1402/11/9 تجربی

به نام خدا
امروز دوشنبه است وکلاس آقای معتمدی دوباره شروع شد.ولی این دفعه هیچ کدام از بچه ها پاچه خواری نکردند و کلاس سریع شروع شد.ولی رشمانی درمورد گلی که گم کرده بود  با استاد بحث کرد و 3 دقیقه از کلاس را مختل کرد. جواب استاد هم به این صحبت های رشمانی این بود که بعدا دوباره برایت می آورم.
بعد آقای معتمدی به سراغ سوالی که قریشی ازشون کرده بود رفتند و جواب آن را دادند.
بعد سراغ درس رفتند.بین درس درمورد آزمایش های کتاب هم توضیح میدادند. آقای معتمدی درس 5 را تمام کردند و کلاس امروز را به پایان رساندند.

تکلیف:ندادند

                                                                                                                                                                         درپناه حق

                                                                                                                 پایان

تجربی 1402/12/7

به نام خدا.سلام

کلاس آقای معتمدی دوباره شروع شد.ولی استاد که وارد کلاس شدن گفتن که یک برگه بزارین روی میز تا سوالات امتحان را بگم.استاد شروع کردند که سوالات را بگن فقط یک خوبی داشت که آن این بود آقای معتمدی همان سوالاتی که به کلاس پایین گفته بودن را به ما گفتن.استاد گفتن که 10 دقیقه و 12 ثانیه وقت دارید به سوالات جواب بدین.ولی همون طور که میدانید مهربونی استاد با عث شد که یکم زمان بِیتر بشه. و بالاخره جریان امتحان تموم شد(سوالات آسون بود).بعد آقای معتمدی یکم مطلب علمی برامون گفتن و سراغ درس جدید یعنی درس 7 رفتن. استاد صفحه اول را درس دادند و کلاس را به پایان رساندند.

تکلیف:ندادند

                                                                                 یا علی خدانگهدار

تجربی 1402/12/14

به نام خدا سلام

کلاس آقای معتمدی شروع شد اما این دفعه رشمانی یکم پاچه خواری ریز کرد و بعد استاد درس را شروع کردند.آقای معتمدی اول در حد 30 دقیقه خلاصه درس 6 و یکم درس 7 را دادند.فقط قبل از این که خلاصه را شروع کنند یکم درمورد قانون های کشور برایمان توضیح دادند.بعد استاد گفتن برای آخرین بار درمورد تولید… در درس 6 حرف میزنم و جلسه بعد سراغ درس میرویم.آقای معتمدی شروع به توضیح دادن کردند. استاد امروز سراغ کتاب نرفتن و تا آخر کلاس درمورد همین موضوعا صحبت کردند و کلاس را به پایان رساندند.

تکلیف:ندادند

                                                                      درپناه حق

تجربی 1402/11/30

به نام خدا.

کلاس سریع شروع شد. و اول کلاس درمورد مادر داوری صحبت شد که تازه فوت کردند.بعد آقای معتمدی درمورد نظر سنجی معلمان که قبلا انجام داده بودیم صحبت کردند و بعد سراغ امتحان های هفته پیش رفتن و به موذن دادند تا آن هارا پخش کند,تا بچه ها نمره هاشون را بدانند . وبعد سراغ استعداد های کلاسمان رفتیم وبرای آقای معتمدی اجرا کردیم.بعد استاد سراغ درس رفتند و درمورد غدد جنسی صحبت کردند و درمورد چند تا از اجزائ بدن توضیح دادند و کلاس را به اتمام رساندند.

امتحان هفته بعد:درس2و6خیلی سبز

از طرف همه دوستان مدرسه همت
به خانواده داوری تسلیط عرض مینماییم.

                                                                                                                                         درپناه حق

1402/11/16 تجربی

به نام خدا

استاد سریع وارد کلاس شدن و اول کار درمورد آب و هوای جهان صحبت کردند به دلیل این که یکی از بچه ها که بقاسیاوشان بود درمورد آب و هوای مورد نیاز نعنا سوال کرد استاد هم به همین دلیل آب و هواها را گفتند.
بعد آقای معتمدی یک توضیح هم درمورد غدد ها در بدن دادند. ویک توضیح کلی هم درمورد غده آدرنالین دادند.
استاد از تجربیات خود درمورد تجریه خرگوش و گنجشک هم یک صحبتی کردند.بعد دوباره مثل جلسه قبل سراغ دست بزاز و داوری که شکسته بود رفتند و دوباره درمورد شکستگی و صفحه رشد در دست دادند.آقای معتمدی امروز سراغ درس نرفتند و درمورد بحث های مطرح شده در کلاس صحبت کردند و کلاس را به پایان رساندند.

تکلیف:ندادند
امتحان:از درس 4 و 5 خیلی سبز برای دوشنبه هفته بعد

                   امام رضا (ع) :هر گاه سختى اى به شما رسید،                    به واسطه ما از خدا کمک بجویید.

