زنگ سوم تاریخ 19/2/1403

در اول کار ما چند سوال درمورد درس کردیم و بعد شروع کردیم به درس استاد گفتند که اول کتاب را تمام می کنیم و بعد میریم سراغ تاریخ انبیا.
ما حرف از زبان خط و دانش زدیم.
در اول استاد گفتند که زبان وخط به اندازی ای مهم و بزرگ است که گفته می شود زبان و خط را پیامبری از جانب خدا به ما رسانده.
و استاد برای این کار که به ما نشاندهند که بدون زبان کار خیلی خیلی سخته یک بازی کردن.
اول از بچه خواستند که بدون زبان فکر کنند.
اما کسی نتوانست.
بعد یک بازی کردیم باید بدون اشاره به کسی یا چیزی کلمه ای بعد جمله ای را بیان کنیم به هر روش.
همه بچه از پانتومین استفاده کردن.
اما افراد کمی توانستد کلمه درست را بگوید.
بعد استاد گفتن اجرای اشیائ کار آسنی است اما اجرای صفات و بعضی از چیز ها سخته
ب ای مثال جانثاری آوردن و بدونه اینکه ما بفمیم گفتند جوانمردی و جانثاری از کشتی استفاده کرد و بیشتر بچه فکر کردن دزدی است.
بعد کتاب را خوانیدم و استاد توضیح دادند🥴
بعد استاد برای اضافه شدن نمره و جبران گفتند که برایچند موضوع که می گویم پاورپوینت درست کنید.
1️⃣ درست کردن پاورپوینت برای الهی ها
2️⃣ شاهنامه
3️⃣فرمانده ها
گفند به یا پاور باشه با یک ویس توضیح
یا صدا باشه
و داستان بگوید که زیبا باشد

آخرین زنگ تاریخ هفتم هدف

مثل همیشه آخرین روز بود نارحتی های و پاچه خاری ها و بی مزگی ها 🤢🤢النته همین کار ها نصف وقت کلاس را گرفت.
بعد استاد رفتند سراغ درس و گفتند که چهچیزی های داخل امتحان می آید.
و بعد رفتیم برای تاریخ انبیا و سیصد سال سوم نوح و گفتند که در آن زمان در سیصد یال اول نوح را انقدر زدند که می خواست لعن کند فرشته ها آمدند و تند در سیصد سال دوم هم همین طور بود ولیباز فرشته ها نگذاشتند.
ولی در سیصد سال دوم فرشتهها به کمک او رفنتد و باهم عذاب را نازل کردند و بعد خدا گفت کهمن یک آزمون سخت از ان های که مانده اند تا با اخلاص ترین افراد بماند و بعد از ازمایش های سخت حدود 30 نفر ماند و در آن جا کشتی ساختن و زنده ماندن
و آخرین زنگ تارخ تمام شد. ☹️😔😔

تاریخ 12/2/1403

به نام خدا
در اول ما به رسم پاچه خواری برای روز معلم من یک فشفشه روشن کردم و شروع کردسم به جشن روز تموم شد ولی استاد نمره ندادند 😔😔😔
بعد استاد به هرکس برگه امتحانی اش را داد بعد گفتن اعتراض بعد از کلاس.
گروه سه آمند و ارئه تاریخ را دادند.
مضوع آن ها حمام شیخ بهای بود ولی متاسفانه آن ها از روی پاورپویت می خواند.
ولی گروه ما یعنی گروه پنج ارئه خود را شروع کرد. ما از روی پاور پویت نخوادیم
ویک ارئه کامل و خوب را دادیم
همان طور که استاد دوست داشتند ما ارائه دادیم با افسانه ها و داستان های جالب درمورد تخت سلیمان.
بعد از ارئه ها استاد آمند و درمورد ورزش ها غربی و شرقی توضیح داند
ورزش های شرقی درمورد دفاع از خود ورزمی و احترام ومرام بوده است.
ولی ورزش های غربی تفریحی بوده و زیاد به کسی احترام نمی گذاشت.
تفاوت ها بین این دو فرهنگ دیده می شود

