امیر محمد منجوقی مستند فارسی ۱۴۰۲/۱۲/۱

استاد مجیدی وارد کلاس شدند بچه هایی که سر وصدا می‌کردند رو ساکت کردند وکلاس را شروع کردند ،گفتند هفته ی دیگه امتحان داریم بعد از بچه ها پرسیدند که تا کجا جزوه نوشته اند تا جزوه جدید بگویند قسمتی از جزوه را گفتند وتکلیف را هم گفتند که باید صفحات ۹۷،۱۲۰ را کلماتش را بنویسید وبعد ادامه‌ی جزوه رل گفتند جزوه درباره ردیف وقافیه بود که کامل توضیح دادند وجزوه اش را گفتند وبعد درس فعل ،وانواع آن را شروع کردند گفتند فعل خیلی خیلی مهم است که قبلا سه حالت یاد گرفته اید .گذشته،حال،آینده


بعد گفتند از صفحه ۸۰ نوع فعل وشخص و زمان آن را مشخص کنید

قسمتی از جزوه امروز


قافیه:برای مشخص کردن قافیه مصراع های مورد نظر را از آخر به اول برسی میکنیم کلمه های آخر مصراع که آخرین حرف (صدا) های آنها یکسان هستند کلمات قافیه می باشند مثلا در بیت اول  صفحه ۹ سر آغاز وباز هم قافیه اند

مهارت یکشنبه ۱۰ دی

امروز که وارد کلاس شدیم با خوشحالی و روحیه بالا کلاس را شروع کردیم استاد وارد شدند ماسلام کردیم

استاد گفتند امروز جلسه ی آخر است ما ناراحت شدیم وتصمیم گرفتیم دوباره به همین کلاس بیایم استاد گفتند امروز خیلی کار داریم وحسابی از خجالت مون در اومدند با دوتا اوریگامی سخت که الان میخوام اوریگامی اول رو بهتون توضیح بدم که قاب عکس بود

 1. اول کاغذ را از قطر تا میکنیم (هردو)
 2. بعد کاغذ را از وسط تا میکنیم (هردو )
 3. بعد با استفاده از روش تا به داخل مربعی میکنیم
 4. بعد۲ ضلع های مثلث را روی وسط میگذاریم
 5. برای هر چهار تا تکرار کنید
 6. بعد همانطور که دفعه قبل توضیح دادم پایه پرنده بسازید
 7. به صورت ۴ تایی درست میکنیم
 8. بعد از وسط با پایین می آوریم
 9. بعد باید سه مثلث روی ۴ ضلع برای شما درست شود
 10. به سمت بالا بیاورید حالا قاب شما ساخته شده

 

 

امید وارم کا استفاده کرده باشید ممنون

اوریگامی

سلام

ابتدا که وارد کلاس شدیم صبر کردیم تا استاد بیایند بعد از ورود وکمی صحبت کردن ایشون گفتند که امروز یک چیز خیلی مهم را در کارگاه اوریگامی یاد میگیریم به نام یایه پرنده نه بیشتر پرنده هارا ار این پایه درست می‌کنند  یک سایت معرفی کردند کل دوستان عزیز بتوانند اونجا مرحله به مرحله‌ی ساخت اوریگامی هارا ببینند به نام 

Petal  fold اما جدا از بحث کلی ساخت پایه باید بگم ما اون چیزی که دنبالش بودیم وافسانه ها ازش تعریف می‌کردند را ساختیم یعنی اوریگامی درنا که من حالا برای شما مراحل را توضیح می دهم 

۱.یک کاغذ مربعی برداشته 

۲. اول از قطر کاغذ را تا میزنیم وبعید آن یکی قطر ، برگه را وارونه کرده ویک تا از وست میزنیم 

۳. بعد به کاغذ باید یک تای وارونه به داخل بزنیم تا مربع شود 

۴. بعد ضلع های پایینی را گرفته وروی وسط مربع می‌گذاریم   (برای هر دوطرف)

۵. بعد مثلث به وجود آمده یه بالا را به سمت پایین تا میزنیم وباز میکنیم 

۶. بعد از کنار لوزی که به وجود آمده است را باز میکنیم ویک تا به داخل میزنیم برای هر دو طرف تا شبیه نوک کلاغ شود 

پایه ی ما ساخته شد                              شما می‌توانید برای ساخت درنا به سایت بالا سر بزنید

