مطالعات شنبه 22 مهر ماه

اقای دوستی امروز تا اخر فصل یک یعنی تا صفحه ی 12 را درس دادند و بین درس نکات مهمی گفتند {اول فعالیت های صفحه 6و 7 را حل کنید } اقای دوستی گفتند ما در قبال چهار چیز مسئولیم .

خدا= ما باید بخاطر نعمت هایی که خدا به ما داده از او تشکر کنیم مثلا نماز بخوانیم و از دستوراتش پیروی کنیم.

خودمان= سلامتی ما یکی از نعمت های خداوند است پس باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم.

دیگران= ما باید به همنوعان خود کمک کینیم و تا آنجا که میتوانیم انها را اذیت نکنیم مثل احترام به پدر و مادر.

محیط= همانطور که ما دوست داریم در محیطی تمیز زندگی کنند بقیه هم دئوست داردند در محیطی شاد تمیز و امن زندگی کنند پس ما باید در حفظ آن کوشا باشیم.

بعد از این سوالات بخش های درس را به ما گفتند و ما نوشتیم {میتوانید از دوستانتان بگیرید} مارا با چند نهاد آشنا کرذند و گفتند کار هر یک چیست مانند سازمان بسیچ دانش اموزی {صفحه 9 پایین صفحه} بعد از ان توضیح دادند که بسیجی کیست و چه کارهایی میکند. تکلیف هم گفتند که تا صفحه ی 12 (پایان فصل اول) امتحان کتبی میگیرم

                                                                                                   (خداحافظ )  

زنگ چهارم شنبه 15 مهر ماه

سلام امروز ابتدا اقای دوستی وارد کلاس شدند و بعد از آن چند نفری را از جمله خودم صدا زدند و گفتند بیایید و درس قبلی را که در باره حقوق انسان  و چگونه استفاده از ان بود را  توضیح بدهید. بعد از ان هم ادامه درس مطالعات را دادند دقیقا تا صفحه ی 6.  و بین درس هم به ما حقوق در خوانواده مدرسه و

کشور را یاد داند مثل حق داشتن شناسنامه پدر و مادر و… د همچنین به ما یاد دادند ما در قبال این حقوق باید حقوق دیگرانم را رعایت کنیم که به ان حقوق متقابل میگویند یعنی که همانطور که ما حقوق دیگران یا رعایت میکنیم ان ها هم حق ما را رعایت کنند. بعد از این  هم به ما گفتند که هر حقی با مسئولیت و تکلیفی همراه است. همچنین گفتند همانطور که ما یک سری حق داریم مثل امنیت کوچه های پاک و…… مسئول هک هستیم یعنی ماهم باید در حفظ و نگهداری این کوشا باشیم  و اضافه کردند کسی که وظایف و تکالیف خود را به خوبی انجام دهند فرد مسئولیت پذیری بوده است و این نکته را هم گفتند که اهیچ کسی نیست که مسئولیت نداشته باشد راستی تکلیف هم گفتند که جلسه ی بعدی از اینهایی که درس دادم میپرسم یعنی تا صفحه 6 پاراگراف 3.

امید وارم روز خوبی داشته باشید.

خدانگهدار