فارسی زنگ چهارم سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۴

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد آمدند.و درباره امتحان ضمیر فردا و شب قدر کمی حرف زدیم و برنامه ریزی امروز را به ما پیشنهاد دادند.و امتحانات میان ترم را توضیحی دادند و بعد حضور و غیاب را انجام دادند.

سپس به ما گفتن که ضفحه ۱۰۸ تا صفحه ۱۱۰ (درس ۱۲) را الان به مدت ۵ دقیقه پیش خوانی کنید تا بعد از روی آن بخوانیم.بعد از پسش خوانی آمدند و توضیحاتی در مورد دری به ما گفتند و چند معنی را گفتند.و بعد چند نفری خواندند.

دوباره رفتیم سراغ معنی چند کلمه درس خدمات متقابل اسلام و ایران و درباره تکلم لقب حضرت موسی(ع) که کلیم الله است توضیح دادند و بعد رفتیم سراغ ادامه درس و تسخیر ایران ، آثار دانشمندان مپل شاهنامه فردوسی را شفاف سازی کردند‌

بعد مجدد رفتیم سراغ معنی کلمه ها و شروع به روخوانی کردن.و  همین روند تا ثابت کلاس ادامه یافت ودر بین این ها استاد با سر و صدا بچه ها شوخی هایی کردند.

تکلیف:چهارشنبه امتحان ضمیر ها

در پناه حق

فارسی زنگ چهارم یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد آمدند. سپس ابراز تأسف کردند به‌ خاطر امتحان هفته گذشته🥲😢.بعد یکی یکی برکه های امتحان را دادند و نمره ها را ثبت کردن و گفتند اگر نمره آزمون فردا بالا تر از این بود آن را ثبت می کنم ولی اگر پایین تر بود هر کدام پایین تر بود آن را ثبت می کنم.بعد گفتن پس خوب خوب برای امتحان جامع بخونید تا نمره ی بالا تری ثبت بشه.

بعد رفتیم سراغ حل سوال ها ی امتحان هفته گذشته که بعضی ها را بچه ها و بعضی ها را دو نفری با هم و بعضی ها را با کمک استاد حل می کردیم‌.

مستند سازی زنگ سوم فارسی

از بعد امتحان ها وقتی معلمی وارد کلاس می شود همه بچه ها بلند می‌شوند و به هیتلر سلام می‌دهندو امروز هم برای اقای صادقی اجرا کردند ،اقای صادقی از ما ناامید شدند و از خدا طلب عقل دادن به ما را کردند 😂         بعد  دو کتاب از کیفشان در اوردندو

یکی از این کتاب ها را خواندند ، هدف از خواندن این شعر این بود که غالب شعر غزل را به ما یاد بدهند .

بعد از دقایقی صدا های خنده‌ی اقای رفایی و اقای قریشی امد ،اقای صادقی از انها پرسید به چه چیزی می‌خندید، انها گفتند روی خشتک اقای روحانی یک سوسک است ،اقای روحانی همان وقت یک جیغ بلندی کشید و از جایش بلند شد و اقای صادقی شک کردند در مدرسه ی دخترانه هستند یاپسرانه، در همان حال اقای داوری که جلوی میز اقای صادقی خواب بود یک‌دفعه ترسید و از خواب بیدار شد .

بعد استاد گفتند کتاب را باز کنید و صفحه ی ۶۸ را بخوانید، بهد از ان کلمات ان را معنا کردیم ،وقتی که تمام شد به صفحات قبل برگشتیم و روان خوانی را خواندیم. در اخر کلاس هم یک جزوه ی کوچک هم دادند که در مورد همان هسته و وابسته بود .


جزوه : گروه اسمی از دو بخش است یکی هسته و دیگری وابسته ،وابسته دو باره از دو بخش است یکی پیشین که قبل از هسته می ایدو دیگری پسین که بعد از هسته می اید و به ان صفت بیانی میگوند ،حالا صفت بیانی یعنی چه : یعنی صفتی که یکی از ویژگی های هسته را بیان کند 

مثل : دانش اموز کوشا ، دانش اموز هسته است و کوشا صفت بیانی است .

