دروس, هشتم تلاش, هندسه

هندسه 8/25 تلاش

سلام استاد بهرامی این جلسه هیچ کاری نکردند و باتوجه به اینکه بعد از کلاس ، امتحان داشتیم چند تا نمونه سوال از خودشون گفتند و برامون حل کردند و همون ها هم توی امتحان آمد (البته با عدد هایی متفاوت). من بعد بچه ها اشکال هایشان را از استاد پرسیدند . من خودم از استاد یک سوالی را پرسیدم که بلد نبودم و استاد هم جواب دادند