مستند سازی زنگ سوم فارسی

از بعد امتحان ها وقتی معلمی وارد کلاس می شود همه بچه ها بلند می‌شوند و به هیتلر سلام می‌دهندو امروز هم برای اقای صادقی اجرا کردند ،اقای صادقی از ما ناامید شدند و از خدا طلب عقل دادن به ما را کردند 😂         بعد  دو کتاب از کیفشان در اوردندو

یکی از این کتاب ها را خواندند ، هدف از خواندن این شعر این بود که غالب شعر غزل را به ما یاد بدهند .

بعد از دقایقی صدا های خنده‌ی اقای رفایی و اقای قریشی امد ،اقای صادقی از انها پرسید به چه چیزی می‌خندید، انها گفتند روی خشتک اقای روحانی یک سوسک است ،اقای روحانی همان وقت یک جیغ بلندی کشید و از جایش بلند شد و اقای صادقی شک کردند در مدرسه ی دخترانه هستند یاپسرانه، در همان حال اقای داوری که جلوی میز اقای صادقی خواب بود یک‌دفعه ترسید و از خواب بیدار شد .

بعد استاد گفتند کتاب را باز کنید و صفحه ی ۶۸ را بخوانید، بهد از ان کلمات ان را معنا کردیم ،وقتی که تمام شد به صفحات قبل برگشتیم و روان خوانی را خواندیم. در اخر کلاس هم یک جزوه ی کوچک هم دادند که در مورد همان هسته و وابسته بود .


جزوه : گروه اسمی از دو بخش است یکی هسته و دیگری وابسته ،وابسته دو باره از دو بخش است یکی پیشین که قبل از هسته می ایدو دیگری پسین که بعد از هسته می اید و به ان صفت بیانی میگوند ،حالا صفت بیانی یعنی چه : یعنی صفتی که یکی از ویژگی های هسته را بیان کند 

مثل : دانش اموز کوشا ، دانش اموز هسته است و کوشا صفت بیانی است .

 

بدرود 🖐

خلاصه زنگ سوم فارسی


اول استاد کلاس را با حضور و غیاب شروع کرد و سپس فعالیت نوشتاری زنگ قبل که قسمتی از آن مانده بود را حل کردیم‌.اقای صادقی گفتند درس ۱۱ را باز کنید و از اقای حدادی خواستند که از روی آن بخواند و در وسط درس یک کلمه بود که استاد گفتند ایران در این متن چه آرایه ای دارد؟

بچه ها آرایه را با نقش اشتباه کرده بودند و اقای صادقی فرق آرایه را با نقش های دستوری گفتند.

دستور زبان:نقش های دستوری مثل متمم،نهاد،مفعول و ..‌‌

زیبایی شعر:آرایه های ادبی مثل تشبیه،مبالغه،مراعات و نظیر،تضاد و ..‌بعد یک آرایه ی ادبی گفتند به نام((مجاز))

مثال:سر آن ندارد امشب که براید آفتابی

سر :مجاز از قصد و نیت است.

بعد خود آقای صادقی شعرصفحه ۸۳ را خواندند ،بعد یکی از بچه های کلاس گفتند که آن را بدون غلط بخواند و سپس شعر را معنا کردند.در همان صفحه زندگی نامه شاعر شعر را از اخر کتاب خواندیم که نام ان ادیب الممالک فراهانی بود و استاد فرمودند که برای امتحان خیلی مهم است و در اخر کلاس هنگامی که زنگ در حال خوردن بود گفتند املا از درس ۸،۹،۱۰،۱۱داریم.

 

مستند سازی درس فارسی زنگ سوم

امروز آقای صادقی وارد کلاس شدند و همان لحظه گفتند کتاب ها رو باز کنید و از اقای ثقفیان خواستند که درس ۱۰ را بخواند و خودشان آن را معنی کردند.امروز به خاطر اردو کلا کلاس رو هوا بود و بچه ها دل تو دلشون نبود که هر چه زودتر کلاس تمام شود و به اردو بروند.آقای صادقی چند تذکر کوچک داد تا بچه ها آرام شوند وادامه درس رو معنا کردند و دوباره از آقای ثقفیان خواستند که ادامه درس رو بخوانند‌.بعد از اتمام درس بچه ها طلب مشاعره خواستند که میان اقای کلاهدوزان و اقای بزاز و استاد صادقی مسابقه برپا شد.اول آقای صادقی شروع کرد و در اخر هم ،همه را  درو کردند.در اخر زنگ گفتند کویز از درس ۸ و ۹ داریم که باید اماده باشید.

