12/9/02 زنگ اول پیام ها یکشنبه

امروز اقای ناصری در روز تعطیل در کلاس انلاین به ما درس دادند. صفحه ی 87 پیام ها یعنی درس 7را اغاز کردیم و در باره ی کار در کلاس همین صفحه هم صحبت کردیم. همینطور در باره ی حیا و عفت صفحه ی 88کتاب. درباره ی جامعه ی امروزی و وضعیت نوجوان ها و جوان ها حرف زدیم. اخر کلاس هم گفتند:[برای برنامه ی {عصری در همت} روزش را تغییر داده اما قبل از ان باید با معلم زندگیتان هماهنگ کنم.] و در زنگ بعد هم تا اخر صفحه ی 92کتاب را درس دادند.

پیام های آسمانی⚚هشتم کوشش⚚جلسه۹

⚠️هشدار⚠️

در کلاس اتفاقات خنده دار نیوفتاده.تروخدا موقع خواندن متن الکی بخندید

ᨎᨎᨎᨎᨎ

جلسه ۹          

ᨖᨖᨖᨖᨖᨖ

⃟ ͍̼̫͍̼̫͍̼̫͍̼̫̼̫͍̼̫̞̩̪̺     ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ_༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ ༒̬̭̟̙̘̟̝̺͎͎͎͔͎͍̽̚҉҈࿆͍͍͍͍͍͍͍͍͍ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ🕷͎͍͍͍͍͍͍͍͍̼̻̻̻̻̻̻̻̻̻̽🕸ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ͍͍͍͍͍͍͍͍͍͍͍͍҉༼ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ҉͎͍͍͍͍͍͍͍͍͍͍͍ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ🕸҉ཽ͎͍͎͍͎̻̼͙͎͍ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ᷍ᮤᮤ࿆🕷̙̘͎͓͍͖͕͔͍̂̃҉ཽٜٜٜٜٜٜٜ࿆༒࿆ᷤ҉͍͍͍͍͍ٜٜٜٜٜ͘

 

 

 

❒ پرسش و پاسخ درس ۴

❒ { برسی دفتر

.  {زمان سنج:پنج دقیقه‌-> خواندن درس 6

❒درس پنج تحویل پروژه گروهی

پادکست

حداقل سه نفر

حداکثر پنج نفر

| دوبله

| آهنگ زمینه

| تدوین

| جمع آوری اطلاعات + نوشتن متن

| بارش فکری

❒توضیح پادکست:1-جواب بودن-2-در مدت 5 دقیقه->هفته بعد

❒ چرا لازم است که غذا بخوریم؟ 

❒ آداب نماز :مستحب-بهتر می‌شود – اثر بیشتر

❍احکام نماز: واجب-اگر انجام ندهم-> باطل میشود

لباس و بدن‌ ⇜فهمیده باشم߷باطل

.             ↲⊶نفهمیده باشم⊷ صحیح

تکلییییییییف”””””ݒآכڪښٺ”””””

برای اطلاعات بیشتر رو این لینک کلیک کنید

 

5/9/02 یکشنبه زنگ اول

آقای ناصری به طور ناراحت گونه ای جواب برگه های امتحانیمان را دادند و از نتایج زیاد راضی نبودند. سپس گفتند:{سه شنبه ازمونی خواهند گرفت}. بعد به سراغ درس جدید عربی رفتیم {چون گفته بودند کتاب های پیام ها را نیارید فقط کتاب و دفتر عربی}. بخش دوم و سوم الدرس الثانی را {فقط بدانیم هارا گفتند} درس دادند که درباره کلمات پرسشی در عربی بودند مثل من-ما که من یعنی چه کسی/ چه کسانی- ما یعنی چه چیزی/ چیست….. برای انها مثال هایی هم زدند.

یکشنبه زنگ اول 1402/8/21

 امروز مدارس بدلیل الودگی هوا تعطیل شده بود برای همین درس پیام ها رادر سامانه  دنبال کردیم فر صت زیادی نداشتیم کلاس از ساعت 10 شروع شد تا 10:30 در این زمان کم استاد از بچه ها خواستند تا درس ششم را بخوانندمتن درس را که خواندند و تمام شد از یکی دیگر از بچه ها خواستند تا بخواند تا سر بیشتر بدانیم که رسیدیم استاد به یکی دیگر از بچه ها خواست تا اخر بیشتر بخوانند ودر اخر  یکی دیگر از از بچه ها را خواستند تا الهی را بخواند و کلاس را تمام کردند

یکشنبه زنگ اول28/8/02

قبل از امروز اقای ناصری به ما گفته بودند که به جای پیام ها عربی داریم. امروز اقای ناصری حدیثی را روی تخته نوشتند امام علی{ع}:از سرما در اغازش بپرهیزید و از پایانش استقبال کنید.چون سرما با بدن همان کاری را میکند که با درختان میکند؛ در آغازش میخشکاند و در پایانش می رویاند. بعد از ان به سراغ درس 2 بخش اول عربی رفتیم و واژه نامه[المعجم] را خواندیم و حفظ کردیم. بعد جواهر الکلام را انجام دادیم و از ان ها مسابقه برگزار کردیم.