 

بدرود 🖐

چهارشنبه چهارم دی ادبیات فارسی زنگ اول

سلام بر همگی چهار شنبه زنگ اول آقای صادقی وارد به کلاس شدند و در مورد امتحانات توضیح دادند که امتحان راحت بوده و بعضی ها کمی بی دقتی کردند ولی در کل تقریبا نمره ی  کل کلاس خوب بود بعد تک تک بچه ها را میگفتند گه بروند پای میز معلم تا استاد برگه های امتحان را بهشون بدهد بعد از این که برگه های امتحان را پخش کردند برگه های امتحان املا را هم به بچه ها دادند و شروع کردند به حل کردن سوالات و رفع اشکال با بچه ها

بعد از آن که رفع اشکال کردند آمدند و گفتند به دلیل اینکه در هفته ی آینده چهار شنبه امتحان فارسی تا درس ۱۰ هست و ما الان تا درس ۸ را درس داده این در زنگ بعدی درس ۹ را هم به شما یاد می‌دهیم و شما برای امتحان درس ۱۰ را در خانه بخوانید و بعد برای تکلیف گفتند که هفته ی آینده فعالیت نوشتاری درس ۸ و ۹ را در دفتر انجام دهید و بیاورید

خلاصه زنگ سوم فارسی


اول استاد کلاس را با حضور و غیاب شروع کرد و سپس فعالیت نوشتاری زنگ قبل که قسمتی از آن مانده بود را حل کردیم‌.اقای صادقی گفتند درس ۱۱ را باز کنید و از اقای حدادی خواستند که از روی آن بخواند و در وسط درس یک کلمه بود که استاد گفتند ایران در این متن چه آرایه ای دارد؟

بچه ها آرایه را با نقش اشتباه کرده بودند و اقای صادقی فرق آرایه را با نقش های دستوری گفتند.

دستور زبان:نقش های دستوری مثل متمم،نهاد،مفعول و ..‌‌

زیبایی شعر:آرایه های ادبی مثل تشبیه،مبالغه،مراعات و نظیر،تضاد و ..‌بعد یک آرایه ی ادبی گفتند به نام((مجاز))

مثال:سر آن ندارد امشب که براید آفتابی

سر :مجاز از قصد و نیت است.

بعد خود آقای صادقی شعرصفحه ۸۳ را خواندند ،بعد یکی از بچه های کلاس گفتند که آن را بدون غلط بخواند و سپس شعر را معنا کردند.در همان صفحه زندگی نامه شاعر شعر را از اخر کتاب خواندیم که نام ان ادیب الممالک فراهانی بود و استاد فرمودند که برای امتحان خیلی مهم است و در اخر کلاس هنگامی که زنگ در حال خوردن بود گفتند املا از درس ۸،۹،۱۰،۱۱داریم.

 

فارسی زنگ سوم سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای مجیدی آمدند و اول صدا هایی گه بچه ها می کردند را آرام کردند وتذکری انضباطی به کل کلاس دادند.سپس روی تخته نوشتن هفته آینده از درس ۸ تا ۱۲ امتحان داریم و برای فردا از صفحه ۹۷ تا ۱۲۰ را معنی کلمه پیدا کنید حداقل ۶۰ کلمه بنویسید.

بعد گفتند جزوه را تا کجا گفتند و پس پاسخ ادامه ی جزوه قافیه و ردیف را و پیدا کردن قافیه در شعر و ترتیب قافیه و ردیف در شعر را گفتند و اگر کسی صدا می کرد برخودی سنگین با او می شد سپس مثال هایی و ادامه ی جزوه را گفتند و مثال هایی زدند.سپس گفتند برای فردا تمرین هایی که برای امتحان جامع گفته بودند را همراه داشته باشید که می خواهیم برای امتحان هفته دیگر با یکدیگر کار کنیم.

