عربی

سلام بچه ها امروز اومدیم براتون عربی را بگین استاد اول تکالیف را چک کردن و بعد رفتیم سر ازمونک بعضی از بچه ها کامل و خوب بود اما خودش گفت من صحیح میکنم و ازمونک های قبلی را داد بعد تکالیف را صحیح کرد و مطالب ماضی و مضارع را گفت انشالله که شما هم کار کنید

عربی

سلام بچه ها من امروز اومدم یک مستند جدید بگم براتون
اول گفت که تکالیف را ببینم که بیشتر افراد ننوشته بودند و همه سر کلاس خواب بودند و هنوز خستگی اردو برای همه بود انشالله که فردا همه خستگی هایشان در آمده باشه بعد رفت سر معنی درس و همه را گفت بعد گفت برید تمرین اول را حل کنید بعد از چند نفر هم پرسید یکیشون کرمانی بود از دم گفت نمی‌دونم و بعد هم مسابقه کلمات گذاشت کلا امروز روز سبکی بود
انشالله که خوشتون اومده باشه 😜😜

عربی

سلام بچه های عزیز امروز اومدیم یک مبحث عربی براتون بگم اول که آقای فهامی گفت اختبار یا همون ازمونک گرفت بعد خیلی ها کامل نگرفتند
امروز خیلی غایب داشتیم مخصوصا استاد کرمانی هم نبودند که مزه
بریزه تا معلم زبان بندازدش بیرون.
بعد شروع کرد درس دادن حالا هر کی خواست بگه تا من برایش بفرستم.
بعد هم آخر سر ازمونک های قبلی را داد

عربی

سلام بچه های عزیز امروز اومدیم براتون یک مستند خوب بگمممممم
امروز استاد اول امتحان هوایی که اون هفته من صحیح کردم را بخش کردن بعضی ها برگه هایشون جوییده بود و بعضی ها هم چماله شده بود 😂😂😂
بعد گفتند که تکلیفتون را بگذارید بالا تا من ببینم
تو اون وضعیت؛ کرمانی جنگ راه انداخت مداد را می‌گذاشت رو میز و با دست میزد روش و می‌پرید 😂😂😂
و خودش عاقبتش را دید خورد به شاطری و شاطری سفت شوت کرد تو چشم خودش و اونجا کرمانی به فنا رفت
استاد به ما یک برگه داد که دو به دو حلش کنیم
بعد صحیحش کردیم و هر کسی درست نوشته بود مثبت می‌گرفت اینم از این هفته انشالله که خوشتون اومده باشه 😜😜😜

عربی

سلام بچه های گل احوال شما ؛خوبید امروز اومدیم بایک بحث جدیددددد عربی آشنا بشیمممم
امروز اقاییی فهامی یک امتحان گرفتند گفتند می نمره کامل را گرفته من و چنددددد نفرررر دیگه هم گفتیم ما نه اون مااااااا یعنی ما چند نفر بعد آقای فهامی برداشت و اولین برگه که مال من بود را صحیح کرد دید که مال من کامللللللل کامل بعد برگه ها را به من دادند و من پدر پدرم در اومد تا همین الان داشتم صحیح میکردم 😂😂😂😂
بعد مشق ها را دیدند و بعضی ها کامل و بعضی ها قانص بودن 😂😂 بعد رفتیم سر سه فعل
اولی اولی اول شخص بود که نحن بود دومی دوم شخص انت بود بعد کلمه های دری را خواندن و بعد رفتند سر نمره ریزونننننن بعد هر کسی یک چیزی می‌گفت و خیلی ها هم مثبت گرفتند نه این که بگم پرت چرچ میگفتندا نه اصلا پرت چرت نمی‌گفتند قشنگ چرت پرت میگفتندددد😘😂😂
اینم از این بخش 🥰🥰😜

درس عربی

سلام دوستان عزیز امروز آقای فهامی تکالیف ها را دیدند و درباره نمره ها صحبت کردند اگر کامل باشه 3میگیری اگر ناقص باشه 1/5میگیری و اگر نیاورده باشی 0 میگیری
تمرین های این هفته را حل کردند .
جمع صف میشه صفوف
جمع طریق میشه طرق
جمع طعام میشه عطععم
بعد در تمرین چهارم سیغه های فعل را مشخص کنید .
جعلنا میشه اول شخص جمع
قبلت دوم شخص مفرد
حفظت میشه دوم شخص مفرد
دخلت اول شخص مفرد تدخل میشه اول شخص مفرد

عربی زنگ اول

سلام بچه ها امروز آقای فهامی درباره فعل مضارع گفتند
درباره تعریف فعل مضارع _ساخت فعل مضارع_ معنای فعل مضارع توضیح دادند .
و یک سری مثال برای ساخت فعل مضارع _معنای فعل مضارع گفتند که من عکس های آن را می‌فرستم .
حالا تعریف ساخت فعل مضارع:هر فعل مضارع از سه بخش است .
۱) حروف آتین یا تینا منظور منظور یکی از حرف های أ.ت.ی.ن است
۲) ریشه فعل دارای سه حرف است مثل :ذ ه ب .ک ت ب.ج ل ی است .
۳)شناسه فعل آخر فعل مضارع آمده و هر سیغه را از سیغه دیگر متمایز میکند حروف أتین +ریشه فعل +شناسه