حسین سلیمی . علوم تجربی هفتم . 1403/01/27

به نام خدا


 • استاد تا امد سر کلاس گفتند کتاب رو فصل 13 رو با سرعت بخونیم . ما تا خوندیم یک برگه دو رو که سوالات فصل 13 بود به ما دادند . 
 • این فصل راجب سفر غذا ئاخل بدن انسان است . 
 • وقتی غذا را داخل دهان می اندازیم با دان می جویم و قورتش می دهیم با بزاغ دهان . بعد از حلق به مری می رود و وقتی از ان پایین می رود داخل 
 • معده و در انجا با اسیده معده خورد می شود  از یک راه به داخل روده می رود . روده یک پرز هایی دارد که مواد مغذی را جذب می کند و مواد 
 • نامناسب به روده ی بزرگ می رود و به عنواد فضولات از بدن خارج می شود . 
 • در گلو یک راه تنفس هست و یک راه برای غذا  . وقی که زیاد غذا بخورید نجوییده و تند تند در انجا می رود و امکان دارد خفه بشوید خیلی سرفه 
 • می کنیم . 
 • پرنده ها هم یک جایی دارند به نام سنگ دانه چون گنجشک رو زمین نوک می زند سنگ هم در بدن او می رود . 

 

تمام 

حسین سلیمی . علوم تجربی هفتم . 1403/01/27

ادامه مطلب

حسین سلیمی . 1403/01/13 . مستند زندگی

مستند شامپانزه ها 

 • یک شامپانزه به نام آشکار بود که خیلی شیطون بود او با مادرش در قبیله ی 35 نفری که یک خانواده را تشکیل می دادند زندگی می کردند .
 • او یک پدر بزرگ 50ساله هم داشت . آن قبیله یک فرمانده هم داشت که به کسایی که می خواستند جای آن را بگیرند بها می داد .
 • هر میمون هم در زندگیش یک بار روز استقلال داشت . اسکار روی مادرش می نشست تا به رستوران بروند . آنها به یک منطقه ای رفتند که برای میمون ها منطقه ی نبرد بود .
 • آنها باید آنجا آرام باشند . میمون ها دنبال این بودند که نبرد را برنده بشوند تا درخت فندق بکارند .
 • آنها برای شکستن فندق از چوب و سنگ استفاده می کنند .
 • آنها یک مراسمی دارند که میمون ها دور هم جمع می شوند و سنگ ها را خرد می کنند . برای دسته ی فردی باران بد است چون میمون ها از خیس شدن بدشان می آید .

حسین سلیمی . علوم تجربی . 1402/11/09

به نام خدا

استاد اول چند نفر را مسول کرد تا نخشه ذهنی ها درس 3.4.5.6.  و ازمونک درس 6 و کتاب کار از فصل 3.4.5.6.را ببینند و نمره بدهند .  

بعد یک ازمون از درس 6 گرفت و هر کس که نمره اش کمتر از 4 شد رو بیرون کرد بجز انهایی که تکلیف 20 گرفتند . 

استاد درس 7 را اغاز کردند : منطق بالای اشباع و سطح بالا را ایستابی می گویند که یک مرز بین منطقه ی اشباع و سطح بالایی است .

ما دو نوع اب های زیر زمینی داریم یکی اب های زیر زمینی ازاد و اب های زیر زمینی فشرده

ما در دبستان خواندیم که اب در حال گردش است و از اقیانوس و خشکی و دریا و دریاچه مبادله می شود که به این مبادله چرخه اب می گوییند . 

ایرانیان نخستین در گذشته با حفر و قنات اب به دست می اوردند .

دو چیز اصلی و مهم در اب کلسیم و منیزیم است .اگر این دو در اب بیشتر باشد اب سخت می شود که به ان اب سخت گفته می شود .

در اب های زیر زمینی الودگی کمتر و محلول معدنی در ان زیاد است نسبت به اب های سطح زمین . 

اگر شیب زمین  بیشتر باشد اب مستقیم می رود و اگر سطح زمین شیب کمی داشته باشد مارپیچ می رود 

چهار مورد باعث می شود که اب به اب های زیر زمینی برود : 1 =شیب زمین 2=پوشش گیاهی 3 = بزرگی و کوچکی ذرات خاک 4 =س عت بارش

خدا نگه دار ♥

آزمون زندگی . حسین سلیمی . هفتم هدف

به نام خدا 

ما اول یک امتحان کتبی دادیم که چهار سوال بود . زمان آزمون هم ۳۵ دقیقه بود . 

