عربی(گروه4)

سلام

امروز آقای ناصری گفتند:همانتور که گفتیم امروز امتحان داریم. کمی درس فعل های ماضی را مرور کردیم و بعد به پایین رفتیم . .وقت امتحان غول کش 10 دقیقه بود . ولی امتحان آسان بود بیشتر بچه ها نمره ی کامل می کرفتند.بعد از امتحان به بلا رفتیم. و آقای ناصری برگه ها را صحیح می کرد. کمی بعد زنگ خورد و ما رفتیم برای جشن پایین.

فی امان الله

(امتحان زندگی)

سلام

امروز امتحان زندگی‌ (تفکر) داشتیم

امتحان شامل دو بخش می شد

  1. امتحان کتبی

2.فعالیت های گروهی


اول ما امتحان کتبی را دادیم و بعد چند دقیقه ای استراحت کردیم

و بعد رفتیم سراغ فعالیت گروهی.

در سالن پایین گروهی نشستیم و آقای دوستی درباره امتحان گروهی توضیح هایی دادند. گفتند: ما نقش هایی به هر گروه می‌دهیم که باید اعضای گروه هر نفر یک نقش را انتخاب کند.  نقش ها مثل:فرمانده ،،مبادله گر.،،سخنگو و…که هر کدام از این نقش ها مسولیتی هم دارد.

وبعد گفتند:ما به هر گروهی سکه می دهیم که باید با استفاده از این سکه ها کار هایی انجام دهد. و بعد آقای دوستی نام قلمرو ها را روی تابلو نوشت و به مزایده گذاشت.


بعد گروه ها رفتند به قلمرو های خود و آقای دوستی برگه هایی به ما دادند که باید هر گروه داستان برگه را می خواند و رمز های نهفته پیدا می کرد و بعد برگه ای را که در مدرسه جای گذاری شده بود پیدا می کردیم،، وبعد گروه ها کم کم برگه ها را پیدا کردند. وقتی برگه ی دوم را پیدا کردیم کار هایی به ما گفته بود که باید انجام دهید  مثل.تزیین کردن کلاس.و… که ما باید با استفاده از سکه هایی که داشتم وسایل لازم را می‌گرفتیم.و شروع به کار می کردیم .


بعد از این که کار ما تمام شد آقای دوستی آمدند که قلمرو ها و وسایلی را که  گرفته بودیم را از گروه ها بخرند .

(خدا نگهدار )

فیزیک ،گروه ۱

سلام

امروز آقای صیادزاده اول چند جمله گفتند که ما در دفتر نوشتیم

1انرژی جنبشی به سرعت و جرم بستگی دارد


2-انرژی پتانسیل گرانشی به شدت جاذبه،جرم و ارتفاع بستگی دارد


3-اگر نیرویی جسمی را به حرکت درآورد کار انجام شده توسط نیرو به انرژی جنبشی جسم تبدیل می شود


4-اگرنیرویی جسمی را به ارتفاع بالا تر منتقل کرد. کار انجام شده توسط نیرو به صورت انرژی پتانسیل گرانشی در جسم ذخیره می شود


بعد آقای صیادزاده گفتند سوالاتی را که  از کتاب(گاج)

در همکلاسی گذاشته بودیم ، را الان حل می کنیم. بعد از این که حل کردیم زنگ خورد.

 

هندسه ٢ دی ماه ،گروه ۱

سلام

امروز ما به جای فیزیک هندسه داشتیم ،آقای قزوینی ابتدا تدریس فصل شش را شروع کردند این فصل در مورد سطح و حجم است.

آقای قزوینی در مورد مفهوم قاعده ،راس و یال توضیح دادند و  از ما خواستند صفحه ۷۰ کتاب را حل کنیم .

بعد از آن گفتند کسانی که در امتحان هندسه آبان ماه نمره ی خوبی کسب نکرده اند می توانند در آزمون پیش رو یعنی آزمون روز چهارشنبه جبران کنند .

محدوده این امتحان فصل چهار است و اینکه در مورد تکلیف گفتند تا پایان صفحه ۵۴ کناب و کتاب کار از صفحه ۹۳ تا ۱۰۰ انجام شود.

عربی ،کلاس مجازی

سلام 

امروز هم کلاس مجازی بود،آقای ناصری ابتدا در مورد امتحان جلسه قبل صحبت کردند همین طور گفتند سوالات آزمون آبان را هر سوالی را که پاسخ تون غلط بوده در دفتر بنویسید به همراه پاسخ صحیح و در آخر هم بنویسید در بخش لغت ها بیشتر اشکال دارید یا در بخش قواعد یا همون قلب درس.

بعد از آن نظرسنجی کردند بین گزینه های مرور عربی،مرور پیام ها و یا درس جدید پیام ها.

و با نظر اکثریت درس جدید پیام ها انتخاب شد.