موفق باشید.

مستند سازی درس فارسی زنگ سوم

امروز آقای صادقی وارد کلاس شدند و همان لحظه گفتند کتاب ها رو باز کنید و از اقای ثقفیان خواستند که درس ۱۰ را بخواند و خودشان آن را معنی کردند.امروز به خاطر اردو کلا کلاس رو هوا بود و بچه ها دل تو دلشون نبود که هر چه زودتر کلاس تمام شود و به اردو بروند.آقای صادقی چند تذکر کوچک داد تا بچه ها آرام شوند وادامه درس رو معنا کردند و دوباره از آقای ثقفیان خواستند که ادامه درس رو بخوانند‌.بعد از اتمام درس بچه ها طلب مشاعره خواستند که میان اقای کلاهدوزان و اقای بزاز و استاد صادقی مسابقه برپا شد.اول آقای صادقی شروع کرد و در اخر هم ،همه را  درو کردند.در اخر زنگ گفتند کویز از درس ۸ و ۹ داریم که باید اماده باشید.

امیر محمد منجوقی مستند فارسی ۱۴۰۲/۱۲/۱

استاد مجیدی وارد کلاس شدند بچه هایی که سر وصدا می‌کردند رو ساکت کردند وکلاس را شروع کردند ،گفتند هفته ی دیگه امتحان داریم بعد از بچه ها پرسیدند که تا کجا جزوه نوشته اند تا جزوه جدید بگویند قسمتی از جزوه را گفتند وتکلیف را هم گفتند که باید صفحات ۹۷،۱۲۰ را کلماتش را بنویسید وبعد ادامه‌ی جزوه رل گفتند جزوه درباره ردیف وقافیه بود که کامل توضیح دادند وجزوه اش را گفتند وبعد درس فعل ،وانواع آن را شروع کردند گفتند فعل خیلی خیلی مهم است که قبلا سه حالت یاد گرفته اید .گذشته،حال،آینده


بعد گفتند از صفحه ۸۰ نوع فعل وشخص و زمان آن را مشخص کنید

قسمتی از جزوه امروز


قافیه:برای مشخص کردن قافیه مصراع های مورد نظر را از آخر به اول برسی میکنیم کلمه های آخر مصراع که آخرین حرف (صدا) های آنها یکسان هستند کلمات قافیه می باشند مثلا در بیت اول  صفحه ۹ سر آغاز وباز هم قافیه اند

مستند سازی زنگ سوم فارسی

اول از همه استاد حضور و غیاب کردند و  از زنگ قبل یک فیلم یک ساعته  گذاشته بودند به اسم لکنت که ادامه آن را زنگ دوم گذاشتند، در حین فیلم گفتند که در باره ی این فیلم یک تحلیل یک صفحل ای کنیم که موارد ان این است که میتواند نیم نمره ی کتاب خوانی را داشته باشد. ۱- گذارش کلی از مشخصات فیلم ۲-کلیت فیلم در مورد چه حال و هوایی بود ۳-نکات ریز تر و یا چیز های دیگر.

 

خدا نگه دار 🖐

سه شنبه زنگ زندگی12دی

استاد وارد کلاس شد.استاد اقای دوستی به ما کارداریم شامل امتحان ایرادات برنامه روز مادرو….

ماهمه ایرادات ان روزراگفتیم مثلا گفتیم مجری که درباره ی مادر حرف میزد  پزیرایی  تزعینات و….

بعداستاد درباره ی انتحان اخری که اتحان تفکروسبک زندگی است تعریف کرد وگفت امتحانش خیلی سخت است.

اتحان خیلی ربطی به کتابتان نداردوبیشتر ربط به حرفهایی که سرکلاس زده ایم داردوازهمه مهم تر سوال های که درزندگی روزمره اتفاق افتاده می اید که اصلا ربطی

به کتاب ندارد. بعدهمه فکر کرده ایم استاد امتحان را می گیرد که استاد ناگهان مهربان شدوامتحان رانگرفت.