بعد آزمون عملی دادیم . گروهی نشستیم و ۵ نقش داشتیم. . فرمانده و حسابدار و کاتب و مذاکره کننده و سخنگو . اولین 

از اول سال گروهی هر امتیازی گرفتیم به سکه های تبدیل شده بود و هر گروه مقداری سکه داشت و خود آنها به ما ۱۵۰سکه دادند . 

اولین مرحله هر گروهی مقداری سکه داد و یک مکان را خرید . بعد که خریدیم هر گروه برگه ای گرفت که داخل آن نوشته ای بود و ما باید نسبت به آن نوشته ها آن مکان های مخفی را پیدا می کردیم و بعد به آقای دوستی می گفتیم که این برگه ای که پیدا کردیم مال گروه ماست و آقای دوستی به ما نه یا اره . 

اگر می گفتند اره به ما برگه ی دوم می دادند . در این برگه رازش این بود که تزیینی برای کلاس درست می کردیم . هر گروه با سکه های که داشت وسیله هایی خرید .  هر کس یک کاری کرد . و بعد آقای دوستی مکان های هر گروه را خرید و کار دستی هایی هم که درست کرده بودند هم از گروه ها خرید . 

بعد هر گروه وسایلش را فروخت و امتیاز های نهایی مشخص شد . 

پایان

 

 

 

 

 

 

حسین سلیمی . هندسه . هفتم هدف

به نام خدا

استاد دوباره انتقال رو توضیح دادند =

انتقال=یک شکل تمام نقاطش بدون چرخش به جای دیگر می روند


دوران = دور یک نقطه بچرخد . 180


درجه و جهت برایش مهم نیست . 

و داخل تمام این تبدیلات شکل تغییر نمی کند.


بعضی وقت ها روی یک شکل دو تبدیل امکان دارد اتفاق بیفتد .               


پریم = ما وقتی پریم یا زگون استفاده می کنیم به هم ربط دارند .


تقارن = یک شکل بر عکس نسبت به خط کشیده می شود .


شکل های مساوی ( هم نهشت ) = ما در حقیقت می گوییم اگر دو شکل با هم مساوی باشند برای همین ما می توانیم آنها را منطبق کنیم . 

اگر روی با انتقالات هم منطبق شود در اصلاح به ان هم نهشت می گوییم .


شکل های متناظر هم نهشت هستند


حسین سلیمی . هندسه . هفتم هدف  

حسین سلیمی . هفتم هدف . هندس

به نام خدا 

انتقال 

 1. جهت شکل ثابت 
 2. بدون چرخش 
 3. همه ی نقاط به یک اندازه راستا و جهت جا به جا می شوند

 

دوران  =

 1. مرکز دوران 
 2. زاویه دوران ⇐⇐⇐جهت شکل ثابت _ اندازه ثابت _ چرخش دارد _ همه ی نقاط به یک زائیه جهت نست به مرکز دوران چرخد 
 3. جهت دوران

 

تقارن محوری =

جهت شکل معکوس 

همه ی نقاط به خط عمود به یک اندازه متضاد 

 

تقارن مرکزی = 180 درجه دوران

هم نهشت = ( وقی دو شکل همه ی چیز هایش مساوی باشند ) 

پریم = 1 خط

زگون = 2 خط

ترایپد = 3 خط 

 

 حسین سلیمی . هندسه . هفتم هدف


 

حسین سلیمی هفتم هدف.هندسه1402/09/08

هندسه   ♥                    


in the name if god

 • تبدیلات هندسی=
 • 1-انتقال=جابه جایی یک شکل بدون چرخش . نقاطی که جا بج جا می کنیم در یک راستا است و اندازه هم تغییر نمی کن.مثال=          ♥       ♥
 • دوران=شکل را حول یک نقطه چرخاندن=180درجه

 

⇑    ⇐             1-مرکز دوران

دوران=    ⇐         2-اندازه ی زاویه ی دوران

⇓    ⇐                 3-جهت دوران=1-ساعت گرد      2-پاد ساعت گرد

 

محوری=1-فاصله تا محور ثابت  2-جهت نام گذاری عکس می شود

3-تقارن=————————————

مرکزی=دوران 180 درجه به مرکز تقارن است.

