یک مثبت برای فرد پاسخ گو ثبت میکردند و در کنار آن هم توضیح میدادند هم به ما نکته های هر سوال را میگفتند که بنویسیم

 

اما میگفتند خودتان با توضیح من بنویسید که عقب نیوفتید
مثال های نکته های سوال ها:
سوال۱: ترکیب —>○● —> ۲ اتم مختلف
سوال۲:اصلی ترین ذره سازنده ی مواد را اتم میگویند
سوال۳: گرما باعث جنبش ملکول ها میشود
سوال۴: متان =CH⁴
و سوالات دیگر که انجام دادیم و در آخر چند سوال باقی ماند

علوم تجربی کلاس هدف ۱۴۰۲/۸/۱

امروز آقای فیروزنیا در دفتر و خود کتاب سوالات گفتند که بنویسیم و بعد فرمول های شیمیایی بعضی از مواد را برای ما گفتند وبعد امتحان تیزهوشان از ما گرفتند و زنگ بعد آن ها را تصحیح کردیم.

علوم تجربی کلاس هدف ۱۴۰۲/۱/۲۴

آقای فیروزنیا امروز  فصل ۳ (اتم ها) را به بچه ها درس دادند و سوالاتی که در درس وجود داشت را به ما گفتند که بنویسیم و جواب آن ها را به ما گفتند تا بنویسیم و بعد هم نکته های مهم درس را برایمان توضیح دادند.

علوم تجربی کلاس هفتم هدف

امروز در کلاس علوم تجربی زنگ اول آقای فیروزنیا از تمام بچه ها آزمونکی گرفتند که میخواستند ببینند که فایل علومی که در همکلاسی فرستاده بودند را بچه ها خوانده بودند یا نه که سوال وی این بود که ( چهار مورد از ویژگی عناصر نافلز را بنویسید ) امتحان سختی نبود اما باید حتما درس را خوانده باشی و نمره ی امتحان یک نمره در نظر گرفته شده بود در زنگ دوم ساختار های بعضی از گاز ها و فلز ها یا غیر فلز ها را برایمان توضیح دادند مثال:هیدروژن—>H – کربن دی اکسید—> CO2 – گوگرد—> S8 – و گفتند که عنصر به دو دسته تقسیم میشود اتمی—> فلز – مولکولی—> نا فلز