۱۴۰۲/۱۲/۹

سلام

 

آقای قزوینی وارد کلاس شدند و بعد از حضور و غیاب تکالیف را چک کردند و شروع به حل انها کردند و بچه ها را صدا می زدند تا سوال را حل کنند  آخر کلاس استاد می خواست تکلیف بدهند چون بچه های کلاس ما خیلی سروصدا کرده بودند تتککلیف زیادی دادند و گفتند :سوالات کتاب کار ریاضی صفحات ۱۳۵تا۱۵۱سوالات فرد آن را حل کنید .

۱۴۰۲/۱۲/۲

سلام

آقای قزوینی وارد کلاس شدن و بعد از حضور و غیاب تکالیف را چک کردند بعد درس جدید را دادند و صفحه مربوط به درس جدید را سر کلا فردی حل ولید استاد چند نفر از بچه ها گفتندتا سوالات را حل کنند بعد استاد تکلیف دادند تا صفحه ۷۷و۷۸ را حل کنیم

امتحان زندگی 1402/10/28

ما اول نشستیم تا امتحان کتبی را بدهیم این امتحان ۵ نمره داشت بعد از آن به صورت گروهی نشستیم و آقای دوستی توضیحات امتحان عملی را داد بعد از آن هر گروه قلمرویی را خرید و در آن مستقر شد تا امتحان را انجام بدهد بعد آقای دوستی به هر گروه یک برگ دا که از آن برگ باید مجوز برگه بعدی را پیدا می‌کردیم با سختی مجوز را پیدا کردیم و برگه دوم را گرفتیم بعد مجبور شدیم تا لپ‌تاپ بخریم و لوازم دیگر تا برای بقیه کارها انجام دهیم هر گروه بعد از تمام شدن وقت امتحان به سالن پایین آمد تا لوازمی را که اضافه آورده بود بفروشد بعد از فروش لوازم امتحان تمام شد و آقای دوستی گفت بعد از تشکیل جلسه مربیان نمره به شما اعلام خواهد شد بعد آقای دوستی دو تکلیف به ما گفتند یکی خلاصه نویسی امتحان در سایت مستندسازی و دومی ارزیابی گروه در همکلاسی .

 

۱۴۰۲/۱۰/۵ زنگ چهار:چهارشنبه

آقای قزوینی وارد کلاس شدند سپس قوانین کوییز را گفتند و بعد برگه‌های کوییز را بین بچه‌ها پخش کردند و نیم ساعت برای این کوییز وقت دادند . بعد از اتمام کوییز استاد قزوینی تکالیف را دیدند و چند نفر از بچه‌ها را صدا زدند تا پایتخته مسائل سخت و امتحانی را حل کنند .

1402,9,7 سه شنبه زنگ اول

سلام اقای اخوان وارد کلاس شدند و گفتند : این جلسه یکی از مهم ترین جلسات است. بعد یک فیلمی گذاشتند که راجب تقویت دو نیم کره و راه های تقویت انها بود . در میان فیلم یک سری برگه به همه افراد دادند تا انهارا نقطه گذاری کنند بهد از 10 دقیقه گفتند که افراد تعداد خط های نقطه گذاری شده را بگویند وبه تعداد خط های نقطه گذاری شده امتیاز گذاشتند و برگه را خواندند و گفتند که طبق این برگه باید یک قول نامه بنویسند ( دو عدد) و برای سه شنبه به کلاس بیاورند.(تکلیف)

۱۴۰۲/۸/۲۰

سلام آقای صیادزاده وارد کلاس شدند و تکالیف را دیدند سپس به چند نفر گفتند که بعضی از سوال‌ها را که مشکل داریم راپای تخته حل کنند و چند نکته را برای امتحان گفتند:

۱ اگر متن کتاب و کتاب کار و جزوه را بخوانید برای امتحان مشکلی ندارید.

۲ مسئله‌های کتاب کار را حل کنیم امتحان را بلد هستیم.

چگونه یک کشتی با وزن چند صد تنی روی آب می‌ماند؟ این موضوع درس شنبه بود آقای صیازاده گفتند: یک خط فرضی آب را امتداد می دهیم و روی کشتی یک خط فرضی می کشیم زیر آن خط فرضی که پایین کشتی هست هوا وجود دارد و برای همین هوا باعث می شود که کشتی زیر آب نرود.

فیزیک کلاس هدف

سلام آقای صیاد زاده وارد کلاس شدند و در حین حضور و غیاب تکالیف را هم دیدند بعد چند تا از بچه ها را گفتند تا پای تخته مسئله ها را حل کنند . بعد تکالیف را گفتند که عبارت است از : سوال ۶ و ۱۱ تا ۲۴ صفحه ۲۳ و ۲۴ در دفتر حل شود  .