خلاصه فارسی زنگ سوم

بچه ها خیلی خوشحال نبودند چون نمرات درخشانی از زنگ قبل آقای صادقی به آنها داد ه بود و همه دنبال غلط های نمره ای می گشتند تا یک تغییری در نهره شان ایجاد شود از جمله خودم…

بعد از آن درس فوت کوزه گری را خواندیم و معنی کلمات جدید آن را معنا کردیم و درس 4 را خواندیم و در مورد نقاط ضعف بچه هاصحبت کردیم.

در کلاس بحث بالا گرفت و آقای صادقی گفتند اگر کسی اسم و فامیل شخصی را مسخره کرده باشد از او عذر خواهی کند ،چند ثانیه ای نگذشت که همه ی کلاس از هم معذرت خواهی می کردند.

در ادامه از خطرات موبایل بحث کردیم که آقای صادقی گفتند :(اگر به بازی های موبایلی اعتیاد دارید هر روز 10 دقیقه از وقت موبایل را کم کنید تا آرام آرام بتوانید ترک کنید و وقت بیشتری برای درس خواندن داشته باشید.)

کلا امروز جزوه ی خاصی تدریس نشد و بیشتر امتحانات را صحیح کردیم و برگه ای که جز تکلیفمان بود را حل کردیم.

چهارشنبه 1 آذر زنگ اول فارسی

آقای صادقی وارد کلاس شد و همه منتظر گرفتن برگه ها بودن که برگه ها تحویل داده شد و همه از نمرات درخشااااااااااان خودشون حیرت زده شدن😱😱.هرکی میرفت و برگش رو میگرفت نمره درخشاااااااااان خودشو با صدای بلند فریاد میزد و با دست محکم توسر خودش میکوبید😂.آقای صادقی جوری نگاه میکرد که انگار بچها قتل عمد انجام دادن🗡️بعد هم شروع کرد به توضیح سوالا و البته گفت اگه اعتراضی دارید بگید و بچها خوشحال شدن🤩وبعد گفتن من نمرات رو دقیق صحیح نکردم و اگه اعتراض کنید دقیق حساب میکنم اونوقته که نمره هاتون صد برابر درخشان تر میشه پس بشینید سر جاتون حرف زیادی هم نزنید😯😞🥺😭و چهارصد بار گفتن که اگه اشتباه نوشتید و نمره گرفتید بهتون ارفاق کردم وگرنه بیچاره بودید.

ادامه داستان در قسمت های بعدی…

ادبیات فارسی ۸ /۹ /۱۴۰۲

  • معلم کلاس آقای صادقی وارد به کلاس شد بچه ها خیلی بی نظم بودند که استاد آنها را آنقدر ایستاندند  تا ساکت شدند بعد شروع کردند به درس دادن و گفتند که اگر کسی از شما در ساختار جمله مشکل دارد تا آخر این دو زنگ خوب گوش دهد تا مشکلش رفع شود

بعد شروع کردند و گفتند که جمله دو بخش دارد

1 نهاد : انجام دهنده ی کار

2 فعل : چیزی است که جمله را کامل می‌کند و به  انجام دادن کار  میگویند

3 مسند :فعل های اسنادی +چه‌گونه یا چه

بعد هم چند مثال حل کردیم ماننده مثال های زیر

مدامم مست میدارد نسیم جعد کیسویت

بیا قصر آمل سست بیان است

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

در مورد مسند نهاد قید مضاف الیه و انواع نقش دستوری را کار کردیم تا بچه ها در مبحث کاملا بدون مشکل شوند

بعد رفتند سراغ شعر شوق مهدی و داشتند شروع میکردند که توضیح دهند که تا جهان زنگ خورد

بعد گفتند یادم بیاورید که زنگ بعدی  بیت مدامم مست میدارد نسیم جعد کیسویت را برای شما توضیح دهم

بعد گفتند که هفته ی دیگر از این درس امتحان میگیرند

خلاصه ی فارسی زنگ سوم

تمرین های زنگ قبل مانده بود و آقای صادقی جمله های زنگ قبل را کامل کردند.