چهار شنبه زنگ سوم 2/12/1402

سلام اول کلاس استاد شروع کردن به گفتن مطالب جلسه قبل ( من جلسه قبل عایب بودم ) که در این مورد بود : جاده ابریشم که یکی از معم ترین جاده های تاریخ ایران بود حرف می زدند. می گفتند : که در ان دوره ابریشم با ارزش ترین کالا بوده و آن را با این جاده از چین به اروپا می بردن که قسمتی از این جاده هم از ایرن می گذشته و در آن جا دلیل مستود شدن ان را هم گفتن در قسمت عراق آمریکا پایگاه های را دارد که این جاده را مستود کرده اند و حرف های دیگر که جانمی شود …
در خود درس استاد از بی کفایتی های رضا شاه و شاهان پهلوی گفت : محمد رضا شاه نخجوان را به بقیه داد و در آن جا جاده ای تعصیص بود که مث جاده ابریم معم بود و الان آن ها( دشمنان) برای فتح آن ناحیه تلاش می کند ولی ایران می گوید حمله کنید حمله می کنیم .

زنگ چهارم شنبه 21 بهمن تاریخ

به نام خدا

ابتدا آقای مدنی درباره ی کیومرث حرف زدند و ادامه ی فیلم را گذاشتند که ابتدا جمشید با کمک دیو ها عمارت بزرگی ساخت و در اول بهار تاج گذاری کرد و آن روز نوروز نام گرفت و گفتند که تخت جمشید ربطی به جمشید ندارد و تخت جمشید مربوط به دوره ی هخامنشی است و قسمت دوم درباره ضحاک بود و دیوها بعد از جمشید بد شدند

تاریخ زنگ دوم ، 13 دی ماه

به نام خداوند
امروز استاد مدنی با شاهنامه ای قطور وارد کلاس شدند. امروز قرار بود که دوره پادشاهی جمشید بزرگ در شاهنامه را دوره کنیم. استاد از روی شاهنامه می خواند و با پرژکتور تصویر را روی پرده می انداخت. استاد معنی ابیات را می گفت و درموردش توضیح می داد.
با وارد شدن به لینک زیر می توانید شاهنامه دوره ی جمشید را به صورت انلاین ببرید.
https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/jamshid/sh1
روش کلیک کن
فره ایزدی چیزی بوده که اهورا مزدا برای پادشاهی به پادشاه میداده است.
این دوره به چهار تا پنجاه سال تقسیم می شود. دوره پنجاه سال اول زره و سلاح می سازند. دوره دوم دوخت و دوز و خیاطی را کشف کرد. دوره سوم طبقه بندی جامعه بود. این دسته بندی اینگونه است که اول پادشاهان و موبدیان(روحانی زرتشت) . دسته دوم وزیران و درباریان است. دسته سوم انسان های عادی هستند.
دوره اخر هم کشتی و قایقرانی را کشف و به کل مناطق سفر می کنند.
جمشید به خودش افتخار کرد و خودش را خدا دانست .
بودجه بندی امتحان هم از صفحه ی 104 شروع و تا صفحه ی 122 ادامه دارد.
باتشکر

زنگ سوم تاریخ

به نام خدا

آقای مدنی ابتدای کلاس شعر های شاهنامه را خواندند

گرانمایه جمشید فرزند او 💙 کمر بست یک دل پر از پند او
بر آمد برآن تخت فرخ پدر 💙 به رسم کیان بر سرش تاج و زر
کمر بست با فرشاهنشاهی 💙 جهان گشت سرتاسر اورا رهی

در ادامه آقای مدنی گفتند بزرگترین خدا ی آنها اهورا مزدا و سرزمینشان گیتی است ومی گفتند عالمی به نام مینو وجود دارد.

جمشید ۳۰۰سال عمر کرده و ضحاک پدرش مرداس است و در غرب پادشاهی میکرده است

تکلیف :همه ی فعالیت های درس ۲۰ حل شود و آمادگی قبل از هر جلسه برای پرسش و امتحان از درس های ۱۷،۱۸،۱۹ است.

