زنگ سوم یکشنبه 1402/11/1

ابتدا استاد گفتند که برای اینکه پله های امتحان های پله بارون را بگیریم باید عکس امتحان ها را برای نماینده های فناوری اون موقع بفرستیم تا آنها وارد کنند. فکر کنم نماینده های فناوری آقایان صفری و محسنی بودند که باید برایشان می فرستادیم.

بعد استاد ناصری می خواستند درس پیام های آسمانی بدهند اما بچه ها انقدر سوال داشتند که نشد. وقتی سوال ها را شروع کردیم، ابتدا ایشان در مورد نمودار یادگیری توضیح دادند و آنرا کشیدند. این نمودار می گفت که باید اول درس را گوش بدهیم و بعد بنویسیم و بعد هم باید مباحثه کنیم. حالا مباحثه یعنی چه؟ یعنی بعد از گوش دادن و نوشتن چندین هم مباحثه ای با هم دیگر دور هم جمع شوند و یک نفر آنرا می گوید.

بعد هم رد مظالم را درس دادند. رد مظالم یعنی وقتی ما به کسی باید چیزی بدهیم ولی نداریم و آن فرد را از دست دادیم و دیگر نمی توانیم به او بدهیمو می آییم پول را به حاکم شرع یعنی روحانی می دهیم تا او به نیازمندان بدهد.

بعد هم در مورد اینکه آیا پولی که از ویدیو درست کردن در می آید حرام است یا حلال کلی توضیح دادند و انقدر همینطوری سوال جواب دادند که اگر بخواهم همه را بنویسم 400 کلمه می شود.

سه شنبه 1402/10/5 درس عربی

سلام من امیر حسین داوری هستم و  امدم در مورد روز سه شنبه 1402/10/5 با ها تون حرف بزنم آن روز آقای ناصری به جای درس عربی درس پیام ها درس دادند درس 8 بود بله در مورد به بولوق رسدن بود گه سه کار بود که اگر  ان سه را در خود میدیدیم حل بود.       میدونید اون سه کار چی بود اون سه کار این بود که باید موی زیر شکم و موی زیر دست های مان بکی دیگر از اون ها این بود که باید به سن تقریبا 15 سالگی وای کمی کم تر اون یکیش خنده داره آقا اول به ما اجازه دادند بخندیم و بعد گفتد اگر شب بخوابید صبح ببینید شرت یا شلوارتان خیس هست متمعن باشید به مجالت رسیدید نام ان مایه ای که شب ترشه میشود مایه ی منی است که اگر پاشدید ودیدید باید به حمام بروید و قسل کنید وای گتند مایه ی منی با شت ادراری فرق دارد و اگر پسبناک بود مایه ی منی ولی اگر مانند اب بود شب ادراری فعلا که هکمین رو گفتند ولی اگر چیز دبگری گفتند به شما هم میگمپس فعلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         خدا حافظ

یکشنبه زنگ اول 3/10/1402

امروز کلاسمان را بدون میز و نیمکت شروع کردیم و همه برروی زمین نشستیم. اقای ناصری شروع کردند به درس دادن درباره نشانه های بلوغ.مثل روییدن مو در زیر بغل و بین دو ران پا. دریاره ی خارج شدن مایع منی  نیز صحبت کردند و گفتند که هر وقت برایتان این اتفاق افتاد غسل واجب است. و این اتفاق معمولا در خواب اتفاق می افتد. اقای ناصری بین حرف هایشان خاطره ای از دوره ی نوجوانی خود نیز میگفتند.و گفتند که اگر کسی قانونی را رعایت نکند 2 حالت است اینکه یا تذکر میدهید یا بی تفاوت رد میشوید و اگر تذکر ندهید دارید به خود و دیگران آسیب وارد میکنید. خلاصه که امروز کلاس پر از خنده بود.

