زندگی, هشتم تلاش

سلام

چهارشنبه برای، بخاطر سپردن بهتر درس ها تصویر هایی آقای فیروزنیا برای ما گذاشت و ما طی مدت زمان کم باید آن ها را ب ذهن می سپردیم و می‌گفتیم .این کار باعث میشود ما ذهنمان قوی بشود.

و به سرگروه ها گفتند ک نمره بچه‌ای گروه خود را برای مشارکت بدهید.