کلاس مهارت یکشنبه ۱۸ اذر اوریگامی امیر محمد منجوقی

وقتی وارد کلاس شدیم استاد با انرژی وارد کلاس شدن وگفتند امروز می‌خواهیم چیز های جالبی درست کنیم همه‌ی پچه ها همهمه کردند وحرف زدند بعد به کار خود ادامه دادیم به هر نفر یک برگه‌ی مربعی شکل طلایی دادند اول تصمیم گرفتیم  توپ بسازیم برای ساخت توپ باید کاغذ را از وست تا بزنیم وبعد بایر از آن طرف عمود بر خط قبلی تا میکنیم وبعد از پشت قطر او را تامیزنیم وبعد قطر دیگر را عمود میکنیم بعد شکل یک گنبد شد که باید ۲ طرف آن را به تو فشار دهیم تا یک مثلث در بیاید بعد دو ضلع مثلث را به وست می‌آوریم وتا میزنیم بعد با آن طرف هم همین کار را می‌کنیم از گوشه ای پایین یک لایه میگیریم وبه بالا می آوریم وبرای بقیه ی آن ها هام همین کار را انجام می‌دهیم یعد لایه‌ی داخلی را رکی او می‌آوریم وبعد آن را باز میکنیم ومیکنیم دا خل وبعد آن مثلثی که دفعه ی قبل درست کرده بودیم را داخل می کنیم وبعد یک تا از وسط میزنیم ولای اورا باز کرده وداخل آن فوت میکنیم

زنگ اوریگامی ۵ اذر ماه

اول که وارد کلاس شدیم استاد وارد نشده بودند کمی با بچه ها صحبت کردیم نا استاد بیایند و برایمان توضیح دادند که امروز یک اوریگامی جالب داریم و

اوریگامی جدید بسازیم همانطور که می‌ساختیم  بچه ها ایراد می‌گرفتند ومیگفتند چقدر اوریگامی کار سختی است واستاد در جواب گفتند گاهی اوقات ممکن است اوریگامی یکی از سخت ترین واعصاب خورد کن ترین کار های دنیا باشد

ودوباره به ادامه ساخت روباه انگشتی ادامه دادیم استاد درباره‌ی تا زدن وروش تازدن توضیح دادند که یکی از مهم ترین چیز ها در اوریگامی است واگر اشتباه انجام دهیم ممکن است کاغذ ما ببرد واصطحکام نداشته باشد

ساخت روباه ابتدا یک تا از وسط می خواهد وبعد از آن باید همان کاغذ را دوباره بصورت نصفی نا زد وبعد از آن لایه هارا باز کرده و سپس برای آن طرف دیگر هم این کار را می‌کنیم وبعد باید قطر را تا زد وان یکی هم همانطور بعد از آن باید برای ما به تعداد زیاد مربع  ایجاد شده باشد آن هارا دوباره به صورت داخل دادن دوضلع گوشه ی آخر مربع را تا میزنیم وهمین کار را انجام میدیم برای همه اش وسپس تا میزنیم

یکشنبه زنگ اخر مهارت .اوریگامی

اول که وارد کلاس شدم  هرکس یک جایی نشست اما هنوز یکی دو نفر نیامده بودند پس برای آنها هم صبر کردیم تا ببیایند بعد که همه آمدند استاد اوریگامی خودرا برای ما معرفی کردند وکمی باهم صحبت کردیم بعد از آن از اولین کسانی که اوریگامی ساختند برای ما توضیح دادند ویکی یکی اسم آنها رفتند وتوضیح دادند بعد تعداد زیادی از نمونه کار های استادان بزرگ را به ما نشان دادند وماهم در باره‌ی آن ها از ایشان به تعداد زیاد سوال می‌رسیدیم

خب به نظر من منطقی است چون به هر حال ما تا به حال آثار به این زیبایی واین هنر جذاب را ندیده بودیم اگر هم دیده بودیم به ودرست کرده بودیم به این زیبایی نبود بعد برای ما توضیح می‌دادند کا همه‌ی این چیز های زیبایی که می‌بینیم از یک تکه کاغذ مربعی درست شده اند اما ما باور نمی کردیم بعد بیشتر در باره‌ی هنر اوریگامی توضیح دادند وگفتند برای کشور ژاپن است و مخترع  های باهوش آن هارا ساخته اند ویک چیز مهم در ژاپن به حساب می آید حتی برای مردم ژاپن خوش شانسی می آورد حتی داستان دختری گه ۱۰۰۰اوریگامی ساخته است وبه آرزویش رسیده است را گفتند

مهارت یکشنبه کار گاه چوب امیر محمد منجوقی

امروز که وارد کلاس شدیم آقای بیات اونجا بودند وانگار عجله داشتند برای ساختن پروژه وتمام کردن آن بچه ها هم مثل آقای بیات عجله داشتند بعد گفتند که هرکس چوب های خودش را بردارد واگر چوب برای دور جا ابزاری میخواهید بردارید وبعد طرز درست کردن را به ما یاد دادند اول باید تخته ای که برای کف وسیله بود را می‌گذاشتیم وبعد  تکه چوب هایی که برای دور تا دور بود را با مته وپیچ به تخته وصل می کردیم تا دور تا دور جا ابزاری را بگیرد  بعد از آن باید یک تکه چوب دیگر را در وسط آن قرار می دادیم  وبعد هم باید دسته هایی که به ما داده می‌شد را به تخته وصل کنیم اما من نتوانستم این کار هارا انجام دهم چو برای هر میز دو دریل بود ومیز ما ۸ نفره بود پس طبیعتا یکم کار ها دیر تر انجام می‌شد برای همین هم من از میز اون طرف هم کمی کمک خواستم که اقای افسری کمکم می‌کرد وباعث شد که کار من خیلی زود تر تمام شود مگر نه اگر به من کمک نمی کرد شاید هیچ کاری الان انجام نشده بود

