هندسه        ۱۴٠۲/۸/۱۸

کلاس مثل همیشه یوهویی شروع شد…

اول آقا گفتنکه امروز فقط میخوان دوره کنن و چهارظلعی ها رو درس بدن

درس چهار ظلعی ها:

☆ متوازی الاضلاع چهار ظلعی است که ظلع های روبرو باهم موازی باشد

☆ مستطیل متوازی الاضلاعی است که از یک زاویه قائمه داشه باشد ( خود به خود تمامی زوایا 90 درجه میشود)

☆ مربع مستطیلی است که دو ظلع مجاورش برابر باشد

☆ لوزی متوازی الاضلاعی است که دو ظلع مجاورش برابر باشد

☆ ذوزنقه چهارظلعی است که فقط دو ظلع آن باهم موازی باشد

 

در ادامه با جملات جواد فراخیابانی به درسشون پایان دادن:

هر مربعی لوزی است اما هر لوزی مربع نیست

هر مربعی مستطیل است اما هر مستطیلی مربع نیست

 

بعد اتمام درس چهارظلعی ها هم مرور کردنو مثل همیشه پشم های مارو ازمون جدا کردن

هندسه و کتاب کار

هندسه      ۱۴۰۲/۸/۱۱


* آقای بهرامی وارد کلاس شدن و گفتن کتابهای کار رو روی میز بزارید. تکالیف رو چک کردن و به بعضیا هم کارت زرد نشون دادن

* بعد اون هم صفحه ۶۵ و ۶۶ رو رفع اشکال کردن. خودم،رفائی،مشیری،حدادی،روحانی،ثقفیان،بقاسیاوشان و بنیانیان برای حل سوالات اومدیم وسط…(فکر بد نکنیا)

* یه چِلم رو از پایین اومد(زاویه ۴۰ درجه)

* از موذن و علوی و قفقازی نگم که چقدر سر به سرش گذاشتن…. هی بش میگفتن محمدهادی موذن( اشتباه آقای فیروزنیا که به رفائی به اشتباه گفتن موذن)

* در آخر هم گفتن که برای جلسه بعد از اول فصل ۳ تا آخر صفحه ۳۷ قبل چهارظلعی ها کامل حل کرده باشید.

 

در پناه حق👍😉

هندسه و دوغ و گوشفیل

پنجشنبه اول ساعت هندسه قادرانی با دوغ و گوشفیل فراوون به کمک رفائی وارد کلاس شدن. دوغ و گوشفیل ها رو به بچه ها و آقای بهرامی دادند و رفتند تا به تلاشی ها بدن البته نه همینجوری مفتی! فعلا گفتن سیب زمینی میارن سرخ میکنن و به بچه ها میدن.دوغ و گوشفیلارو خوردیم.جای اوناییم که نبودن خالی بود.آقا تموم شد و آقای بهرامی درسو شروع کردن و در انبتدا نمرات آزمون رو به بچه ها دادن البته بعضی ها هم فشاری شدن😂.بعد اون یاداوری هفته گذشته کردن و سلام درس رو به مثلث متساوی الساقین دادن که گفتن اگر زاویه راس رو x در نظر بگیریم دو زوایای مساوی دیگه چی مشند که میشه نود منهای ایکس دوم…. با چند تا مثال هم این مبحث رو باهاش خداحافظی کردن.

بعد اون هم اینکه چرا مثلث مجموع زاوایای داخلیش میشه ۱۸۰ رو ثابت کردن و یه مثال زدن و اون را با بچه ها حل کردن.

در نهایت هم گفتن از ص ۶۰ تا ۷۰ کتاب کار رو بنویسید تا هفته بعد تمامی تکالیفی که از اول سال تا الان دادن رو ببینن.

 

👍😁Good bye