مدامم مست می داردنسیم جعد گیسویت

 ایشون گفتنداز زنگ قبل هر چه که جزوه دادم در این جمله مشخص کنید.

بعد از اینکه نوشتیم همه دست گرفتیم ‌.اول اقای مشیری جواب داد و غلط بود سپس آقای یوسفی جواب دادند مدامم مفعول است و درست بود.بعد از آن سراغ کلمه مست رفتیم.

و من گفتم مست مسند است چون با پرسیدن سوال چگونه می دارد مست می دارد.

برای کلمه نسیم ابتدا جمله را مرتب کردیم چون به سختی می توانستیم نقش آن را پیدا کنیم و این گونه نهاد شد.چون که گفتیم نسیم جعد گیسویت مرا مست می کند و با پرسیدن سوال نهاد نقش آن مشخص شد.بعد از آن تکالیف را دیدند که باید فعالیت نوشتاری درس ۴ را می نوشتیم.۷۵٪ کلاس رفته بود که سراغ کتاب رفتیم و شعر جدید را خواندیم و معنی کردیم.


چهار شنبه ۱ آذر هفتم هدف فارسی

استاد اول کلاس تکلیف ها را دیدند و بعد از آن ۲ نکته گفتند یکی اینکه تکلیف هارا وقت خودش انجام دهید دیگر وقت جبران ندارد و یکی دیگر اگر تعداد تکلیف های ناقص زیاد باشد باید از کلاس بیرون بروند و منفی هم میخورند و کتاب یکی از بچه ها گم شده اگر کتاب تا پایان امروز پیدا نشود از نمره ترم همه ی بچه ها۱ نمره کم میشود هم از کلاس هدف و هم مسولیت وبعد گفتند بخش جزوه رابیاورید و در بخش جزوه گفتند عنوان را نقش یابی بنویسید و توضیح ان عبارت ان از هر کلمه در جمله یک نقش دستوری دارد بخشی از دانش دستوری کلمه ها است ودرمورد فعل گفتند مهم ترین بخش جمله است که پیام و مفهوم را کامل و تعین تکلیف می کند فعل معمولان از انجام کار یا وجود کاری خبر میدهند ودر ادامه انها تعین کلمه هارا گفتند بعد از ان یک نرمش دادند و یک املا گرفتن

زنگ فارسی سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰

به نام خدا

استاد آمدند و اول از همه دفتر ها و تکالیف را چک کردند.

سپس ایشون جمله را توضیح دادن ابتدا فعل را توضیح دادند و گفتن فعل اصلی ترین بخش جمله است . سپس نهاد را را توضیح دادند و گفتند که نهاد کسی است که کاری انجام می دهد و اینکه نهاد بعضی وقت ها فاعل نیست بعضی وقت ها فاعل است. بعد گفتن که نهاد را می‌توان با دو سوال تشخیص داد. چه چیزی ؟ چه کسی ؟ را با فعل جمع می‌کنیم ولی خب این راه مطمئن نیست و ما

۱.باید اول نهاد را حدس بزنیم

۲.بعد باید حدس ها دا جایگزینی با (من .او.آن.آن ها.همه و…)کنیم

۳. اگر با جایگزینی فعل تغییر کرد آن نهاد است

این مراحل را باید انجام داد.

سپس استاد گفتن صفحه ۱۲ را نهاد ها را مشخص کنید بعد از ۳ دقیقه گفتن حالا با بغل دستی هایتان مقایسه کنید سپس با خود استاد آن ها را حل کردیم.

تکلیف برای فردا هم صفحه ۲۱ تا ۲۶ است و سوال ۱و۲و۹ صفحه ۳۶ و ۳۷ را باید کتاب کارپوچینو حل کنیم.

سه شنبه زنگ چهارم فارسی 23آبان هفتم هدف

امروز وقتی اقای مجیدی وارد جلسه شدند بچه ها داشتند در مورد تعطیلی فردا حرف می زدند اقای مجیدی بچه ها را ساکت کردند.