امیر محمد منجوقی مهارت کار با چوب

امروز در زنگ آخر من مهارت کارگاه چوب را داشتم اول که وارد کارگاه شدیم بعد از ۱۰ دقیقه آقای بیات نیامدند تا یک دفعه آقای مجیدی گفتند تا وقتی که آقای بیات وارد کارگاه نشدند کسی وارد کلاس نشود ماهم به حرف ایشون گوش کردیم با اینکه  با اشتیاق منتظر پروژه ی آن روز بودیم  وقتی به سالن بالا رفتیم ومتوجه شدیم که مربی کار با چرم  هم نیامده بودند پس ماهم رفتیم پیش دوستانی که کار با چرم داشتند صحبت کردیم بعد از چندین دقیقه آقای بیات آمدند وبچه ها به کمکشان رفتند وچوب هایی که برای بچه  ها تهیه کرده بودند را به کار گاه بردند

ماباید آن روز مرحله‌ی اول از پروژه‌ی خودمون رو درست میکردیم آقای بیات گفتند هر کس باید دو  تخته و چوب مثل هم داشته باشد وبعد گفتند هر دو نفر یک گروه شوند وقطعه چوب های ۵ سانتی متری را به یک تخته چوب وصل کنید باید با متّه چوب هارا سوراخ می کردیم وبعد پیچ می کردیم من وهم گروهیم خوب پیشرفتیم آما  بعد برای کمبود زمان مجبور شدیم بقیه ی کار را برای هفته دیگر بگزاریم

امیر محمد منجوقی مهارت کار گاه چوب

 

 • زنگ مهارت  کارگاه چوب مابچه ها اول وارد کلاس شدیم  آقای   بیات هم بعد از ماوارد  واردکلاس شدند وکمی در باره ی ابزار های جدیدی که برای مان آورده بودند صحبت کردند یکی از این وسایل دستگاه پولیش کردن بود آقای بیات یک دستگاه پولیش بزرگ ویک کوچک آورده بودند وبرای هر کدام توضیح کامل وطرز استفاده ی آنها را گفتند بعد از صحبت ها ومعرفی هارفتیم به سراغ کار اصلی یعنی  سمباده کشیدن چوب های کوچکی که بهمان داده بودند آقای بیات گفتند اول این چوب هارا با سمباده ی دستی صاف کنید که خیلی کار ساده‌ ای نبود وما خیلی از وقت خودمان رابرای سمباده کشیدن با دست صرف کردیم بعد از کلی تلاش به آقای بیات نشان دادیم و توانستیم برویم وبا استفاده از سمباده اصلی سطح چوب را صاف تر کنیم بعد از آن هم به آقای بیات نشان می‌دادیم  و  وقتی تایید می کردند ما میرفتیم وهمان کار هارا برای پشت چوب هم انجام می دادیم بعد از پشت وروی چوب گفتند که باید برای دور تا دور چوب هم همین کار را انجام دهید ماهم با تلاش بسیار کار را تمام کردیم بعد گفتند کسانی که اولی را ساختند  دومی هم بسازند

کلاس مهارت کار با چوب

سلام  امیر محمد منجوقی هستم ومیخوام یک روز خودم رو در مدرسه ی همت برای شما توضیح بدم من در کلاس مهارت  کار گاه چوب فعالیت می کنم که خیلی دوست دارم چون نه تنها چیز های جدیدی یاد میگریم بلکه در زندگی هم به درد بخور است اول که وارد کار گاه شدیم استاد ما به ما آموزش زدن پیچ ها روی تخته و

انواع چوب را معرفی کرد واز نمونه های سال گذشته به ما چند تایی ر از کار هارا نشان داد وبه ما یک تمرین داد باید بست هارا دقیق با استفاده از پیچ به روی تخته هایی که در اختیار ما قرار داده بود می زدیم که هر دونفر یک گروه بودند وباید هر نفر از آن ها ۱۵ عدد بست را روی تخته میزد که من ودوستم همت یار چند باری تلاش کردیم ابتدا اشتباه بست هارا زدیم اما بعد استاد به ما گفتند که اصلاح کنیم وشکل درست را نشان دادند ما هم پیچ هارا باز کردیم ودوباره به صورت درست بستیم من وهم گروهی هایم قرار بود برای کلاس مسئولیت چوب لباسی درست کنیم که من به عنوان نماینده‌ی آن ها از استاد نظر پرسیدم وایشون هم نظر خود را بیان کردند