عربی 02/8/04

سلوممممممم چه خبر !!؟؟

خب ما شنبه عربی داشتیم آقای فهامی اول اومدن و گفتند که می خواهیم چیکار کنیم بعد قرار شد از متن درس 3 سوال کنند و مثبت بدهند بعد از اینکه درس را پرسیدند و مثبت دادند اون برگه کوچولو ها را دادند که بیشترین کلمه 13 تا بود بازم به برنده مثبت دادند بعد از این که این کار ها را کردند کنزالحکمه درس 1 و 2 را کامل کردند یه چند دقیقه وقت اضافه اومد به آقای فهامی گفتیم که بگذارید که زود از برویم آقا گفتند نه تا أخر زنگ مینشینیم ما نشستیم و زنگ. خورد و مثل همیشه  عین       دویدیم به سمت بیرون

یکشنبه زنگ سوم 1402/9/5

امروز اقای ناصری به کلاس امدند بعد گفتند دیتاشو را روشن کنید یکی از بچه ها سریع به بالای سندلی رفت و ان را سریع روشن کرد و بعدخ ان اقای ناصری لپ تاب خود را با بیلبیلک به ان وصل کردند و پله ها را نشان دادند بعد بچه ها یکی یکی پیش استاد رفتند و دفتر های خود را نشان اقای ناصری دادند ولی من و بقیه ی بچه های دوری ما داشتند موچ می انداختند و تا اخر کلاس با هم حرف میزدیم و از اقای ناصری دور نمانیم که به ما چیزی نگفتند و گذاشتند ما حرف بزنیم .

                                                  خدانگهدار

عربی سه شنبه ۸/۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم 

استاد که وارد کلاس شدند و گفتند که میخواهم آزمونکی از المعجم درس دو بخش اول بگیرند. ایشان گفتند که ۲ دقیقه وقت می دهم تا مروری از روی معجم بکنید ولی ما گفتیم که ۵ دقیقه اما استاد قبول نکرد و ۴دقیقه به ما وقت دادند و ما هم شروع به خواندن معجم  کردیم وبعد از ۵ دقیقه از ما خواستند تا برگه از دفتر خود جدا کرده و روی میز گذاشته و فرمودنند که من کلمه را می خوانم و شما هم کلمه را بنویسید و هم معنی آن را و قبل از آزمونک گفتند که نام ونام خانوادگی خود ر ا نوشته و نام کلاس خود را هم بنویسید و سطح های فلستین، اصفهان و تهران را انتخاب کردند و بعد از آزمون سراغ کتاب رفتیم و جمله های عربی کتاب را معنی کریم و در آخر درس هم جدول را کامل کردیم و رمز جدول را که پیدا کردیم زنگ خورد وبچه ها از کلاس بیرون رفتند. 

عربی ۳۰ آبان

سلام به دوستان عزیز 

عربی زنگ آخر ابتدا آقای ناصری از شگفتانه جدید خود رونمایی کرد  (کارت های قدرت)  که با این کارت ها می‌شود کار هایی انجام داد اول باید کارت را خریداری کرد  بعد می‌توان از قدرتش استفاده کرد قدرت های این کارت ها مختلف است برای مثال

باز کردن کتاب سر امتحان به مدت ۲ دقیقه، دادن هدیه ی پله به کل کلاس و……

وبعد آقای ناصر به بچه های گفتند : شما نظری در این مورد ندارید ؟

بچه ها نظر های خودشان را گفتند و آقای ناصری چیز هایی به کارت ها اضافه کردند

بعد رفتیم سراغ امتحان کلاسی که از معجم درس ۲ بخش ۱  آقای ناصری کلمات را به.  عربی می گفت و ما به فارسی ترجمه میکردیم وبعد هم التمارین را خوندیم .

خدا نگهدار

عربی/زبان 1402/8/20

سلام خُوبید ؟

امروز در زنگ چهارم که عربی داشتیم آقای فهامی از در وارد شدند و روی صندلی نشستند . اول امتحان ها را حل کردند و بعد مسابقه ای از روخوانی درس دو پرسش کردند و کسانی که نباختند یکی ، یکی مثبت گرفتند خیلی ممنون که به این مستند گوش کردید خدافظ

عربی کلاس هشتم 1402/8/20

در ابتدای کلاس عربی تکالیف توسط آقای فهامی  برسی شد و سپس نمره ریزان داشتیم در مرحله بعد سه تمرین روی تابلو نوشته شد و بچه ها به آن جواب دادند و در آخر جزوه گفته شد و کلاس به پایان رسید.

تکلیف

کاربرگ داخل همکلاسی

درس عربی 16 ابان

سلام و عرض ادب
در زنگ عربی آقای ناصری در اول کلاس،بدانیم بخش سوم درس اول را آموزش دادند و بدانیم بخش دو را یادآوری کردند و بعد از آن یک امتحانک از بدانیم بخش سوم درس اول گرفتند و بعد به کسانی که پله های بیشتری داشتند به تعداد خانواده و دو تا بیشتر بلیط نیم بهای سینما دادند و بعد شگفتانه را گفتند.آقای ناصری گفتند می خواهیم نقشه ی ذهنی کل درس عربی را درست کنیم وچاپ کنیم وروی دیوار مدرسه نصب کنیم،هرکس نقشه ذهنی هربخشی را بفرستد اسم فرستنده و نقشه ذهنی آن در نقشه ذهنی کل درسها چاپ میشود

درس عربی

سلام دوستان عزیز امروز آقای فهامی تکالیف ها را دیدند و درباره نمره ها صحبت کردند اگر کامل باشه 3میگیری اگر ناقص باشه 1/5میگیری و اگر نیاورده باشی 0 میگیری
تمرین های این هفته را حل کردند .
جمع صف میشه صفوف
جمع طریق میشه طرق
جمع طعام میشه عطععم
بعد در تمرین چهارم سیغه های فعل را مشخص کنید .
جعلنا میشه اول شخص جمع
قبلت دوم شخص مفرد
حفظت میشه دوم شخص مفرد
دخلت اول شخص مفرد تدخل میشه اول شخص مفرد

کلاس عربی 9 ابان

سلام در اول کلاس عربیامروز اقای ناصری یک امتحان از  المعجم. درس دو گرفتند وبعداز تمام شدن امتحان برگهای امتحان را گرفتند وبین بچه ها پخش کردند تا امتحارا سحیح کنیم امتیاز دهی را عوزکرده بودند از سرباز سردار سپهبد به کبک شاهین عقاب بعداز سحیح کردن برگه هارا جمع کردند ودرس را شروع کردند و بدانیم درس دورا تدریس کردند