یکشنبه زنگ اول 1402/10/3

آقای ناصری دیروز در کانال عربی راحت گفتند که برای زنگ پیام ها گفت و گویی داریم برای همین صندلی و میز ها را جمع کنید و همگی روی زمین بنشینید ما هم همین کار را کردیم  در وقت کلاس  آقای ناصری امدند و بحث را شروع کردند

استاد گفتند اگر یک نفر مریض باشد و نیاز داشته باشد عمل بکند پولی به دکتر میدهد تا او را عمل بکند اما اگر یک نفر نادان باشد می گوید مگر تو دیوانه شدی که پول میدهی تا دکتر چاقو را در شکمت فرو کند و تو را بکشد یا یک ورزش کار پول می دهد تا بدنش ورزیده شود در این راه خستگی زیادی دارد برای همین انسان جاهل میگوید مگر دیوانه شدی که پولت را خرج می کنی تا خسته شوی

اما همیشه در دنیا چیز هایی است که حاضری برایش تلاش بکنی                                                                                           در همان موقع یکی از بچه ها گفت سختی در اسلام چیه؟ اقای ناصری در جواب گفتند: نماز- روضه- خمس و زکاه

وببعد هم حرف هایی در مورد نجابت زدند و کلاس را تمام کردند

پیام‌های هشتم جلسه 11

استاد اومدن گفتن نمره دفتر برای میان‌ترم مهم نیست ولی واسه پایان‌ترم مهمه 🦁

༒جلسه༒ ۱۱

❍آزمونک

‌     ↲ برگه ها را آماده قرار دهید

‌ ⇐

لباس بدن و مکان⇐

‌ ⇐

غصبی قصبی قسبی غسبی


درس 6

نردبان آسمان

آداب نماز:

سال قبل : اول وقت _نماز جماعت_پوشیدن لباس تمیز

امسال :

در مسجد: دلیل؟ به اندازه 40 سال در خانه نماز خواندن ثواب دارد

اذان و اقامه:شعار اسلام

احکام نماز:

اگر بعد از نماز بفهمد صحیح

” ” قبل از نماز ” ” ” ” ” باطل

خون اگر بیشتر از یک انگشت سبابه :باطل

‌”” کمتر “” “” “” “” “” :صحیح

طلا:مرد✖️ زن✔️

لباس و مکان :

پاک✔️

غصبی✖️

از پول حرام✖️

از اجزای حیوان حرام✖️


༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ

تکالیف

نمودار نقشه ذهنی درس 7


برای اطلاعات بیشتر روی اطلاعات بیشتر یا این چیزا⇣ کلیک کنید حتما میره تو سایت

این چیزا⇜〄༒ꈸ⎈⎈⎈ꈸ⛟

 

12/9/02 زنگ اول پیام ها یکشنبه

امروز اقای ناصری در روز تعطیل در کلاس انلاین به ما درس دادند. صفحه ی 87 پیام ها یعنی درس 7را اغاز کردیم و در باره ی کار در کلاس همین صفحه هم صحبت کردیم. همینطور در باره ی حیا و عفت صفحه ی 88کتاب. درباره ی جامعه ی امروزی و وضعیت نوجوان ها و جوان ها حرف زدیم. اخر کلاس هم گفتند:[برای برنامه ی {عصری در همت} روزش را تغییر داده اما قبل از ان باید با معلم زندگیتان هماهنگ کنم.] و در زنگ بعد هم تا اخر صفحه ی 92کتاب را درس دادند.

