تجربی, هشتم کوشش

1402/9/27

                                                                به نام ایزد منان

امروز دوباره آلودگی کار خودش را کرد و کلاس ها مجازی شد.
استاد باجدیت درس را شروع کردند ودرس 3 که نصفش را فبلا درس داده بودند را تمام کردند.بعد رسیدند به درس4.آقای معتمدی به رشمانی گفتند یک توضیح کلی درمورد درس4 بده.رشمانی شروع به توضیح دادن کرد و سک خلاصه ایی از درس4 را گفت. بعد توضیحات رشمانی استاد چند تا سوال ازش کردند و رشمانی جواب داد و آقای معتمدی شروه کردند خودشان درس بدهند.استاد تا نصف صفحه32 درس دادند و کلاس را به پایان رساندند

نکته:کل صفحه 31 مهم است
تکلیف:ندادند