زنگ سوم دوشنبه علوم تجربی

به نام خدا

آقای فیروزنیا ابتدا متن سوالات علوم درس۴ را گذاشتند سپس بچه ها میخواندند و بعد آقای فیروزنیا ازهمان قسمت از داوطلبان سوال می پرسیدند بعدبرای مثال در جدول تناوبی اسم هارا مرور کردند .

آهن:fe.        آلومینیم:al.       مس:cu.       طلا:au

نقره:ag.        نمک طعام :Nacl.      کلر : cl.

سدیم:Na.

سپس توضیح های آلیاژ،فولاد، مواد هوشمند ،استحکام سختی ،انعطاف پذیری،و…

تاریخ زنگ سوم چهارشنبه

(بسم الله الرحمان الرحیم)                                                                                                                                     آقای مدنی گفتند ابتدا صفحه 111 رابازکنید وبعد سوال تمدن چیست؟ را پرسیدند وبعد بچه ها جواب دادند وبعد آقای مدنی گفتند که شامل معماری و بناها و  آثار هنری و . . .                                                                               آقای مدنی درباره شهر سوخته حرف زدند. سپس درباره ی جیرفت هم حرف زدند ودر آخر فیلمی درباره ی ایلام تمدن آن و چغازنبیل حرف می زد را گذاشتند و گفتند امتحان یکشنبه از درس های 17و18 می آید وتکلیف هم قرار شد فیلم شبی در موزه ی 1 رانگاه کنیم.

چهارشنبه زنگ سوم تاریخ

به نام خدا

آقای مدنی دراین زنگ درباره درس ۱۸ حرف زدند وبعد از توضیح متن را خواندیم و بعد مستندی درباره ی گذشته ها بود . مستند درباره ی کهکشان راه شیری و کهکشان، ستاره ها و… بود .

یکی از خانه ها را نشان میداد که درش دربالا ی آن قرار داشت واتاق کوچک سالن کوچک و… داشت

چهارشنبه زنگ سوم تاریخ

(به نام خدا )

آقای مدنی دراین جلسه درباره ی میراث فرهنگی که بسیار ارزش مند است حرف زدند بعد درباره ی اینکه ماشین که بوده، کارخانه ی فولاد بوده پلاستیک سازی بوده قالب سازی بوده پالایشگاه بوده وکارخانه ی آهن بوده و…

بعد درباره ی اینکه مثلا دو کشور تجارت میکنند که سکه های یکدیگر را دارند یا جنگ کردن و سکه ی یکدیگر را دارند یا هم درباریان دو کشور باهم درارتباط هستند.

ودر آخر هم فیلمی درباره ی میراث ایران که در فرانسه وجود دارد نشان دادند و درباره ی مورخ و باستان شناس هم حرف زدند

زنگ چهارم چهارشنبه تاریخ

(بسم الله الرحمان الرحیم)

آقای مدنی در اول جلسه گفتند که گروه ها درباره فلسطین و اسرائیل توضیح بدهند بعد آقا ی مدنی توضیحات بچه هارا کامل میکردند و نکته های جدیدی می گفتند بعد آقای مدنی ادامه ی فیلم را گذاشتند این مستند درباره ی فلسطین و اسرائیل بود و تلاش یک فلسطینی به نام :یاسر عرفات رانشان می داد و یک شخصیت مهم دیگر  مستند جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر بود .

در این مستند نشان می داد که چه جنایت های بزرگی رژیم اسرائیل انجام می داده و سازمان ملل آنها را محکوم نکرده است.

چهارشنبه زنگ سوم تاریخ

به نام خدا

زنگ سوم چهارشنبه تاریخ

آقای مدنی دراین زنگ درباره جلسه ی قبل را یادآوری کردند بعد مثال فلسطین و اسرائیل را زدند که افراد از زاویه های مختلف میتوانند نگاه کنند مثلا اگر از طرف اسرائیل نگاه کند مثلا اسرائیلی ها میگویند این مکان محل سکونت مادر گذشته بوده و عصای حضرت موسی در بیت المقدس در زیر آن وجود دارد و فلسطین میگوید آنها به سرزمین مادری ما حمله کردن و باعث اذیت و آزار ما میشوند.

آقای مدنی یک فیلم گذاشتند که درباره ی فلسطین و اسرائیل بود که ادامه آن رادرجلسه ی بعد پخش میکنند.وقتی فیلم را گذاشتند تکالیف جلسه ی قبل چک کردن وبه گروه ۱ تکلیف  دادند که درباره ی این موضوع تحقیق کنید