بنابراین آقای ناصری قسمتی از درس جدید یعنی صفحات ۹۹و ۱۰۱ را توضیح دادند و گفتند توضیحات بیشتر و ادامه درس در جلسه حضوری .

عربی ٢١ اذر

سلام 

امروز رفتیم طبقه ی پایین برای امتحان، از اون امتحان سخت ها

امتحان دو بخش داشت بخش اول  معجم بود .  ۹۸ تا کلمه که باید معنی آنها را می نوشتیم و ۹۸۰ تا پله داشت؛ هر کلمه ده پله. 

بخش دوم کلمات پرسشی بود که باید در جای خالی قرار می دادیم .این آزمون کلا حدود هزار و صد پله داشت.

آزمون وقت ⏳️کمی داشت بخش اول پانزده دقیقه و بخش دوم ده دقیقه
آقای ناصری گفتند این آزمون در سال هفتم فقط یکبار برگزار میشه .

بعد از امتحان به کلاس برگشتیم  و بازی که آقایان صفری و گندمکار طراحی کرده بودند را بازی کردیم جایزه گروه اول صد پله و گروه دوم پنجاه پله.

در پایان کلاس آقای ناصری آزمون سه شنبه آینده را یادآوری کردند و گفتند این آزمون هم سخته.

 

عربی ۱۴ آذر

سلام

امروز به خاطر آلودگی شدید هوای اصفهان کلاس به صورت غیرحضوری برقرار شد ‌آقای ناصری درس دو  را تا آخر بخش چهار تدریس کردند (مبحث کلمات پرسشی أ ،هل، من و لمن و بدانیم صفحه۳۲ و ۴۹)‌.

آقای ناصری مثل همیشه می گفتند هرکس جمله ای که ایشان می گویند را زودتر تایپ کند می تواند از روی درس بخواندمثلا نوشتن جمله‌ی من با تلاش موفق می شوم  و یا ترجمه ی خانه ی من کجاست؟به عربی

ماموریت این هفته هم نوشتن همه ی التمارین  و جاهای خالی تا پایان بخش چهار درس دو در کتاب تا پایان ساعت ۲۲ شام جمعه ۱۶ آذر ماه است.

و برای گرفتن پله می توانیم این تمارین را توی دفتر بنویسیم +نقشه ذهنی

 

عربی ۳۰ آبان

سلام به دوستان عزیز 

عربی زنگ آخر ابتدا آقای ناصری از شگفتانه جدید خود رونمایی کرد  (کارت های قدرت)  که با این کارت ها می‌شود کار هایی انجام داد اول باید کارت را خریداری کرد  بعد می‌توان از قدرتش استفاده کرد قدرت های این کارت ها مختلف است برای مثال

باز کردن کتاب سر امتحان به مدت ۲ دقیقه، دادن هدیه ی پله به کل کلاس و……

وبعد آقای ناصر به بچه های گفتند : شما نظری در این مورد ندارید ؟

بچه ها نظر های خودشان را گفتند و آقای ناصری چیز هایی به کارت ها اضافه کردند

بعد رفتیم سراغ امتحان کلاسی که از معجم درس ۲ بخش ۱  آقای ناصری کلمات را به.  عربی می گفت و ما به فارسی ترجمه میکردیم وبعد هم التمارین را خوندیم .

خدا نگهدار

زبان گروه B -چهارده آبان

سلام 

امروز آقای مهری نکاتی دریاره ی امتحان زبان مطرح کردند گفتند اسم و فامیل خود را به انگلیسی بلد باشید چون در امتحان باید اسم وفامیل خود را به انگلیسی بنویسید و این که بیشتر امتحان از درس یک طرح شده  واکثر سوالات به صورت تستی هست و فقط یک سوال تشریحی وجود دارد (17 تست )و سوالات گروه B وگروه A  یکسان است و تاکید کردند املای کلمات آخر کتاب زبان (Student book) را تمرین کنید .

برای تکلیف جلسه ی بعد باید سوالاتی راکه در همکلاسی هست را پاسخ دهیم وبیاوریم 

عربی ۷آبان

با سلام

امروز آقای ناصری از ما خواستند تا از صفحات ده تا پانزده کتاب ،سوال طرح کنیم، در سه سطح سرباز ،سردار و سپهبد.بعد برگه ها را گرفتن و به صورت اتفاقی هر برگه ای را به یک نفر دادند تا سوالات طرح شده ،حل شود.

ما درحال پاسخ دادن به سوالات بودیم که زنگ خورد و ایشان گفتند در خانه تکمیل کنید و برای جلسه بعد همراه داشته باشید.

در مورد تکلیف(ماموریت) هم گفتند همه ی التمارین درس باید انجام بشود و همین طور قسمت هایی که جای خالی هست و باید پر شود به اضافه ی نقشه ی ذهنی درس.