یکشنبه 1402/9/6

اول برای شروع کلاس آقای معتمدی بچه هارا به حیاط بردند. وموارد مورد نیازی که باید رعایت کنیم را بهمان گفتند. ویکمی هم در باره جشنواره دوباره نگاه کن توضیح مختصر دادند که چه مزیت هایی دارد.بعد آزمایش را شروع کردند. یک نکته درمورد مخلوط کردن یونولیت و بنزین گفتند. استاد گفتند که اگر این دو ماده را مخلوط کنیم چسب درست میشود. ویک آزمایشی هم انجام دادند که نشان دهند تبخیر عمل گرما گیر است. بعد یک دفعه انگشتشان را داخل مخلوط یونولیت و بنزین که آتش زده بودند کردند و انگشتشان آتش گرفت و بعد چند ثانیه خاموش شد. آمااا همینجوری انگشتشان را در این مخلوط نکردند. اول دستشان را خیس کردند بعد وارد این مخلوط کردند. به دلیل این دستشان نسوخت چون بنزین فقط آب دست را تبخیر کرد. بعد این آزمایش جالب و زییبا به کلاس رفتیم. آقای معتمدی شروع به درس دادن کردند.

تاصفحه 24 کتاب درس دادند

تکلیف: ندادند

فرمول بدست آوردن حد اکثر الکترونی که میتواند در یک لایه فرار گیرد:2nبه توان 2

                                                               به امید دیدار.

 

                                                                                                                                                             پایان

1402/8/22

امروز کلاس مثل همیشه نبود وکلاس را  به صورت آنلاین شروع کردیم.
بچه ها در کلاس مجازی هم دست از پاچه خواری بر نداشته بودند و 10 دقیقه کلاس سر پاچه خواری رفت.آقای معتمدی طوفانی کلاس را شروع کردند و با گفتن این که برگه های امتحاناتتان را امروز صحیح میکنم مارا تحدید کردند.
استاد از صفحه 15 کتاب شروع کردند به درس دادن.ولی بعضی از این باچه خواران که عبارت اند از آقای رشمانی_علویسیرت و…. نمیگزارند که کلاس به صورت جدی جلو برود!!!!!
اما آقای معتمدی آنهارا به قول خودشان خ.ه کردن و به درس ادامه دادند.استاد معتمدی تا نصف صفحه 16 درس دادند و کلاس را تمام کردند.
                                                                این بود داستان امروز

                                                                                                                                  پایان

تجربی 1402/2/15

کلاس با نشان دادن اختراع موذن شرع شد.اما باتری هایی که روی اختراع گذاشته بود سوخته بود و آن اختراع کار نکرد.استاد معتمدی درمورد آن اختراع توضیحی جزئی دادند.بعد هم موذن درمورد اجزای داخل دریلی که ساخته بود توضیح داد.بعد آقای معتمدی جواب قریشی را در مورد فوسفور توضیح دادند.فوسفور را در آب نگهداری میکنند و آتش زا است.استاد معتمدی شروع به خواندن شعر مربوط به درس کردند و همه بچه ها از تعجب این که آقای معتمدی این همه شعر حفط هستند تعجب کردند و کلاس کاملا ساکت شد.

بالا خره استاد درس را شروع کردند و تا صفحه 14 پیش رفتند و کلاس را به پایان رساندن.(آخر کلاس گفتند:پوستتان را با امتحانی که در پیش رو دارید میکنم!!!!!.)

تجربی 1402/8/8

بچه ها بادیدن آقای معتمدی بلند شدند و پاچه خواری را شروع کردند که استاد رحم کنند و امتحان نگیرند.
آقای معتمدی با آوردن بشر و استوانه مدرج در کلاس آزمایش را شروع کردند.
استاد با ریختنجوش شیرین در استوانه و سرکه دی اکسید کربن درست کردند.ولی این دی اکسید کربن ها شمع را خاموش نکرد.استاد معتمدی بعد از 4 دفعه تلاش توانستند شمع را خاموش بکنند,وکلاس از این که استاد موفق شدند شمع را خاموش کنند روی هوا رفت.
آقای معتمدی از یزدیان خواستند که بیاید و دمای آب داخل بشر را ببیند.دمای آب 2/8 درجه سانتی گراد بود.
بهد استاد داخل آن 2 عدد قرص جوشان انداختند و دمای آب 0/5 درجه پایین آمد , و دوباره به یزدیان گفتند دمارا بخوان.
درجه آب 2/3 سانتی گراد شده بود.
آقای معتمدی یک دفعه چهارتا سوال دادند وامتحان گرفتند. ولی اکثر بچه های کلاس میگفتند امتحان را خراب کردند!!!
استاد تا آزمایش صفحه 11 کتاب درس دادند و کلاس را به پایان رساندند.

                                                    پایان

تجربی 1402/8/1

.کلاس با خاموش کردن کولر و چراغ توسط آقای معتمدی شروع شد

آقای معتمدی کلاس را باگفتن این که هفته دیگر امتحان میگیرند متعجب کردند.استاد از رشمانی درمورد خاموش کردن آتش جنگل سوال کردند,رشمانی نصف جواب را داد .وبنیانیان جواب را کامل کرد
پاچه خواری موذن و علوی سیرت از ساعت 11:09دقیقه شروع و در ساعت11:12 دقیقه تمام شد. جو کلاس را این دونفربا نمک ریختن عوض کردند.استاد درمورد هندزفری صحبت کردند و همچنین در مورد گوش انسان. آقای معتمدی از بزاز سوال کردند و بزاز توانست جواب آقای معتمدی را بدهد
.استاد درس 2 را شروع کردند و درس دادند.آقای معتمدی تا آخر صفحه 11 درس دادند, و کلاس را تمام کردند

جواب آزمایش صفخه 11:وقتی قرص جوشان را در آب می اندازیم دمای آب پایین میرود.زیرا حل ششدن قرص جوشان در آب گرما گیر است

پایان