مهارت, هفتم هدف

سید ابوالفضل حسینی.کارگاه چوببه نام خدا

  • گزارش کارگاه چوب :

امروز در کارگاه چوب استاد انواع چوب ها را معرفی کردند مثل چوب اصل ،MDFو….وبا انواع سمباده ها : سمباده دستی ،سمباده برقی ،پولیش ،مینی سنگ آشنا شدیم بعد استاد به هر نفر یک تکه چوب استوانه ای به همراه سمباده دادند و گفتند که باید چوب را طوری سمباده بزنید که زبری نداشته باشد  وزمانی که استاد متوجه می شد که روش کار با سمباده را یادگرفتم اجازه می داد که با سمباده برقی کار کنیم و در مرحله بعدی استاد به هر نفر تخته چوب اصل دادند و گفتند پلیش کاری کنید  وقتی که این کار را هم انجام دادیم یک تکه چوب دیگری به ما دادن و گفتند که این تکه چوب ها را هم سمباده بزنید وبعد استاد گفتند که چوب هایی را که سمباده زدید را می توانید به خانه ببرید

 

دیدگاهتان را بنویسید