محوری=شکل مثل یک اینه در ان ور کشیده می شود.مثال=                                    ———

 

  • پریم=چیز هایی که یک ربطی و شباهتی با هم دارند.تقارن حروف مثلا e=é پیریم است.و یک خط بالای ان می اید که به ان پریم می گویند . حروف در خواندن شکل اول  و در شکل 2 ساعت گرد شکل حروف خوانده می شود.
  • مثال=                                                                                             b.a_a.b

 

 • باید مراقب باشیم تقارن را با دوران اشتباه نکنیم.
 • تقارن مرکزی همان دوران 180 درجه است .
 •  1- تکالیف=تا اخر صفحه ی 50 کتاب ریاضی.
 • 2-تکالیف=حل سوالات زوج کتای کار راضی
 • خدانگه دار             هندسه.حسین سلیمی هفتم هدف.1402/09/08                 تعداد کلمات=170

 

حسین سلیمی . هندسه هفتم هدف . 1402/09/01

به نام خدا 

پاره خط را یاد اوری کردند.زاویه های باز و تند و راست و نیم صفحه را هم گفتند .

گفتند زاویه ی نیم ساز یک شکل را به دو قسمت تبدیل می کند و زاویه های رو به رو با هم مساوی هستند .

متمم=جمع زاویه ها90 درجه 

مکمل=جمع زاویهها 180 درجه

مثلث متوازی الاضلاع=همه زاویه ها 60 درجه و همه ان ها با هم برابرند . مثلث متواری الاضلاع را فقط یک جور می توان کشید .

اگر توی یک شکل روی خط های ان دو خط باشد با هم مساوی هستند .

چند ضلعی که یک زاویه یا بیشتر از 180 درجه باشد شکل مقعر یا کاو نام دارد.

ولی

اگر کم تر از 180 باشد شکل محدب یا کوژ نام دارد.

نقطه همیشه با حروف بزرگ انگلیسی و سر پیکان با حروف کوچک انگلیسی.

زاویه …

راست = 90 درجه 

تند = کم تر از 90 درجه

باز = بیشتر از 90 درجه

زاویه ی hot همان زاویه ی تند است .

زاویه متقابل به رس با هم مساوی هستند .

استاد تذکر دادند = باید در امتحان هندسه همه ی چیز ها را با دلیل بیان کنید وگر نه مثل تقلب است .

زاویه ی مثلث برای دو زاویه ی داخلی غیر مجاور .

زاویه ی خارجی برای زاویه ی مقعر یا همان کاو نیست.

خدا نگه دار دوستان . هندسه.هفتم هدف.حسین سلیمی

زندگی . 1402/08/13 . کلاس هدف . حسین سلیمی

بی نام 

زندگی کلاس هدف حسین سلیی

برنامه پاندای کنج فو کار را برای مان گذاشتند و ما باید برداشتمان را راجب فیلم می نوشتیم . اصلی ترین برداش ها این بود=

باید صبور باشیم ، به حرف بد دیگران اهمیت ندهیم ، فقط نباید قدرت داشته باشیم تا به موفقیت برسیم ، باید اعتماد به نفس داشته باشیم ، با به آرامش و تمرکز در زندگی مان  نیاز داریم ، باید امید داشته باشیم ، کسی را ازار ندهیم تا شاکی شوند ، به بزرگ تر ها احترام بگذیریم ، کینه نداشته باشیم ، از قدرتمان در کار خیر استفاده کنیم . 

سه سوال راجب برداشت ها دادند تا انها را جواب بدهیم =

 1.  اگر قرار باشد اسطوره ی یک داستان باشید کدام خصوصیت شما  را به یک اسطوره تبدیل می کند =
 2. کدام خصوصیت است که شما از زندگی یتان شیفت دیلیت کنید = 
 3. اسطوره های ذهنی شما چه کسانی هستند و به خاطر چه خصوصیت شان انها را دوست می داریم و قبیل دارینم =

حسین سلیمی هدف.1402/7/29.

به نام خدا♥         زندگ   کلاس هدف

دوباره هر گروه ها برای بهبودی مدرسه مثال زدند بعد جدول نتایج گروه ها را نشان دادند.در حیاط لاستتک هایی درست کرده بودند که در آن گیاه خوراکی بکاریم از گروه آخر یک لاستیک را انتخاب کردیم باید به مقدار کافی خاک کود بذر و … در لاستیک ها بگذاریم و یک بذر مناسب انتخاب کنیم تا زود روشت کند و قابل خوردن باشد بعد باید به اقای اخوان خوراکی ها را تحویل بدهیم و آنها تست کنند و نمره بدهند .

♥                                                    خدا نگه دار                                                            ♥