مستند سازی زنگ سوم فارسی

اول از همه استاد حضور و غیاب کردند و  از زنگ قبل یک فیلم یک ساعته  گذاشته بودند به اسم لکنت که ادامه آن را زنگ دوم گذاشتند، در حین فیلم گفتند که در باره ی این فیلم یک تحلیل یک صفحل ای کنیم که موارد ان این است که میتواند نیم نمره ی کتاب خوانی را داشته باشد. ۱- گذارش کلی از مشخصات فیلم ۲-کلیت فیلم در مورد چه حال و هوایی بود ۳-نکات ریز تر و یا چیز های دیگر.

 

خدا نگه دار 🖐

مستند سازی فارسی زنگ سوم

امروز هم مثل جلسه ی گذشته اقای صادقی جزوه نگفتند و درسی جلو نرفتند چون داشت کم‌کم به امتحانات نزدیک می شد و باید تکالیف بچه ها را و کویز هایی که جلسه‌ی قبل دادند را صحیح می کردند.

اول از همه دفتر های بچه‌ها را دیدند و نمره ی

ان را گذاشتند و بعد امتحان شفاهی را گرفتند

ادامه مطلب

خلاصه ی فارسی زنگ سوم

امروز اقای صادقی بیشتر جزوه ها را که در باره‌ی گروه اسمی و هسته و …. بود را در زنگ اول درس دادند و چیز خاصی در زنگ سوم نگفتند و پیشتر در باره ی امتحان دی صحبت کردند که کفتند ممکن است از امتحانی که اول گرفتیم هم سوال مشابه ان بیاید و باید کل جزوه هایی که سر کلاس دادم و معنی شعر ها ومعنی کلمه ها و املای درست واژه ها را بخوانیم و یک تقلب کوچولو هم در باره ی امتحان گفتند که فقط اضافه ی تشبیهی در امتهان می اید و در باره ی کویز های کلاسی حرف زدند که کفتند برای جلسه ی بعد امتحان روخوانی از درس اول تا درس هفتم است .      در ادامه در باره ی تکالیف گفتند که باید هفت تا فعالیت نوشتاری نوشته باشیم تا الان و امتحان را با دو تا برگه ای که بهتون دادم را در یک پوشه یا در دفتر خود داشته باشید و برای جلسه ی بعد بیاورید .


مستند سازی فارسی زنگ سوم

اول از همه اقای صادقی یک حضور و غیاب کوچولو کردند تا اگر کسی خواب است یا در رخت خواب است مشخص شود 😁

سراغ کتاب رفتیم و دانش ادبی صفحه ی ۵۰ را خواندیم و اقای صادقی در باره ی ان گفتند که ما چند ادبیات داریم

مثل


حماسی =شاهنامه و اشقانه و یک نوع ادبیات دیگر هم داریم که به ان اندرزی یا تعلیمی می گویند که در این ادبیات سعی میشود راه بهتر زیستن آموخته شود مثل =کلیله و دمنه مثنوی معنوی ،بوستان شعدی و گلستان سعدی است

بعد از ان سراغ گفت و گو کنید رفتیم که گفته بود شعر شوغ مهدی را با لهن خوب و مناسب در کلاس بخوانید .

در پایین صفحه ی ۵۰ یک نوشته بود که گفته بود در املای (جزء)و(جز)باید دقت کرد (جزء)به معنی بخشی از کل یک چیزی است و (جز)به معنی مگر ،غیر و الا است .

خلاصه کلاس فارسی زنگ سوم

آقای صادقی کلاس را با برگه هایی که هر هفته می دهند  شروع کرد.

