تاریخ چهارشنبه هفتم

سلام به همه ی دوستان   امروز آقای مدنی گفت چه کسانی فیلم شبی در موزه 1 را دیدند و لطفا هرکی دیده صادقانه بگوید بعد گفتتند کسانی که ندیده اند برای جلسه بعد ببینند و در مورد موضوع این فیلم حرف زدیم و ایشان نمره گذاشت بعاد از آن در مورد خدایان حرف زدند که سومری ها چه نوع خدایی دارند بعد اومدند سر اینکه مسیحی ها چه خدایی دارند و اینکه ما چه نوع خداوندبی داریم و هرکی گفت که این خدا ها چه تفائوت هایی باهم دارند و بعد در  کتاب پیامبران الهی را هم یکی از بچه ها خواند و زنگ خورد و ایشان هم تکلیفی ندادند و فقط گفتند کسانی که فیلم شبی در موزه را ندیدند ببینند.

تاریخ 3 آبان

معلم وارد کلاس شد و از یکی از بچه در مورد اتفاقاتی که در کلاس های قبل افتاده بود پرسید بعد گفتند که کتاب را باز کنید و در مورد اینکه ظرف ها و فرش ها و سکه های قدیمی در فرهنگ ما چه تاثیری دارد توضیح دادند . بعد یک کلیپ از موزه لوور در فرانسه که در آن وسایل تاریخی ما که از بسیار قدیم بوده است را نشان می داد معلم در مورد اینکه این آثار چگونه به آنجا رفته اند گفتند: که ئفرانسوی ها آمدند و گفتند ما آثار تاریخی ها تان را بر می داریم و به شما می دهیم آن ها کمی از این آثار را به خود ما دادند و بسیاری از آثاری را که بسیار قدیمی مثلا در دوران کوروش بوده است را برای خودشان بردند بعد از آن زنگ خورد و ما به بیرون از کلاس رفتیم.

زنگ تاریخ روز چهار شنبه

سلام ، معلم تاریخ وارد شد و گفت تکالیف را آماده کنید و می خواهیم یک مستند بگذاریم و تکالیف را چک کنیم مستند را دیدیم و تکلیف بعضی از بچه ها را دیدند و گفتند بعدی هارا جلسه بعد می بینند و تکلیف هم گفتند در گوگل بنویسید شریف حسین آخرش فلسطین ویک بار هم آخرش اسرائیل بعد دوباره سرچ کنیم جنگ جهانی و دوباره فلسطین و اسراییل و عثمانی و تقسیم کشور و یک بار دیگر اسرائیل و یک بار هم فلسطین . بعد زنگ خورد و کلاس تموم شد