درس پیام های آسمانی 1402/8/21

اول روز کلاس مجازی بود و قتی وارد کلاس شدیم پر از همهمه بود هنوز معلم وارد نشده بود حدود نیم ساعت از کلاس رفت ولی هنوز نیامده بودند و بچه ها هنوز گرم این بودند که فردا تعطیل هست یا نه همین جور میزان آلودگی هوا را میگفتند تا آخر آقای ناصری وارد کلاسشد و گفتند که لینکی که برای برای آقا فرستاده بودند با مال ما فرق داشت و من حدود نیم ساعت در لینک دیگری بودم و بعد که آقا اینها را گفتند شروع کردن گفتند که که امروز اگر حضوری بود عربی داشتیم ولی حالا که حضوری نیست و بعد یک دفعه صدای آقای ناصری قطع شد و دوباره پنج دقیقه معطل شدیم تا آقا وارد کلاس شوند و بعد که آمدند یک ربع از کلاس مونده بود بعد که گفتند درس ششم را بخوانیم و بعد که خواندیم گفتند که خوان دیم وبعد گفتند ک فعالیت ها برای جلسه آینده و بعد کلاس بسته شد

یک شنبه زنگ اول 1402/8/7

سلام

امروز برای نمایش دو گروه به استاد ناصری پیام دادند .گروهی که می خواست اول نمایش را اجرا کند به بیرون ازکلاس رفتند تا تمرین کنند انها می خواستند نیکی به پدر و مادر صفحات 50و51 را نمایشش را اجراکنند بعد امدند و اجرا کردند گروه دوم هم رفت به بیرون از کلاس تا تمرین کنند انها می خواستند صفحه ی 54 خوش اخلاقی را نمایش دهند امدند و اجرا کردند بعد که اجرا تمام شد استاد گفتند کتاب ها را دربیاوریم و از یکی از بچه ها خواست تا از اول درس چهارم عبور اسان بخواند او هم خواند او تا انتهای صفحهی 49 خواند  بعد استاد خواست تا اگر کسی سوالی دارد پاسخ دهد سه تا از سوالات بچه ها را جواب دادند و بعد از یکی دیگر از بچه ها خواستند تا صفحات 50و51 را بخواند را بخوانند بعد هم صفحات 52و53 توسط بچه ها خوانده شد وقتی به خوش اخلاقی رسیدیم بعد از خوانده شدن درس تو ضیحاتی دادند و بعد گفتند فعا لیت کلا سی را حل کرده و بعد تا پایان درس پنجم را پیش رفتند و به عنوان تکلیف گفتند نقشه ذهنی درس سوم را بکشند و تا  جمعه ساعت ده شب ارسال کنند

پیام‌ها،هشتم کوشش، 15/8/1402

استاد به محض ورود گفتن امتحان چطور بود اکثراً گفتن آسان

استاد این هم گفتن په باید دفترتان کامل باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

᷉᷉᷉᷉᷉᷉̂ᔌᔌᔌᔌᔌᔌ

جلسه ۶ ᔌᔌ

ᔌᔌᔌᔌᔌᔌ

پاسخ ارزیابی  ۱۵نمره+۵نمره

درس چهار                           (درس ۴)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نکته= برای خواندن امتحان

۱ درس را به صورت روزنامه ایی بخوان

۲ سوال را پیدا کن ⇐ جواب راپیدا کن

❒ تفکر آیه ایی تفکر راجع به نشانه های خلقت و بیهوده نبودن آنها است

 

.                           سوالات درس

____________________         ⸾

⸾                                   ࡆ         ⸾

⸾                                   ࡆ         ⸾ جواب

             کتاب               ࡆ        ↳

⸾                                   ࡆ

⸾                                   ࡆ

____________________

پیام های آسمانی

آقای ناصری وارد کلاس شدند و بعد یک سری از بچه ها با تمام سرعت هرچه تمام آمدند تا به کلاس برسند ولی آقای ناصری گفت که باید بروند و برگه بگیرند همان وقت آقای صیادزاده آمدن و گفتند که در دفتر ثبت می شود و بعد آقای ناصری به بچه ها اجازه دادند تا وارد کلاس شوند و بعد یک نکته گفتند اینکه دیگر اجراء نمایش در کلاس نداریم چون اصلا خوب اجرا نمی نند و هرگز حفظ نمی کنند بعد بیایند و بعد گفتند که گروه دو که گفته بودند بیایند تا اجراء آخر در کلاس را انجام دهند وقتی بچه ها آمدند جوانی در نقش پیامبر احمدی در نقش شتر سلیمی در نقشه یاران پیامبر و هاشمی ه همینطور و آقا محمد ربیع هم در نقش راوی بود که یک دفعه آقاگفتند راوی حفظ نکرده بچه ها گفتند خیر و بعد آقای ناصری گفتند برون و بنشینند و بعد از روی درس پنجم مطالعه کردیم و گفتند که امتحان از درس اول تا پایان درس دوم یعنی صفحه د هفتاد و سه در امتحان می آید و آیات در امتحان نمی آید چون کنار آنها ستاره نخورده است

 

پیام ها،جلسه چهارم 1/8/1402

~~~

درس 4~~~

~~~

□ اتمام درس 2 و 3

□ انسان(نکات)

□ آزمونک(محک) 7 دقیقه مطالعه

پنچ برگه زرد⟵ 1 سوال انتخاب

تاکردن ⟵ دادن ⟵ یه سوال به ما بیفته

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

یادگیری بسته به تلاش

یادگیری بهتر و عمیق تر 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

انسان ها:

 

.                                         │ فرشتگان

قبل از خلقت آدم💠. یه خدا  │اجنه(بدها) 💥⇽حارث_عزرائیل⛏

.                                         │نسناس(شبیه انسان)

.                                           منقرض                         خبر آمد

.                                                                              │▢ خلق گل آدم