اجتماعی ، زنگ اول 5 اسفند

به نام خداوند بخشنده
اجتماعی نوبت گروه یک مسئولیت بود تا رائه دهند. درسی که قرار بود در بدهند درس حفاظت از زیستگاه های ایران بود .  این ارائه با تنوع گیاهی و جانوری شروع شد. مثل گاندو که تمساح ایرانی است یا پلنگ ایرانی که البته بعضی از این نسل ها منقرض شده و بعضی ها هم در خطر انقزاض هست .  محیط بانان کارشان محافظت از زیستگاه ها و مناظق حفاظت شده است تا کسی نسل ان ها را شکار نکند یا در انجا ویلا بسازند.
منطقه حفاظت شده هم جایی که ی نسل مهم از جانداران یا در حال انقراض که دور ان را با حصار بسته اند و هر کسی اجازه ورود به ان را ندارد. اما چون وقت کلاس محدود بود ادامه ی کلاس و تدریس را به جلسه بعدی موکول کردند . قرار شد جلسه بعدی از روی متن کتاب خط به خط می خوانیم و سوالات این درس را می گوییم.

اجتماعی شنبه زنگ اول11.28

به نام خدا

امروز مابعد چند وقت اقای دوستی را دیدیم. کلاس  شروع شد و گروه 4 باید درس 11 را تدریس میکرد  {تنوع آب و هوای ایران} گروه4 تدریس خود را شروع کرد . در ایران چهار نوع اب و هوایی وجود دارد ،برای همین ایران کشوری خاص است. از همان اول علاوه بر تدریس درس 11 سوال هایی را که از متن درس درآورده بودند را می گفتند تا بچه ها بنویسند {این کار با نظر های منفی بسیاری رو به رو شد} گروه 3 بی دلیل پاورپوینتی را  ساختخ و هیچ مصرفی از آن نکردند به غیر از حواس پرت کردن ما . گروه بعد هم (گروه 1) برای امادگی برای هفته بعد را به گروه دادند.  این روند تا زمان خوردن زنگ ادامه داشت.

امتحان زندگی ترم اول

ما که نمی‌دانستیم امتحان زندگی چجوری است با استرس به مدرسه رفتیم اولین امتحان کتبی بود و می توانستی دفتر زندگی را باز کنی، امتحان تمام شد و بعد از استراحت  اندکی امتحان دوم شروع شد آقای دوستی چگونگی برگزاری و کار هایی را که باید می کردیم را گفتند (امتحان نوشتنی نبود و کار عملی به حساب می آمد) اول هر گروه با سکه های که داشت مکانی را برای خود خرید و در آنجا مستقر شد . بعد سخنگوی هر گروه  برگه اول را گرفت آن را خواندیم و به دنبال برگه ی پنهان شدیم آن را پیدا کردیم و برگه دوم را گرفتیم در آخر برگه دوم کارهایی گفته بود و باید آنها را انجام می‌دادیم، آنها را انجام دادیم و بعد قلمرو خودمان را تمیز کردیم و امتحان به خوبی تمام شد … دوستدار شما محمد صادق اله یاری

ادبیات زنگ آخر ، 13 دی

به نام خداوند جان و خرد
امروز امتحان سنگینی نداشتیم. البته اگر شما برای امتحان خوانده بودید.قسمت اول امتحان این بود که اساد روی تخته اول بیت شعر سایش را می نوشتندو شما باید آن بیت را در کاغذ می نوشتی.
قسمت دوم متنی برای معنی بود. متن بود :
نگشت آسایشم یک لحظه دمساز      گهی از گربه ترسیدم گه از باز
معنی بیت می شد :
حتی یک لحظه هم زندگی  همراه و ارام نبود.               گا هی از گربه می ترسیدم و گاهی از باز می ترسیدم.
جمله بعدی را باید آن را نقش یابی می کردیم. جمله:
مصحف عزیز بر کنار گرفته بودم و طایفه ای در گرد ما خفته بودند.
مصحف عزیز مفعول ، بر حرف اضافه ، کنار متمم و گرفته بودم فعل است.    طایفه ای نهاد ، در حرف اضافه ، گرد ما متمم ف خفته مفعول و بودند هم فعل جمله است.
در عکس زیر  این صفحه را مشاهده می کنید.
بعد از گرفتن امتحان سوال هایی جزعی از کتاب کارپوچینو حل کردیم . همان صفحه ها که نوشته بودیم. تکلیفی هم نبود.
با تشکر