یا علی

1402/11/23 تجربی

به نام خدا

امروز من متاسفانه نتوانستم به خاطر تب که داشتم به مدرسه بروم. به خاطر همین جریان کلاس امروز را درست نمیدانم چون از چند تا بچه هاهم که سوال پرسیدم جواب ندادن.
ولی میدانم که اول کلاس دوباره با پاچه خواری شروع شده چون استاد معتمدی میخواستند امتحان بگیرند.بعد که این پاچه خواری ها تمام شده استاد گفتند یک برگه روی میز بگذارید و امتحان را بنویسید. بچه ها بعد از نوشتن صورت سوال وقتی میخواستن جواب بدن مثل آهو توی برف گیر کرده بودند.ولی با هر درد سری که بوده جواب دادند و به آقای معتمدی دادند. فکر کنم بعد امتحان هم یکمی درس 6 را درس دادند و کلاس را به پایان رساندن.

شرمنده تمام عزیزان که نتوانستم امروز در کلاس حضور داشته باشم و بتوانم برایتان نکات مفید تر بگویم.

امام علی (ع):

کسی که سستی و تنبلی نماید، حقوق دیگران را تباه می‏سازد.

 

                                                                            پایان

1402/10/4 تجربی

به نام ایزد منان
استاد مثل همیشه وارد کلاس شدن و مثل دفعه های قبل پاچه خواری شروع شد.
اما استاد سریع این کار را قطع کردند. وگفتند قفقازی شما بیا تحقیقی که انجام دادی را توضیح بده.قفقازی یک سوال قبل این که تحقیق راتوضیح بدهد از استاد یک سوال کرد و استاد هم 20 دقیقه داشتن جوابش را میدادند.بعد قفقازی تحقیق خود که درمورد گوش و چشم بود را توضیح داد.
قفقازی درحین این که داشت توضیح میداد بچه هارا به چالش میکشید با سوالاتی که می پرسید.
استاد گزاشتند که قفقازی تا آخر تحقیق را توضیح دهد و کلاس را تمام کردند.

هنوز یکمی از تحقیق باقی ماند.   تکلیف ندادند.

                                                                                                                                  یاعلی به سلامت 

1402/10/11تجربی

به نام خدا

کلاس آقای معتمدی دوباره شروع شد و پاچه خواری ها هم شروع شد. اما استاد سریع این قائله را زود ختم کردند و به قفقازی گفتند بیا و ادامه تحقیق را توضیح بده.
قفقازی پای تخته آمد و 40 دقیقه همه موضوعات مربوط به گوش و چسم را توضیح داد و نشست. بعد استاد به رشمانی گفتند که شما هم بیا وتحقیقی که تنجام دادی درمورد یا خته ها را توضیح بده. رشمانی آمد و 20 دقیقه توضیح داد و به جای خود برگشت.
استاد بقیه کلاس را درمورد امتحان و ترم دوم صحبت کردند و کلاس را به پایان رساندند.

استاد مثل همیشه تکلیف ندادند
امتحان از 3 فصل اول فقط کتاب وزارتی

                                                                                   درپناه حق

1402/9/27

                                                                به نام ایزد منان

امروز دوباره آلودگی کار خودش را کرد و کلاس ها مجازی شد.
استاد باجدیت درس را شروع کردند ودرس 3 که نصفش را فبلا درس داده بودند را تمام کردند.بعد رسیدند به درس4.آقای معتمدی به رشمانی گفتند یک توضیح کلی درمورد درس4 بده.رشمانی شروع به توضیح دادن کرد و سک خلاصه ایی از درس4 را گفت. بعد توضیحات رشمانی استاد چند تا سوال ازش کردند و رشمانی جواب داد و آقای معتمدی شروه کردند خودشان درس بدهند.استاد تا نصف صفحه32 درس دادند و کلاس را به پایان رساندند

نکته:کل صفحه 31 مهم است
تکلیف:ندادند

1402/9/20تجربی

به نام خدا.

استاد همین که وارد کلاس شدند کلاس ساکت شد. چون بچه ها میدانستند که آقای معتمدی امروز امتحان میگیرند.استاد اول کار صحبتی درمورد امتحان نکردند.آقای معتمدی بچه ها را تا دم مرگ از استرس با خاطراط از فردوسی و سعدی بردند.
بعد هم گفتند یک برگه بزارید روی میز و آنجا بود که بچه ها صدایشان در آمد.همه برگه گذاشتن روی میز و سوال هایی را که آقای معتمدی گفتند نوشتند. سوال ها آسان بود ولی بعضی از بچه ها که اصلا صفحه کتابشان را باز نکرده بودند جواب هارا (به قول آقای فیروزنیا) گاتوری نوشتند و برگه را تحویل دادند.استاد بعد از امتحان جواب یکی از بچه ها را درمورد سوالی که از حیوانات پرسیده بود دادند و سراغ درس رفتند. کتاب را تا فکر کنید صفحه 25 جلو رفتند و کلاس را تمام کردند.

جواب فکر کنید:

الف)تعداد پروتون های یکسان
ب)تعداد نوترون ها متفاوت پس عدد جرمی متفاوت
پ)در خواص شیمیایی مشترک هستند و در خواص فیزیکی وابسته به جرم متفاوت.

(تکلیف ندادند)

                                                                                       پایان