سپس گفتند کار پوچینو را باز کنید صفحه 16 را که باز کریم از یکی از بچه ها سوال 32 را جواب داد بعد یک شماره را گفت اقای مجیدی از روی لیست ان فرد را صدا می زدند.

تا وقتی که اقای مجیدی از سایت خارج شدند بچه ها دوباره شروع به بحث های بی مورد مثل آلودگی هوا و… کردند تا وقتی که دوباره اقای مجیدی وارد سایت شدند و ادامه  صفحه ها را پرسیدند و ما هم جواب دادیم و در آخر از بچه ها خدا حافظی کردند و رفتند.

زنگ چهارم فارسی هفتم هدف16 آبان

سلام امروز اقای مجیدی وقتی وارد کلاس شدند ادامه کلمات دارای ارزش املایی را همراه با معنی که در درس اول و روان خوانی کژال بود را به ما گفتند و ما هم در دفتر نوشتیم.

بعد یکی از بچه هاراجب امتحان سوال کرد که از کجا های کتاب می اید اقای مجیدی هم جواب سوال او را دادند و گفتند که از صفحه 9تا صفحه 29 و از کتاب و از کتاب کار هم از صفحه7تا صفحه 17در ازمون می اید.

بعد گفتند که کتاب کار هارا باز کنید و بعد از روی لیست افراد را صدا می زدند تا که جواب سوالات کتاب کار را بدهند.

سه شنبه زنگ چهارم 9آبان هفتم هدف

سلام امروز اقای مجیدی وقتی وارد کلاس شدند گفتند که کتاب ها را باز کنید و سپس شروع به پرسیدن درس دوم و روان خوانی کژال کردند.

قوانین این بود که اگر کسی خط را گم کند دو نمره از 20 نمره کم میشود و اگر هم کلمه ای را اشتباه می خواند 1نمره و اگر اشتباهش را اصلاح می کرد نیم نمره کم می شد.

بعد از گفتن قوانین شروع به پرسیدن کردند پرسیدن هم دو مرتبه بود یک بار بدون گفتن غلط های املایی و بار دیگر اگر کسی اشتباه می خواند درست ان را به فرد می گفتند.

بعد از پرسیدن از کل کلاس بعضی از جا ها را معنی کردند و سپس تکالیف را گفتند تکالیف این بود که تمامی کلمات دارای ارزش املایی را همراه با معنی ان در دفتر بنویسیم تعداد کلمات حداقل 50 تا باشد.

 

 

 

 

زنگ سوم فارسی

اول از همه اقای صادقی ادامه ی درس ۳ را درس دادند و گفتند که کلمات را معنی کنید و یک جزوه از جلسه ی قبل در مورد تشبیه بود که این جلسه کامل ترش کردند و چیز های جدیدی به ان ها اضافه کردند.

 

جزوه:

اضافه ی تشبیهی⇐مثل (اینه ی دل)اینه مشبه به است و دل مشبه است یعنی دل همچون اینه ای .

اضافه ی استعاری ⇐یکی از اجزا یا ویژگی های مشبه به +مشبه

مثل :قهرمان در پنجه ی مرگ گرفتار شد

در اینجا پنجه ی مرگ اضافه ی استعاری است

حالا چگونه اضافه ی استعاری را تشخیص دهیم=(پنجه ی مرگ)در اینجا مرگ به یک چیز دیگری تشبیه شده است ،مثلا مرگ مثل پرنده پنجه دارد که قهرمان گرفتار او شده است .پرنده یک اجزای ان است که نیامده است و این طوری اضافه ی استعاری را تشخیص می دهیم .در ادامه بچه از استاد سوال کردند که این ها در امتحان می اید؟

اقای صادقی گفتند مثلا در امتحان یک جمله مینویسم ومی گویم اضافه ی استعاری است یا تشبیهیو شما باید به آن پاسخ دهید .و  امتحان میان ترم تا اخر فصل۳ است و کلماتی که معنی کردیم و جزوه هایی که دادیم را از اول تا اخر بخوانید