تاریخ زنگ دوم ، 6 دی

به نام خدا
ابتدا با عکس زیر شروع کردیم. این عکس بسیار مهم است. در تصویر بردیا را زیر پای خود واسیران جلوی او هستند.
کروش پسری به نام بردیا داشته . بعد از فوت کوروش دعوایی بین حکومت ایجاد میشود . داریوش یکی از فامیل های دور کوروش بوده. داریوش ادعا می کند که باید بعد از کروروش او پادشاه شود. بردیا انسانی خوب و پادشاهی پاک بوده ، برای همین داریوش بردیا را کشت و به پادشاهی رسید.در تصویر این داستان نوشته شده.
بعد از چند مدت اسکند وارد می شود و به ایران حمله می کند. اسکند ایران را تصرف می کند. او در اوج قلمرو کشایی اش بیمار شد و مرد. پس از ان این سرزمین بین سرداران تقسیم شد. ایران به دست سلوکوس افتاد و سلسه ی سلوکیان تشکیل شد. سلسه اشکانیان بنیان نهاده شد و بیگانه ها را (سلوکیان) بیرون انداختند.
ساسانیان بعد از اشکانیان و آخرین حکومت در ایران باستان است.در این حکومت تازه به علامت های یک تمدن توجه شد . مخصوصا دین و عقاید مذهبی .
اشکانیان بیشترین دروه حکومت را داشتند.
باتشکر

هنر یکشنبه 1402.8.4

به نام خدا

امروز اقای علی خاصی اول گفتند برگه اصلی ان خط هایی که داشتید را با دوستانتان عوض کنید و برای هفته بعد از روی ان بکشید.بعد عکس هایی از لگو های بعضی از شرکت ها و مغازه ها نشانمان دانند بعد گفتند مثلا شما از کجا  می گویید این حرف مثلا ه است شاید م باشد بعد یکی از بچه ها گفت از روی اندازه ی ان حرف میفهمیم که چه حرفی است با اینکه از شکلی که ما مینویسیم با ان فرق دارد. بعد اقا مثل چند هفته قبل عکس هایی رو دیتاشو گذاشتند و گفتند از روی ان بکشید با خط های زیاد اما باید مجموع خطوط تقریبا  تصویر را نشان دهد( عکس ها عکسی از ژاپن بونند اما بسیار سخت) تا اخر کلاس همه تقریبا از روی تصاویرمیکشیدند و اقا هم در طول کلاس تکالیف هفته قبل را از بچه ها میدیدنند و نمره می گذاشتند.

حالا که تا اینجا خواندید از شما تشکر میکنم

کلاس هنر 1402.8.28

امروز اقای مررضی به جای آقای علی خاصی سر کلاس آمده بودنند.اول تکالیفمان را پرسیدنند و بعد از آن گفتند یک برگ کاغذ پوستی بگذارید روی آن برگه ای که از قبل نوشتید.  بعد فرمودند که حالا باید همان متن را دوباره بنویسید با این تفاوت که باید خطوط منحنی را به خطوط راست تبدیل کنید. تا زمان زنگ بیشتر بچه ها داشتند این کار انجام میدادند اما بقیه داشتند راه می رفتند ـ حرف میزدند ـ از روی هم میپریدند و…

در کل کلاس خوبی بود.