و گفتند چون امتحان دارید باید از قسمت املا و جزوه و معنی کلمات و شعرها و همچنین برگه هایی که سر کلاس دادم خوب مطالعه کنید زیرا قرار است همگی بیچاره شوید.پس چه بهتر که این جزوه هایی که امروز درس می دهم را خوب خوب مطالعه کنید.

جزوه:

در جمله به جز نهاد و مفعول و فعل و مسند چیزهای دیگری هم داریم که در ادامه توضیح می دهیم.

1-قید:حالت و مکان و زمان      مثال:علی خوشحال رفت.در اینجا قید حالت به کار رفته

                                                        علی دیروز رفت.در اینجا قید زمان به کار رفته

                                                         علی در مدرسه غذا خورد.در اینجا قید مکان به کار رفته است

2-مضاف الیه: همان مضاف و مضاف الیه است که در ترکیبات اضافی به کار می رود

3-صفت:همان موصوف و صفت است که در ترکیبات وصفی به کار می رود.

 مثال:(او)خانه ی زیبای خود را فروخت.  در اینجا زیبا صفت و خود مضاف الیه است. و جمعا خانه ی زیبای خود را مفعول است. و (او) در اول جمله حذف شده است.

ترکیب اضافی=اسم+اسم   مثال   :کیف علی

ترکیب وصفی=اسم+صفت   مثال:گل زیبا

بعد از تمام شدن جزوه چند مثال کار کردیم و مارا به خدای بزرگ سپرد.

 

خلاصه زنگ سوم روز ۱۵ ام آذر

چون که کلاس ها  مجازی شده اقای صادقی برای اینکه در وقت صرفه جویی شود گفتند همه در چت وقتی اسمشان رو خواندند عدد ۱ رو بفرستند.بعد از آن سراغ درس ۶ رفتیم وآن را تجزیه و تحلیل کردیم که در درس ۶ ام مهارت اصلی زبان( خواندن )است.


۱.شناخت نشانه ها و کلمات

۲.بازخوانی یا تلفظ واژه

۳.مطابقت دادن شکل کلمه با تلفظ آن

۴.خوانش درست متن

۵.تشخیص معنا و درک پیام متنبعد از آن سراغ شعر راه نیک بختی رفتیم و شعر را خوانده و معنا کردیم.یک نکته از درس بیان کردند.

انواع ترکیب شامل:

ترکیب وصفی

ترکیب اضافی

اضافه تشبیهی.

و یک ترکیب جدید گفتند به نام ترکیب اقترانی مثل دست ادب

از کجا بفهمیم:دست به نشانه ادب داشتن

اگر در جمله خواستیم مشخص کنیم چه اضافه ای است اگر با (است )جمله معنی داد اقترانی نیست و وصفی است .


خلاصه فارسی زنگ سوم

بچه ها خیلی خوشحال نبودند چون نمرات درخشانی از زنگ قبل آقای صادقی به آنها داد ه بود و همه دنبال غلط های نمره ای می گشتند تا یک تغییری در نهره شان ایجاد شود از جمله خودم…

بعد از آن درس فوت کوزه گری را خواندیم و معنی کلمات جدید آن را معنا کردیم و درس 4 را خواندیم و در مورد نقاط ضعف بچه هاصحبت کردیم.

در کلاس بحث بالا گرفت و آقای صادقی گفتند اگر کسی اسم و فامیل شخصی را مسخره کرده باشد از او عذر خواهی کند ،چند ثانیه ای نگذشت که همه ی کلاس از هم معذرت خواهی می کردند.

در ادامه از خطرات موبایل بحث کردیم که آقای صادقی گفتند :(اگر به بازی های موبایلی اعتیاد دارید هر روز 10 دقیقه از وقت موبایل را کم کنید تا آرام آرام بتوانید ترک کنید و وقت بیشتری برای درس خواندن داشته باشید.)

کلا امروز جزوه ی خاصی تدریس نشد و بیشتر امتحانات را صحیح کردیم و برگه ای که جز تکلیفمان بود را حل کردیم.