۱۴۰۲/۸/۲۰

سلام آقای صیادزاده وارد کلاس شدند و تکالیف را دیدند سپس به چند نفر گفتند که بعضی از سوال‌ها را که مشکل داریم راپای تخته حل کنند و چند نکته را برای امتحان گفتند:

۱ اگر متن کتاب و کتاب کار و جزوه را بخوانید برای امتحان مشکلی ندارید.

۲ مسئله‌های کتاب کار را حل کنیم امتحان را بلد هستیم.

چگونه یک کشتی با وزن چند صد تنی روی آب می‌ماند؟ این موضوع درس شنبه بود آقای صیازاده گفتند: یک خط فرضی آب را امتداد می دهیم و روی کشتی یک خط فرضی می کشیم زیر آن خط فرضی که پایین کشتی هست هوا وجود دارد و برای همین هوا باعث می شود که کشتی زیر آب نرود.

فیزیک کلاس هدف

سلام آقای صیاد زاده وارد کلاس شدند و در حین حضور و غیاب تکالیف را هم دیدند بعد چند تا از بچه ها را گفتند تا پای تخته مسئله ها را حل کنند . بعد تکالیف را گفتند که عبارت است از : سوال ۶ و ۱۱ تا ۲۴ صفحه ۲۳ و ۲۴ در دفتر حل شود  .