12/9/02 زنگ اول پیام ها یکشنبه

امروز اقای ناصری در روز تعطیل در کلاس انلاین به ما درس دادند. صفحه ی 87 پیام ها یعنی درس 7را اغاز کردیم و در باره ی کار در کلاس همین صفحه هم صحبت کردیم. همینطور در باره ی حیا و عفت صفحه ی 88کتاب. درباره ی جامعه ی امروزی و وضعیت نوجوان ها و جوان ها حرف زدیم. اخر کلاس هم گفتند:[برای برنامه ی {عصری در همت} روزش را تغییر داده اما قبل از ان باید با معلم زندگیتان هماهنگ کنم.] و در زنگ بعد هم تا اخر صفحه ی 92کتاب را درس دادند.

5/9/02 یکشنبه زنگ اول

آقای ناصری به طور ناراحت گونه ای جواب برگه های امتحانیمان را دادند و از نتایج زیاد راضی نبودند. سپس گفتند:{سه شنبه ازمونی خواهند گرفت}. بعد به سراغ درس جدید عربی رفتیم {چون گفته بودند کتاب های پیام ها را نیارید فقط کتاب و دفتر عربی}. بخش دوم و سوم الدرس الثانی را {فقط بدانیم هارا گفتند} درس دادند که درباره کلمات پرسشی در عربی بودند مثل من-ما که من یعنی چه کسی/ چه کسانی- ما یعنی چه چیزی/ چیست….. برای انها مثال هایی هم زدند.

یکشنبه زنگ اول28/8/02

قبل از امروز اقای ناصری به ما گفته بودند که به جای پیام ها عربی داریم. امروز اقای ناصری حدیثی را روی تخته نوشتند امام علی{ع}:از سرما در اغازش بپرهیزید و از پایانش استقبال کنید.چون سرما با بدن همان کاری را میکند که با درختان میکند؛ در آغازش میخشکاند و در پایانش می رویاند. بعد از ان به سراغ درس 2 بخش اول عربی رفتیم و واژه نامه[المعجم] را خواندیم و حفظ کردیم. بعد جواهر الکلام را انجام دادیم و از ان ها مسابقه برگزار کردیم.

شنبه زنگ سوم 20/8/02

اقای دوستی از ما پرسیدند که ایا با آن 4قطعه ی پازل توانستید رابطه ای بین کارهای انجام شده پیدا کنید؟ سپس هر کسی جواب خود را ارائه داد.بعد اقای دوستی خودشان نظری در این باره دادند و بعد نتیجه ی این کار را به ما گفتند. این هم نتیجه:{شناخت و معرفی بهتری نسبت به خود}بعد از چند دقیقه ناگهان اقای دوستی گفتند خبری امده و می روند تا ان را پرینت کنند و به کلاس بیاورند.سپس اقای دوستی 5برگه به 5 گروه دادند. خبر این بود که سیاره ای کشف شده و ما باید یکی از 8شغل مناسب برای ان سیاره را انتخاب میکردیم و برای انتخابمان دلیل میاوردیم . بعد از گذشت این کار جدولی برای خصوصیات خود در اخر دفتر زندگی کشیدیم تا مشخص کنیم که کدام یک از خصوصیاتمان را خودمان یا دیگران میدانیم. تکلیف:{انجام دادن جای خالی صفحه ی 30 کتاب تفکر و سبک زندگی وتکمیل جدول کشیده شده در دفتر زندگی}

شنبه زنگ سوم 13/8/02

اقای دوستی تکالیف روز سه شنبه را چک کردند. اقای دوستی گفتند: می خواهیم فعالیتی مهم را به صورت گروهی انجام دهیم.هر گروه از شماره ی یک تا پانزده ،3عدد را انتخاب میکرد تا 3 تا 2تا صفت انتخاب میشد. بعد جدولی را در دفتر رسم کرده و در باره ی هر صفت با گروه خود مشورت کند و توضیحی برایش بنویسد. سپس جمع بندی کرده و به انتخاب گروه برای ارائه یک نفر پای تخته برود و بقیه نیز باید از سخن های او یادداشت برداری و نقد میکردند یا چیزی به سخنانش اضافه میکردند. ماموریت :مواردی که روی تخته نوشته شد بود را درباره اش فکر کرده و در دفتر بنویسیم.