تاریخ زنگ دوم ، 6 دی

به نام خدا
ابتدا با عکس زیر شروع کردیم. این عکس بسیار مهم است. در تصویر بردیا را زیر پای خود واسیران جلوی او هستند.
کروش پسری به نام بردیا داشته . بعد از فوت کوروش دعوایی بین حکومت ایجاد میشود . داریوش یکی از فامیل های دور کوروش بوده. داریوش ادعا می کند که باید بعد از کروروش او پادشاه شود. بردیا انسانی خوب و پادشاهی پاک بوده ، برای همین داریوش بردیا را کشت و به پادشاهی رسید.در تصویر این داستان نوشته شده.
بعد از چند مدت اسکند وارد می شود و به ایران حمله می کند. اسکند ایران را تصرف می کند. او در اوج قلمرو کشایی اش بیمار شد و مرد. پس از ان این سرزمین بین سرداران تقسیم شد. ایران به دست سلوکوس افتاد و سلسه ی سلوکیان تشکیل شد. سلسه اشکانیان بنیان نهاده شد و بیگانه ها را (سلوکیان) بیرون انداختند.
ساسانیان بعد از اشکانیان و آخرین حکومت در ایران باستان است.در این حکومت تازه به علامت های یک تمدن توجه شد . مخصوصا دین و عقاید مذهبی .
اشکانیان بیشترین دروه حکومت را داشتند.
باتشکر

تاریخ زنگ سوم چهارشنبه ۱۰/۶

به نام خدا

آقای مدنی گفتند که کوروش پسری داشت به نام بردیا وداستان بردیا شباهتی به حضرت نوح که پسران ایشان یافث /حام سام یا مثل فریدون که پسرانش تور/سلم/ایرج است در تمام این داستان ها یک نفر از برادران کشته می شود به خاطر دسیسه برادرانش و سپس آقای مدنی درباره ی داستان خسرو و شیرین گفتند وسپس در ادامه گفتند که اثر نظامی است و مدل شعر نظامی غنایی است بردیا غیب شد ودیگر پیدا نشد بردیای دروغین را داریوش و یارانش کشتند و داریوش بادقت بسیار فهمید و بردیای دروغین را کشت پسر داریوش اول خشایار بود.

آتن و اسپارت دریونان با هم جنگ میکردند و اسکندر متعلق به شهر مقدونیه است و مقدونیه دور از تمدن بود و آقای مدنی یک فیلم گذاشتند

تکلیف:حل کردن کاربرگ 18

تاریخ مسئولییت 29 آذر

امروز خوشبختانه آلدوگی هوا کم شده بود و همه به مدرسه آمدند .آقای مدنی وارد کلاس شد و گفتند که کتاب هارا بیاورید و ایشان لوح کوروش را توضیح دادند و گفتند چرا باز هم بعضی از بچه ها فیلم های شاهنامه را ندیدند بعد از آن ایشان در مورد اینکه ما چقدر از دنیا را در زمان هخامنشیان گرفته بودیم و اندوران چگونه بود گفتند و. بعد از آن یک فیلم برایمان گذاشتند که در مورد کوروش توضیح می داد و گفتند که مذهبی ها می گویند که فقط تاریخ بعد از اسلام و غیر مذهبی ها هم می گویند فقط تاریخ قبل از اسلام و به ما گفتند:( ما باید تاریخ کل دوران را مطالعه کنیم و هر بسیار مهم و ارزشمند است) ایشان در مورد جنگ کوروش با بابل توضیح دادند که بدون هیچ خونریزی و کشتار تمام شد و کوروش پیروز شد. بعد از آن در مورد داریوش توضیح دادند که خیلی برای ما پیشرفت داشت و  او بوده که راه سازی را انجام داده است و زنتگ خورد و بچه رفتند خدانگهدار.” alt=”” /><img src=”http://http://www.uplooder.net” alt=”” />