هندسه 8/25 تلاش

سلام استاد بهرامی این جلسه هیچ کاری نکردند و باتوجه به اینکه بعد از کلاس ، امتحان داشتیم چند تا نمونه سوال از خودشون گفتند و برامون حل کردند و همون ها هم توی امتحان آمد (البته با عدد هایی متفاوت). من بعد بچه ها اشکال هایشان را از استاد پرسیدند . من خودم از استاد یک سوالی را پرسیدم که بلد نبودم و استاد هم جواب دادند

کلاس تلاش هندسه 1402/9/2

سلام . اقای بهرامی در اول کلاس برگه های امتحان را دادند . بعد رفتند سراغ حل کردن تمارین کتاب . در ص 42 چند تا نکته گفتند :

1: در کاشی کاری با 5 ضلعی منتظم ، پنج ضلعی با لوزی کامل میشود

2: 12 ضلعی منتظم با مثلث متساوی الاضلاع کامل میشود

3: فقط با اشکال مثلث ، مربع و 6 ضلعی میتوان کاشی کاری کرد

در ص 43 داریم که :

مجموع زوایای داخلی یک n ضلعی را میتوان با این راه حل به دست اورد :      180 *(n-2)

و در اخر تکلیف را تمرین ص 41 و 45 را دادند

هندسه ۸/۱۸ کلاس تلاش

سلام . اول که وارد کلاس شدند مثل همیشه اول گفتند که خیلی وقت کم داریم و همون اول تکالیف را شروع به حل کردن و طبق معمول تکالیف را ندیدند . خوب بعد درس چهار ضلعی ها را دادند که چند تا نکته گفتند :

1:متوازی الاضلاع یک چهار ضلعی است که ضلع های روبرو موازی اند . در هر متوازی الاضلاع زوایای روبرو مساوی اند .در هر متوازی الاضلاع زوایای مجاور ،مکمل هستند 

2:مربع:مستطیلی است که دو ضلع مجاورش مساوی باشد .هر مربع مستطیل است ولی عکس این مطلب درست نیست . 

3:مستطیل:متوازی الاضلاعی است که یک زاویه قائمه داشته باشد . (خود به خود چهار زاویه پیدا می کند ، نه فقط یک زاویه قائمه)

4:لوزی یک متوازی الاضلاعی است که دو ضلع مجاورش برابر باشند . هر مربعی لوزی است ولی عکس این مطلب درست نیست . 

5: یک چهار ضلعی که فقط دوضلع موازی داشته باشد ذوزنقه است .

و بعد درس های قبلی را مرور کردند و بچه ها سوال هایشان را از استاد پرسیدند و گفتند امتحان از کل فصل 3 است . 

زنگ اول پنجشنبه (هندسه)

  1. در اول کلاس استاد بهرامی برگه های امتحان جلسه پیش را به بچه ها دادند و هر کس نمره خود را از ۵ دید . بالاترین نمره کلاس ۴/۷۵ بود . بعد استاد کتاب کار تا ص ۶۶ را حل کردند و شکل هفتی ، هشتی را حل کردند . تکلیف را تا پایان ص۶۹ کتاب کار خیلی سبز گفتند

ادامه مطلب