آزمون زندگی 28 دی ماه

بسم اللهِ  الرحمن الرحیم

آزمون زندگی دو بخش داشت یک بخش کتبی و یک بخش عملی بخش کتبی ۴ سوال در مورد بخشی از کلاس زندگی استاد پرسیده بود که من جواب دادم ولی یک سوال را روزش را فراموش کرده بودم و به یاد نداشتم ولی نوشتم و استاد برگه را از بچه‌ها گرفت بخش عملی آغاز شد استاد دوستی در مورد بخش عملی توضیحاتی دادند که گروهی باید انجام می‌دادیم گروهی نشستیم استاد گفتند ۵ نقش داریم که هر یک از اعضای گروه باید یک نقشی داشته باشد که این نقش‌ها شامل فرمانده حسابدار کاتب سخنگو و مذاکره کننده بود من کاتب شدم چون گروه ما چهار نفره بود یکی از بچه‌های ما دو نقش داشت معصومیا فرمانده و مذاکره کننده بود سجادیه سخنگو و زندی حسابدار استاد قلمروها را گفتند ما قلمرو اراده را خریدیم با ۱۱ سکه وارد قلمرو شدیم برگری که به ما داده بودند را نوبتی خواندیم مکان‌هایی که در داخل برگه بود را نوشتیم و به سراغ مکان‌ها رفتیم از همه گروه‌ها را تقریباً پیدا کردیم ولی از گروه خودمان هنوز پیدا نشده بود داشتیم به سراغ پله‌ها می‌آمدیم که بیاییم بالا یک برگه‌ای را دیدیم آن برگه برگه گروه ما بود برگه دوم را گرفتیم و آمدیم خواندیم سندی با لپ تاپ سوال اول را جواب داد من در برگه سوال دوم را و سجادیه سوال سوم را و معصوم نیا سوال چهارم را دست به دست هم دادیم و کارها را انجام دادیم و هر وسیله‌ای بود خریدیم و با ۱۲۶ سکه پایان کار را اعلام کردیم ما کلاس را تمیز کردیم و من کاتب هر اتفاقی افتاده بود را نوشتم و تمام برگه‌ها و کارهایی که انجام داده بودیم را جمع کردیم و پایین رفتیم استاد هم خودشان خسته شده بودند و هم ما چون که ۴ ساعت تقریباً از س واعت ۸ تا ۱۱ که تقریباً دیگر ۱۲ بود داشتیم فعالیت انجام می‌دادیم و به پایان رسید استاد گفت فرمانده‌ها بمانند و بقیه اعضای گروه بروند ما هم رفتیم و این گونه‌ای آزمون هم به پایان رسید و تمام آزمون‌ها را به خوبی دادم

با تشکر

حرفه و فن 13دی ماه هدف

بسم لله الرحمن الرحیم

استاد ما را در جلسه قبل به کارگاه نبرده بود و جریمه شدی این بار ما را به کارگاه بردند گفتند که باید نمکدان‌های فردی درست کنیم گروه ما قطعه چوبی برداشت و ۴ تا تکه از آن را برید آن چوب مربعی بود و هر که به سراغ ادامه کارش رفت و معصوم نیا یکی از اعضای گروه ما مسئول دریل شده بود و من رفتم اسم مرا نوشت و به نوبتم که رسید چوبم را سوراخ زدم بعد به سراغ میز رفتم و با دریل چوبم را ۵ سوراخ زدم بقیه هم به همینطور داشتند کارهایشان را انجام می‌دادند نداشتم به چوبم حالت زیبایی می‌دادم که زنگ تمام شد و استاد گفتند به کلاس می‌رویم.

چهارشنبه 1402/10/6

 بسم الله الرحمن الرحیم 

استاد اجازه ندادند به کارگاه برویم و گفتند که گروه‌ها بیایند و ارائه بدهند گروه ۵ و ۴ ارائه خود را انجام داده بود و اینکه کسانی که نمره آبانشان کم شده پیش من بیایند و ببینند چه نمره‌ای را کم دارند یک فعالیت جبرانی می‌گذاریم تا انجام دهند که نمره دی ماهشان کم نشود بچه‌ها که می‌دانستند نمره کم دارند رفتند پیش استاد و کمبود نمره خود را متوجه شدند گروه 3 : روش درست کردن جعبه و وسایل و نکات در این مورد را گفت گروه 2 : در مورد گیاهان و نگهداری انواع گل و گیاه شغل کشاورزی وسایل کشاورزی و مکان مناسب و نکاتی که باید رعایت شود، چیزهایی که یک گل با گیاه نیاز دارد نظارت دمای گیاه و….، گروه 1: انواع دمای گیاهان و میوه‌ها و نیازهای گیاه را گفتند و اینکه ی هر چیز وسایل متفاوت است مثلاً برای آموزش چیزها باید ساده‌تر باشد و برای اقتصادی باید وسایل پیشرفته‌تر باشد کودها ” عالی و شیمیایی” وسایل کشاورزی شامل الک و شینکش و….،، در آخر هم استاد این اطلاعات را به ما اضافه کردند که زعفران کم آب است و سالی دو بار آب می‌خواهد هر ۵ سال یک بار پیاز زعفران را از زمین بیرون می‌کشند و محصول با این کار دو برابر می‌شود….. و…..،،،، 

