مهارت, هفتم مسوولیت

کلاس مهارت کار با چوب

سلام  امیر محمد منجوقی هستم ومیخوام یک روز خودم رو در مدرسه ی همت برای شما توضیح بدم من در کلاس مهارت  کار گاه چوب فعالیت می کنم که خیلی دوست دارم چون نه تنها چیز های جدیدی یاد میگریم بلکه در زندگی هم به درد بخور است اول که وارد کار گاه شدیم استاد ما به ما آموزش زدن پیچ ها روی تخته و

انواع چوب را معرفی کرد واز نمونه های سال گذشته به ما چند تایی ر از کار هارا نشان داد وبه ما یک تمرین داد باید بست هارا دقیق با استفاده از پیچ به روی تخته هایی که در اختیار ما قرار داده بود می زدیم که هر دونفر یک گروه بودند وباید هر نفر از آن ها ۱۵ عدد بست را روی تخته میزد که من ودوستم همت یار چند باری تلاش کردیم ابتدا اشتباه بست هارا زدیم اما بعد استاد به ما گفتند که اصلاح کنیم وشکل درست را نشان دادند ما هم پیچ هارا باز کردیم ودوباره به صورت درست بستیم من وهم گروهی هایم قرار بود برای کلاس مسئولیت چوب لباسی درست کنیم که من به عنوان نماینده‌ی آن ها از استاد نظر پرسیدم وایشون هم نظر خود را بیان کردند

دیدگاهتان را بنویسید