امروز آقای علیخاصی طراحی (تلاش)را دید و برای آن نمره گذاشت 

وچند طراحی مثل:(تقلب ممنون،خطر عینک آقای معتمدی،تونل ورزشی و…)را کشیدیم 

سلام

چهارشنبه برای، بخاطر سپردن بهتر درس ها تصویر هایی آقای فیروزنیا برای ما گذاشت و ما طی مدت زمان کم باید آن ها را ب ذهن می سپردیم و می‌گفتیم .این کار باعث میشود ما ذهنمان قوی بشود.

و به سرگروه ها گفتند ک نمره بچه‌ای گروه خود را برای مشارکت بدهید.

سلام در کلاس زندگی

سه کار انجام دادیم.

کاراول..درباره رادیو همت حرف زدیم و سرگروه هر گروه گزارش داد که بچه های گروه خوب کار انجام میدهند یا ن.ک خوشبختانه انقد سرگروه ما خوب بود ک یکی از بچه ها ک یکمی احمال کاری کرد رو گزارش نداد😂😂.و من دارم میگم😅🙂

کار دوم..مستند های بچه ها رو دیدیم و تک تک نظر دادیم ک آقای کرمانی انقد ماشالا نمک هستن ک متنشون از مزه جا نداشت😂😅

کار سوم..قرعه کشی کردیم و هر گروه کاری باید انجام بده

گروه3_ مهار نفسی_خط کش

گروه 1_رسانه ها و تاثیر آنها _دیو و کیک

گروه2_آداب معاشرت_تونیکی میکن و دردجله انداز

گروه4_مهارتهای زندگی موفق_جان و تن

گروه5_آداب مسافرت _نقاشی شاهزاده خانوم

سلام درس زندگی

سلام وقت بخیر

توضیحات در مورد مباحث کلاس درس زندگی‌

۱_شرح وتوضیح درباره رادیو همت

۲_ ۳۰۰ ثانیه صوت با موضوع طنز و اخبار در رایو همت

۳_حداقل ۱۵ بارش فکری درباره ایجاد رادیو همت انجام گردد که از این ۱۵ بارش فکری ۵ فکر آن مثمر ثمر باشد

۴_ انتخاب سه قالب از ۵ قالب پیشنهادی

۵_ درنظر گرفتن یه زمان مناسب برای جلسه و شرح موضوع و مشخص شدن وظایف  هرفرد از گروه برای انجام آن.