پیام های آسمانی⚚هشتم کوشش⚚جلسه۹

⚠️هشدار⚠️

در کلاس اتفاقات خنده دار نیوفتاده.تروخدا موقع خواندن متن الکی بخندید

ᨎᨎᨎᨎᨎ

جلسه ۹          

ᨖᨖᨖᨖᨖᨖ

⃟ ͍̼̫͍̼̫͍̼̫͍̼̫̼̫͍̼̫̞̩̪̺     ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ_༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ༆ٜ۪ٜ۪ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ ༒̬̭̟̙̘̟̝̺͎͎͎͔͎͍̽̚҉҈࿆͍͍͍͍͍͍͍͍͍ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ🕷͎͍͍͍͍͍͍͍͍̼̻̻̻̻̻̻̻̻̻̽🕸ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ͍͍͍͍͍͍͍͍͍͍͍͍҉༼ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ҉͎͍͍͍͍͍͍͍͍͍͍͍ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ🕸҉ཽ͎͍͎͍͎̻̼͙͎͍ٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜ᷍ᮤᮤ࿆🕷̙̘͎͓͍͖͕͔͍̂̃҉ཽٜٜٜٜٜٜٜ࿆༒࿆ᷤ҉͍͍͍͍͍ٜٜٜٜٜ͘

 

 

 

❒ پرسش و پاسخ درس ۴

❒ { برسی دفتر

.  {زمان سنج:پنج دقیقه‌-> خواندن درس 6

❒درس پنج تحویل پروژه گروهی

پادکست

حداقل سه نفر

حداکثر پنج نفر

| دوبله

| آهنگ زمینه

| تدوین

| جمع آوری اطلاعات + نوشتن متن

| بارش فکری

❒توضیح پادکست:1-جواب بودن-2-در مدت 5 دقیقه->هفته بعد

❒ چرا لازم است که غذا بخوریم؟ 

❒ آداب نماز :مستحب-بهتر می‌شود – اثر بیشتر

❍احکام نماز: واجب-اگر انجام ندهم-> باطل میشود

لباس و بدن‌ ⇜فهمیده باشم߷باطل

.             ↲⊶نفهمیده باشم⊷ صحیح

تکلییییییییف”””””ݒآכڪښٺ”””””

برای اطلاعات بیشتر رو این لینک کلیک کنید

 

5/9/02 یکشنبه زنگ اول

آقای ناصری به طور ناراحت گونه ای جواب برگه های امتحانیمان را دادند و از نتایج زیاد راضی نبودند. سپس گفتند:{سه شنبه ازمونی خواهند گرفت}. بعد به سراغ درس جدید عربی رفتیم {چون گفته بودند کتاب های پیام ها را نیارید فقط کتاب و دفتر عربی}. بخش دوم و سوم الدرس الثانی را {فقط بدانیم هارا گفتند} درس دادند که درباره کلمات پرسشی در عربی بودند مثل من-ما که من یعنی چه کسی/ چه کسانی- ما یعنی چه چیزی/ چیست….. برای انها مثال هایی هم زدند.

یکشنبه زنگ اول 1402/8/21

 امروز مدارس بدلیل الودگی هوا تعطیل شده بود برای همین درس پیام ها رادر سامانه  دنبال کردیم فر صت زیادی نداشتیم کلاس از ساعت 10 شروع شد تا 10:30 در این زمان کم استاد از بچه ها خواستند تا درس ششم را بخوانندمتن درس را که خواندند و تمام شد از یکی دیگر از بچه ها خواستند تا بخواند تا سر بیشتر بدانیم که رسیدیم استاد به یکی دیگر از بچه ها خواست تا اخر بیشتر بخوانند ودر اخر  یکی دیگر از از بچه ها را خواستند تا الهی را بخواند و کلاس را تمام کردند

یکشنبه زنگ اول28/8/02

قبل از امروز اقای ناصری به ما گفته بودند که به جای پیام ها عربی داریم. امروز اقای ناصری حدیثی را روی تخته نوشتند امام علی{ع}:از سرما در اغازش بپرهیزید و از پایانش استقبال کنید.چون سرما با بدن همان کاری را میکند که با درختان میکند؛ در آغازش میخشکاند و در پایانش می رویاند. بعد از ان به سراغ درس 2 بخش اول عربی رفتیم و واژه نامه[المعجم] را خواندیم و حفظ کردیم. بعد جواهر الکلام را انجام دادیم و از ان ها مسابقه برگزار کردیم.