زندگی, هشتم تلاش

سلام در کلاس زندگی

سه کار انجام دادیم.

کاراول..درباره رادیو همت حرف زدیم و سرگروه هر گروه گزارش داد که بچه های گروه خوب کار انجام میدهند یا ن.ک خوشبختانه انقد سرگروه ما خوب بود ک یکی از بچه ها ک یکمی احمال کاری کرد رو گزارش نداد😂😂.و من دارم میگم😅🙂

کار دوم..مستند های بچه ها رو دیدیم و تک تک نظر دادیم ک آقای کرمانی انقد ماشالا نمک هستن ک متنشون از مزه جا نداشت😂😅

کار سوم..قرعه کشی کردیم و هر گروه کاری باید انجام بده

گروه3_ مهار نفسی_خط کش

گروه 1_رسانه ها و تاثیر آنها _دیو و کیک

گروه2_آداب معاشرت_تونیکی میکن و دردجله انداز

گروه4_مهارتهای زندگی موفق_جان و تن

گروه5_آداب مسافرت _نقاشی شاهزاده خانوم