بسم الله الرحمن الرحیم

با حضور آقای پورواسعی شروع به حضور و غیاب و دیدن تکلیف ارسالی در هم کلاسی کردند و هر کس که ارسال نکرده بود از جمله خودم به تور گردشگری با دفتر مدیر با لیدری آقای رفائی به خوشی و خرمی رفتیم.

سپس رفتند سراغ صفحاتی که باید می نوشتیم و هر گروه انها را حل کرد و به گروه خودمون(گروه پنج) نرسیده زنگ خورد.تکالیف

1. امتحان از ابتدای کتاب تا انتهای صفحه 38 از کلمات و تمرینات و امتحان شفاهی از صفحه های قرآنی کتاب.

2. حل تمرین صفحه های 39 ، 41 و 42 و ارسال در سامانه همکلاسی.

قرآن:جلسه دوم

  • ورود آقای پورواسعی و شروع به حضور و غیاب کردند و با نام هرکس که می‌خواندند تکلیفش را هم چک می کردند.
  • بعد از اون ما را به صفحه بردند و هر کدوم با توجه بو حروف «ح» و «ع» یک خط و بعدش کلمات مهم هر خط را خواندیم.
  • سپس یه طرحی را ارائه دادند که همراه با تکلیف در کارسنج قرار دادند.

قرآن

بعد ورود آقای پورواسعی ابتدا شروع به حضور و غیاب کردن و همه به غیر از روحانی حاضر بودند.
بعد از آن سراغ تکالیف هم کلاسی رفتند و اصلا نصف بچه ها تکلیف را ندیده بودند و استاد گفتند که اگه تو هم کلاسی نفرستید ثبت نمی کنم.
و بعد از آن سراغ نمرات گروهی رفتند و همه نمرات زیر ۱۷ بود و گفتند که این دفعه فقط نمرات شخصی میزارم اما دفعه ی بعد گروهی میزارم.
صوت های مهر ماه را خواندند و تعداد کمی کامل بودند.
اثرات ارسال صوت را توی امتحانات زیر ۱۰در امتحان ۱ نمره کم می شود. از ۱۰ تا ۱۵ نیم نمره،از ۱۵ تا ۲۰ تغییری ایجاد نمی کند از ۲۰ تا ۲۸ نیم نمره اضافه ۲۸ به بالا ۱ نمره اضافه میشود.
سراغ پرسش گروهی از معنی جملات و عبارت های داخل تکالیف کردند.(از حفظ)
و در آخر سراغ حروف ع و ح در صفحه ۲۶ رفتند و همه عبارت ها را خواندن.
و گفتند که این هفته ارسال صوت اختیاری است.