هفتم هدف, هنر

1402/09/19

به نام خداوند جان آفرین

در ابتدا استاد تصویر گاو را برای ما نمایش دادند و از ما خواستند با شکلهای هندسی ، تصویر گاو را بکشیم بعد از کشیدن تصاویر ،استاد تمام تصاویر را دیدند و اشکالات هر کس را به خود شخص گفتند ، در بخش بعدی تصویر یک حیوانی را برای ما نمایش دادند که در حال پریدن بود و از ما خواستند که اینرا هم با شکل هندسی بکشیم و حتما این چند نکته را مد نظر داشته باشیم اول اینکه برای شروع باید در ابتدا اسکلت بدنی را به تصویر در آوریم ،دوم اینکه در این مرحله باید جزییات را به اسکلت اضافه کنیم و آخرین مرحله شامل اضافه کردن وسایل و لباس می‌باشد