هشتم کوشش, هندسه

هندسه و دوغ و گوشفیل

پنجشنبه اول ساعت هندسه قادرانی با دوغ و گوشفیل فراوون به کمک رفائی وارد کلاس شدن. دوغ و گوشفیل ها رو به بچه ها و آقای بهرامی دادند و رفتند تا به تلاشی ها بدن البته نه همینجوری مفتی! فعلا گفتن سیب زمینی میارن سرخ میکنن و به بچه ها میدن.دوغ و گوشفیلارو خوردیم.جای اوناییم که نبودن خالی بود.آقا تموم شد و آقای بهرامی درسو شروع کردن و در انبتدا نمرات آزمون رو به بچه ها دادن البته بعضی ها هم فشاری شدن😂.بعد اون یاداوری هفته گذشته کردن و سلام درس رو به مثلث متساوی الساقین دادن که گفتن اگر زاویه راس رو x در نظر بگیریم دو زوایای مساوی دیگه چی مشند که میشه نود منهای ایکس دوم…. با چند تا مثال هم این مبحث رو باهاش خداحافظی کردن.

بعد اون هم اینکه چرا مثلث مجموع زاوایای داخلیش میشه ۱۸۰ رو ثابت کردن و یه مثال زدن و اون را با بچه ها حل کردن.

در نهایت هم گفتن از ص ۶۰ تا ۷۰ کتاب کار رو بنویسید تا هفته بعد تمامی تکالیفی که از اول سال تا الان دادن رو ببینن.

 

👍😁Good bye

دیدگاهتان را بنویسید