شنبه زنگ چهارم اجتماعی

به نام خدا

ابتدا آقای دوستی گفتند تکالیف خود را تحویل دهید  که تکالیف شامل :

1.کشیدن نقشه ی ذهنی درس 8تا16 در دفتر یا xmind

2.تکمیل کردن سوالات درس 8تا16

اقای دوستی ابتدا هر نفر را براساس لیست صدا کردند بعد مستمر را با هم دیدند و بر اساس فرمول نمره ی مستمر را به هر فرد می گفتند بعد از مستمر آقای دوستی حذفیات امتحان خرداد را گفتند:

بعضی از فعالیت های مهم است اما بیشتر آنها حذف است و بیشتر بدانیم و صفحه ی اول درس و صفحه ی آخر درس نیز حذف است 

حذفیات:درس های 1/2/3/4/5/7/8/9 برای امتحان خرداد حذف است.

موارد امتحانی:درس های 6/10/11/12/13/14/15/16 در امتحان وجود دارد.

تکلیف:کسانی که مستمر را پایین گرفتند در طول هفته به پیش آقای دوستی بروند و با پرسش نمره ی خود را بهبود دهند

اجتماعی زنگ چهارم شنبه

به نام خدا

این جلسه آقای دوستی وارد کلاس شدند و شروع به دادن برگه ها کردند ابتدا افراد را صدا میزدند تا به میز معلم بیاید و سپس بجه ها نمره ی خود را میدیدند وپس از دیدن برگه اعتراضات خود رابه آقای دوستی می گفتند نمره ی برگه ی اجتماعی از 12 بود و همه نمره ی خود را فهمیدند.

برای جلسه آینده قرار شد گروه 1 و گروه 5 درس های 15 و 16 را ارائه بدهند.

زنگ سوم روز شنبه 03/02/01

به نام خدا

امروز آقای دوستی مریض شده بودند و نتوانستند در کلاس شرکت کنند و به جای آقای دوستی آقای جلالی آمدند.

ابتدا آقای جلالی گفتند درس 14 را باز کنید و به نفر می گفتند روخوانی کند وسپس در حال روخوانی نکته های امتحان آموزش و پرورش را می گفتند درس 14 درباره ی آب و خاک بود.

بعد وارد درس15 شدیم مثل روال قبل بچه ها می خواندند و آقای جلالی نکته ها را می گفتند درس 15 درباره ی گردشگری بود

همین روال ادامه داشت و درس 16 درباره ی جاذبه های گردشگری بود

بعد رسیدیم به آخرین درس دوباره به همین روال پیش رفتیم و درس 13درباره ی جمعیت ایران بود

 

زنگ چهارم شنبه ۱۸ فروردین اجتماعی

به نام خدا

آقای دوستی ابتدا توضیح دادند که باید گروه ۱ و گروه ۵ درس های ۱۵ و۱۶را ارائه بدهند و درس ۱۴ را گروهی نباید ارائه دهد.

آقای دوستی ابتدا درس ۱۰ را گفتند باز کنید و سوالات درس را گفتند که از صفحه ی ۵۲ شروع می شد و در ادامه درس ۱۱را سوالات را گفتند و قرار شد ارائه گروه۱و گروه۵ هفته های بعد ارائه بدهند

مستند شامپازه ( جواب دهی به سوالات زندگی )

به نام خدا

غریزه چیست؟  غریزه چیزی است که براساس عادت همیشگی انجام میشود ودر حیوانات بیشتر وجود دارد و از وقتی که به دنیا می آیند در آنها وجود دارد مثل غذا خوردن،خانه ساختن و…

حیوانات عقل دارند یا خیر؟بله عقل دارند ودر مستند شامپازه با استفاده از عقل خودش شیره ی درخت را بخورد. 

تفاوت بین انسان و حیوان چیست؟ انسان در همه ی کارهایش بیشتر از عقلش استفاده و از غریزه کمتر استفاده میکند اما حیوان در بیشتر کارهایش از غریزه استفاده میکند و در بعضی از مواقع از عقلش استفاده میکند.

                           مستند شامپازه

                             خدانگهدار

 

زنگ سوم شنبه فیزیک 12/19

                                                                        به نام خدا                                                                                      آقای صیادزاده ابتدا تکالیف را دیدند و جزوه ای که سه شنبه دو هفته پیش گفته بودند.اول آقای صیادزاده درباره ی انرژی هسته ای توضیح دادند و بعد چند فیلم درباره ی نیروگاه های هسته ای گذاشتند و گفتند که انرژی هسته ای از هسته اورانیوم درست شده و فرانسه بیش از 80 درصد انرژی خودش را از انرزی هسته تولید میکند.بعد درباره ی ی انرژی خورشیدی و بادی توضیح دادند و چند فیلم از پنل های خورشیدی گذاشتند .                                             و قرار شد که بعد از عید آمادگی برای امتحان از درس 9 داشته باشیم

زنگ چهارم 28 بهمن ماه مطالعات اجتماعی

به نام خدا

ابتدای کلاس آقای دوستی گفتند که گروه دو باید ارائه کند سپس گروه دو با پاور پوینت شروع به تدریس کردند موضوع درس 11آب و هوای ایران بود ابتدا یک توضیح کلی دادند که همان چند اسلاید اول بود و بعد 4 دمای هوارا نشان دادند و گفتند که ایران به 4 مدل دما تقسیم می شود

1 معتدل خزری

2معتدل کوهستانی

3گرم و خشک

4گرم وخشک شرجی

ودر ادامه برای هر کدام هم توضیح دادند و هم مثال زدند و گفتند باری جلسه ی بعد نقشه ی ذهنی درس 10 را بکشید

زنگ چهارم شنبه 21 بهمن تاریخ

به نام خدا

ابتدا آقای مدنی درباره ی کیومرث حرف زدند و ادامه ی فیلم را گذاشتند که ابتدا جمشید با کمک دیو ها عمارت بزرگی ساخت و در اول بهار تاج گذاری کرد و آن روز نوروز نام گرفت و گفتند که تخت جمشید ربطی به جمشید ندارد و تخت جمشید مربوط به دوره ی هخامنشی است و قسمت دوم درباره ضحاک بود و دیوها بعد از جمشید بد شدند