۱۴۰۲/۱۲/۹

سلام

 

آقای قزوینی وارد کلاس شدند و بعد از حضور و غیاب تکالیف را چک کردند و شروع به حل انها کردند و بچه ها را صدا می زدند تا سوال را حل کنند  آخر کلاس استاد می خواست تکلیف بدهند چون بچه های کلاس ما خیلی سروصدا کرده بودند تتککلیف زیادی دادند و گفتند :سوالات کتاب کار ریاضی صفحات ۱۳۵تا۱۵۱سوالات فرد آن را حل کنید .

۱۴۰۲/۱۲/۲

سلام

آقای قزوینی وارد کلاس شدن و بعد از حضور و غیاب تکالیف را چک کردند بعد درس جدید را دادند و صفحه مربوط به درس جدید را سر کلا فردی حل ولید استاد چند نفر از بچه ها گفتندتا سوالات را حل کنند بعد استاد تکلیف دادند تا صفحه ۷۷و۷۸ را حل کنیم

به نام خدا

ادامه صفحات کتاب کار را حل کردند.


تکلیف↙️

کتاب کار تا پایان فصل ۶

هندسه(۰۲/۱۲/۴)

بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا با ورود رفتند سراغ کتاب کار و مثل همیشه تکالیف را چک نکردن ما می آمدیم سر تابلو و سوالات را حل میکردیم و از سوال ۳۹ صفحه ۱۴۹ شروع کردند و تا سوال آخر صفحه ۱۵۱ پیش رفتند.

تکلیف ↙️

کتاب کار تا صفحه ۱۵۴ {نمی دونم چرا انقدر کم دادند😂😂}

هندسه(۰۲/۱۱/۲۶)بعد از دو ماه


به نام خدا

بالاخره من بعد از ۳ هفته مستند سازیم را شروع میکنم.
بعد از ورود استاد گفتند که:«هشتم سال مهمی هست و خیلی بد شد که انقدر به تعطیلی خوردیم و من خیلی ناراحت شدم که شما از درستون عقب افتادین😭».
بعد هم رفتن سراغ درس و چند تا سوال و نکته دادند و ما نوشتیم.

https://s8.uupload.ir/files/camscanner_۰۲-۱۶-۲۰۲۴_۱۴.۰۱_1_te9q.jpg

در آخر هم چند تا سوال از صفحه ۱۴۹ کتاب کار بچه ها اومدن پا تابلو و حل کردند.

پی نوشت ↙️

تکلیف کتاب کار از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۳

 

هندسه کلاس مسئولییت 13 دی

به نام خدا
امروز آقای قزوینی وارد کلاس شد و امتحان هارا آوردند و سوال هارا خواندند یکی از سوال درمورد دوران 180 درجه بود. سوال های بعدی را هم باید پاره خط و خط  و نیم خط ها را باید در یک شکل معلوم می کردیم. یا مثلا باید دو زاویه مکمل یا متمم را مشخص می کردیم. سوال دیگر جای خالی بود و درست و نادرست بود. این را همیشه به خاطر داشته باشید که یک دوازده ضلعی دوازده تا محور تقارن و خط فقارن دارد و قضیه حمار هیچ موقع یادتن نرود. بچه ها غمگین بودند چون که فکر کنم همه اشتباه نوشته بودند استاد می خواست برگه هارا بده که دیدند خیلی ها صحیح نشده و نمره ها هم وارد نشده است ولی نمره آن کسانی را که صحیح کرده بودند را در دفتر گذاشتند و به آن ها دادند بعد از آن استاد نمونه سوال های کتاب کار را گفتند بیارید و نام افرادی را صدا کردند حل کردند. استاد هیچ تکلیفی نگفت. خدانگهدار

هندسه کلاس مسئولیت 6 دی

به نام خدا                                                                                                                                                                                    اول از همه اقای قزوینی تکلیفی که شنبه داده بودند یعنی کتاب کار را دیدند. خیلی ها ناقصی و خیلی ها هم تکلیف نداشتند. بعد ااقای افسری برگه های امتحان را اورد و به اقای قزوینی تحویل داد. استاد امتحان را پخش و شروع شد. این امتحان زیادی امنیت و دیدبانی نداشت. همه تقلب می کردند. حتی درسخوان ها چون بعضی از سوال هایش سخت بود. انگار امتحان داشت گروهی حل می شود. و حتی بعضی هاهم از آقای قزوینی به شوخی می گفتند که استاد امتحان گروهی است؟استاد در میان امتحان کتاب کار چند نفر دیگر را هم دید.و به تمام بچه ها نمره داد به همین زنگ خورد و کلاس به ترتیب تمام شد.                                                                                                                                                     باتشکر

۱۴۰۲/۱۰/۵ زنگ چهار:چهارشنبه

آقای قزوینی وارد کلاس شدند سپس قوانین کوییز را گفتند و بعد برگه‌های کوییز را بین بچه‌ها پخش کردند و نیم ساعت برای این کوییز وقت دادند . بعد از اتمام کوییز استاد قزوینی تکالیف را دیدند و چند نفر از بچه‌ها را صدا زدند تا پایتخته مسائل سخت و امتحانی را حل کنند .

هندسه ۲ دی ۱۴۰۲

امروز به جای فیزیک هندسه داشتیم برای همین من مستند سازی هندسه را انجام میدم
امروز استاد اول تکلیف را گفتند تکلیف این بود امتحانک از درس ۴ و کتاب کار از صفحه ی ۹۳ الی ۱۰۰ و بعد فصل ۶ را شروع کردن
و بعد توضیح دادند که ۲ دسته حجم داریم هندسی و غیر‌هندسی
حجم های هندسی:۳ دسته
منشوری:منشور ها کشیده هستند،قاعده های مختلفی دارند ۲ قاعده ی موازی و برابر دارند
نکته: مکعب مستطیل تنها منشوری است که ۳ نوع قائده دارد
هرمی:حالت تیز دارند و قاعده های مختلف مختلف می‌پذیرند سطوح جانبی همه مثلث هستند و راس ها به یک نقطه ختم می‌شوند
کروی:گرد هستند و هیچ گوشه ای ندارند و بی‌نهایت قطر دارند
یال:به محل برخورد ۲ سطح یال می‌گویند
راس:به محل برخورد ۳ سطح راس می‌گویند

حسین سلیمی . هندسه . هفتم هدف

به نام خدا

استاد دوباره انتقال رو توضیح دادند =

انتقال=یک شکل تمام نقاطش بدون چرخش به جای دیگر می روند


دوران = دور یک نقطه بچرخد . 180


درجه و جهت برایش مهم نیست . 

و داخل تمام این تبدیلات شکل تغییر نمی کند.


بعضی وقت ها روی یک شکل دو تبدیل امکان دارد اتفاق بیفتد .               


پریم = ما وقتی پریم یا زگون استفاده می کنیم به هم ربط دارند .


تقارن = یک شکل بر عکس نسبت به خط کشیده می شود .


شکل های مساوی ( هم نهشت ) = ما در حقیقت می گوییم اگر دو شکل با هم مساوی باشند برای همین ما می توانیم آنها را منطبق کنیم . 

اگر روی با انتقالات هم منطبق شود در اصلاح به ان هم نهشت می گوییم .


شکل های متناظر هم نهشت هستند


حسین سلیمی . هندسه . هفتم هدف