زبان 11/7

سلاممممم

سلام دوستان خ.خ یعنی خیلی خوبم چون من در روز شنبه در مسجد (اعتکاف) به سر می بردم پس نمیدونم شنبه چیکار کردن

ولی من پرسیدم که ۱ صفحه و نصفی از اون کلمات که یه سری کلمه براش میگفتن ، گفتن

خدافظ

عربی 11/29

سلامممممممم

شنبه آقای فهامی بر سر کلاس اومدند و از اون برگه های ترجمه را به ما دادند اول که آقا برگه ها را تصحیح کرد هیچکس نمره نگرفت ولی آخر دست فکر کنم یه چند نفری گرفتند
بعد هم استاد سوالات امتیازی از متن درس پرسیدند و مثبت دادند

عربی 11/14

سلااااااااااام
خب سلام خوبید چِ خبرا زنگ چهارم که عربی داشتیم استاد از اون برگه های ترجمه را به همه‌ی کلاس دادند و گفتند که هر کسی تکی بنویسه (که معمولاً بچه ها با هم مینویسند)بعد از اونا از اون برگه های کوچولو که کلماتی بود را دادند و من 14 تا پیدا کردم ولی یکی از بچه ها میگفت 18 تا پیدا کرده که اسمش را نمی‌گم ولی فامیلش را میگم که نقاش زرگریان و چند نفر دیگر بودن

                     راستی برد ایران مبارک

زبان 11/21

سلامممممممم

سلام مجدد از اونجا که خودتون میدونید دوباره من شنبه مدرسه نبودم ولی زنگ چهارم را می‌دونم که سر کلاس زبان استاد باز هم از اون کلمه ها را گفتند که کلی کلمه. داره

خیلی ممنون خدافظ

زبان 10/9

سلاممممم شنبه آقای رضویان دیر اومدند سر کلاس گفتند چطوری بخونید و پنجشنبه امتحان لیسنینگ داریم بعد تکلیف کتاب کار. را دادند و همین با اجازه فعلا خداحافظیییییییی

عربی 10/2

سلاااام …

خب این جلسه هم طبق برنامه تک زنگ ها عربی داشتیم و خیلی هم خوش گذشت چون مثبت های زیادی در کلاس میدادند
اول از همه ادامه کتاب را که وقت نشد زنگ پیش حل کنیم را حل کردیم و بعد حل تمرین کتاب عربی استاد از اون برگه های کوچک را دادند که باید در آنها کلمه پیدا میکردیم نفر اول هم با 15 کلمه نمره گرفت

بعد از جدول استاد از متن درس 4 روخوانی می پرسیدند و به کسانی که بنده میشدند مثبت تعلق می‌گرفت

خداحافظ

زبان 8/24

سلوووم

خب همون‌طور که میدونید شنبه زنگ آخر که 55 دقیقه بود شروع شد آقای رضویان در یک مدرسه دیگه بودند و بر سر کلاس ما نیومدند و قرار شد که تو سالن پایین با کلاس آقای فهامی عربی. کار کنیم آقای فعامی کتاب را حل کردند و سوال های آزمون جامع را هم که خیلی بد بود را حل کردند

ممنون خداپظ

عربی 8/18

سلام

اول از همه آقای فهامی با سر و صدای بچه ها اومدند سر کلاس همه ساکت شدند و استاد شروع کرد کاربرگ شماره ده را جواب هاش رو بگه جواب ها را که گفتند 20 دقیقه از کلاس باقی موند و استاد یه فیلم گذاشتند و از اون فیلم سوال می‌پرسیدند و مثبت میدادند منو یه چنتا دیگه مثبت گرفتیم ، کلاس که تموم شد مثل همیشه بچه ها با سرعت زیاد از کلاس خارج شدند

زبان شنبه 8/27 تلاش

سلام امروز کلاس زبان از رکعت چهارم نماز شروع شد . آقای رضویان اومدند تو کلاس احوال پرسی کردند دو نفر را برای چک. کردن تکالیف بچه ها انتخاب کردند بعد مکالمه ها را پرسیدند و تمرینات درس 2 کتاب ورک بوک را حل کردند و درس جلسه پیش را دوره کردن. تکالیف هم گفتند باید اون برگه که تو همکلاسی هست را چاپ یا تو دفتر بنویسیم خداحافــــظ