عربی 02/8/04

سلوممممممم چه خبر !!؟؟

خب ما شنبه عربی داشتیم آقای فهامی اول اومدن و گفتند که می خواهیم چیکار کنیم بعد قرار شد از متن درس 3 سوال کنند و مثبت بدهند بعد از اینکه درس را پرسیدند و مثبت دادند اون برگه کوچولو ها را دادند که بیشترین کلمه 13 تا بود بازم به برنده مثبت دادند بعد از این که این کار ها را کردند کنزالحکمه درس 1 و 2 را کامل کردند یه چند دقیقه وقت اضافه اومد به آقای فهامی گفتیم که بگذارید که زود از برویم آقا گفتند نه تا أخر زنگ مینشینیم ما نشستیم و زنگ. خورد و مثل همیشه  عین       دویدیم به سمت بیرون

عربی/زبان 1402/8/20

سلام خُوبید ؟

امروز در زنگ چهارم که عربی داشتیم آقای فهامی از در وارد شدند و روی صندلی نشستند . اول امتحان ها را حل کردند و بعد مسابقه ای از روخوانی درس دو پرسش کردند و کسانی که نباختند یکی ، یکی مثبت گرفتند خیلی ممنون که به این مستند گوش کردید خدافظ

زبان/عربی 1402/8/13

  سلام دیروز یعنی شنبه ما زبان داشتم اول استاد اومدوند و روی صندلی نشستند اون جملات را که جلسه قبل نوشتیم را پرسیدند و مکالمه درس 2 را یاد دادند معنی مکالمه هم این پایین می‌نویسم
تو بعد از ظهر چه کاری میکنی ریحانه ؟ یکشنبه ها و سه شنبه ها به باشگاه میروم . صبح های جمعه چطور؟ در خانه میمانم و استراحت میکنم.چرا؟.      شما میدونی که شیوا در انگلیسی زیاد خوب نیست . میتونی به او کمک کنی . بله حتماً.عالی به نظر میرسه کی میتونی شروع کنی؟ بعد از ظهر چهارشنبه .خوبه ممنون به او اطلاع میدهم

اینم معنی اون مکالمه امتحان از درس 2 هست