شنبه 02/8/6

اقای دوستی گفتند که امروز کلاس ما به سه بخش تقسیم میشود. سپس لیست امتیازات کلاسی را نشانمان دادند . بعد مارا وارد یک مسئولیتی کردند و ان هم این بود (شما به عنوان یک سرمربی تیم فوتبال برنامه هایتان برای بازی هفته ی اینده چیست؟)بعد از چند دقیقه اقای دوستی بر روی تخته گروه ها و نظرات انها را جلویش نوشتند ودور دوتا از مهمترین نظرات خط کشیدند و بقیه هم نظرات اضافه ی دیگری دادند. یک سوال هم به عنوان تکلیف به ما دادند:{موارد و سوال هایی که میخواهید از دوستان خود بدانید را بنویسید}. اقای اخوان نکته ای را یاداوری کردند و این بود که قرصت ها را از دست ندهید و برای کار ها و تکالیفتان تلاش کنید تا جایی گیر نکنید.

زنگ سوم 29/7/02

اقای دوستی در رابطه با کار هایی که هر یک از گروه ها انجام داده اند و شروع به کار کردند و ان را تمام کردند گفتگو کردند . همچنین درباره ی فکر کردن/مشورت و تقسیم کار هر یک از گروه ها نیز صحبت کردند و گفتند چه گونه کار را پیش برده اند و برای هرکدام از کار ها ایده ای دادند. اقای اخوان لیست نمرات گروه ها را نشان دادند و درباره ی مسئولیت پذیری گروه ها حرف زدند. در سایت مستند سازی رفتیم و ایرادات مستند ها را گرفتیم و خواندیم. و یک خبر خوبی به ما دادند و این بود که به هر یک از گروه ها یک لاستیک داده میشود تا برای کاشت یک چیز خوراکی مصرف کنید و ان ظرف تقریبا یک ماه باید ثمر دهد و اضافه کردند از معلمان و دیگران هم میتوانید کمک بگیرید.سپس هر یک از گروه ها به ترتیب همراه با اقای اخوان به حیاط رفتند تا لاستیک خود را انتخاب کنند.

شنبه زنگ سوم 22/7/02

شنبه یک دوست جدید به ما اضافه شده بود وکلاسمان 24نفره شد.جدول امتیاز دهی را نشانمان دادند و پیشرفت و پسرفت هایی را در ان میدیدیم.سپس هر گروهی یک نماینده انتخاب کرد تا کارهایی را که برای کلاس انجام داده بودند را شرح دهند.بعد وارد سایت مستند سازی شدیم و مستند های بچه هارا نقد و بررسی کردیم و هر کس نظری برای بهتر شدن متن داد.بعد از ان اقای اخوان گفتند در دفتر زندگی جدولی برای  خود رسم کنید و هر صفحه را به شش قسمت تقسیم کنید و بالای جدول مسئولیت ها و کلیدواژه ها را بنویسید و در سمت راست جدول روز های هفته را و پایین جدول را برای نظرات معلمان خالی بگذارید. در قسمت مسئولیت ها کارهایی که باید انجام دهید را بنویسید و در قسمت  کلید واژه ها حرف های مهم را که مربوط به هر درس هست را یاد داشت کنید تا یک جدول منظم برای کار های خود داشته باشید.

درس زندگی شنبه زنگ سوم 15/7/02

زنگ سوم اقای دوستی و اقای اخوان وارد کلاس شدند و لیستی که در ان کار هایی که انجام داده ایم را نشان دادند . سپس هر کسی ایده ای برای زیباتر شدن کلاس داد و هر گروهی مسئولیت هر کاری را برعهده گرفت تا ان را انجام دهد.درباره همین سایت یعنی مستند.همت.اینفو صحبت کردیم و اقای اخوان در رابطه با مشکلات دیگران در این سایت صحبت کردند و گفتند کسانی که ننوشته اند باید هرچه زود تر مستند خود را بنویسند تا امتیازش را بگیرند. در اخر کلاس لیستی از زنگ های هفته را اقای اخوان کشیدند و گفتند برای مستند سازی هر کس باید از بین 23زنگ، یک زنگ را انتخاب کنند اما اولویت با کسانی است که در بالای جدول هستند و به همین ترتیب هرکس زنگی را برای مستند سازی برداشت.