 

عربی سه شنبه 21 آذر. هدف

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد که وارد شد سریع جای بچه ها را درست کردند برای آزمونک ولی جا خیلی کم بو برای همین استاد رفت تا از دفتر اجازه بگیرند که بچه ها را دردسالن بیاورند آنجا آزمونک را بگیرند بعد استا توضیحات آزمونک که شامل زمان آزمونک و اینکه دو آزمونک می گیرند گفتند و بعد تمام شدن زمان آزمونک اول که معجم بود 15 دقیقه زمان داشت آزمونک دوم را شروع کردند که از بدانیم بود و 10 دقیقه زمان داشت وبعد از به اتمام رسیدن زمان استاد برگه های همه را جمع کردند و وارد کلاس شدیم گروه 5 بازی داشت یعنی گروه خودمان اول یک بازی چهار گزینه ای که از درس 2 بود و 50 پله برای هر گروه داشت انجام دادیم و بعد هم پانتومیم که سطح( سخت:150 متوسط:100 _ آسان:50 ) داشت و یک گروه که امتیاز کمتری داشت که  گروه 3 می شد آمد و بازی این گونه بود که کلمه عربی را معنا می کرد وبعد بازی می کرد این گروه از گزیه سخت انتخاب کرد و  50 پله کسر شد تا کلمه برای او معنا شود ولی توانست جواب بدهد ووقت کلاس تمام شد و•••

عربی سه شنبه ۸/۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم 

استاد که وارد کلاس شدند و گفتند که میخواهم آزمونکی از المعجم درس دو بخش اول بگیرند. ایشان گفتند که ۲ دقیقه وقت می دهم تا مروری از روی معجم بکنید ولی ما گفتیم که ۵ دقیقه اما استاد قبول نکرد و ۴دقیقه به ما وقت دادند و ما هم شروع به خواندن معجم  کردیم وبعد از ۵ دقیقه از ما خواستند تا برگه از دفتر خود جدا کرده و روی میز گذاشته و فرمودنند که من کلمه را می خوانم و شما هم کلمه را بنویسید و هم معنی آن را و قبل از آزمونک گفتند که نام ونام خانوادگی خود ر ا نوشته و نام کلاس خود را هم بنویسید و سطح های فلستین، اصفهان و تهران را انتخاب کردند و بعد از آزمون سراغ کتاب رفتیم و جمله های عربی کتاب را معنی کریم و در آخر درس هم جدول را کامل کردیم و رمز جدول را که پیدا کردیم زنگ خورد وبچه ها از کلاس بیرون رفتند. 

کارگاه چوب 1402/8/14

بسم الله ارحمان رحیم

در گاه چوب ما چوب های خود را بر داشته و به کار خور یعنی ساخت جعبه ابزار ادامه دادیم هر فرد توانست یک طبقه جعبه ابزار خود را بسازد با اینکه جلسه آخر بود هیچ کس تتوانست جعبه ابزار خود را کامل کند  برای همین توافق کردیم تا یک جلسه دیگر بیاییم و جعبه ابزار های خود را کامل کنیم و استاد دو عدد دسته فلی به ما دادند و گفتند این دو دسته را به بقله های این طبقه پیچ کنید وزنگ خانه که خورد ما چوب های خود را یک گوشه گذاشتیم وکار گاه را تمیز کردیم به خانه رفتیم

سید ابو الفضل حسینی کارگاه چوب

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز در کارگاه چوب در اوایل کلاس با استاد همراه شدیم و رفتیم تکه های چوب را از داخل ماشین اوردیم و استاد برایمان بار دیگر قواعد پیچ کردن را توضیح دادند و گفتند چوب هارا باید به نحوی پیچ کنید که لبه  های چوب زیر پیدا باشد بعد از گوش دادن به توضیحات استاد چوب ها را به همراه پیچ ها را برداشیم و شروع کردیم به پیچ کردن چوب ها به همدیگر. استاد هم روی کار بچه های کلاس نظارت داشتند و به همین کار ادامه دادیم  تا زمان کلاس به اتمام رسید

پایان

سید ابوالفضل حسینی.کارگاه چوببه نام خدا

  • گزارش کارگاه چوب :

امروز در کارگاه چوب استاد انواع چوب ها را معرفی کردند مثل چوب اصل ،MDFو….وبا انواع سمباده ها : سمباده دستی ،سمباده برقی ،پولیش ،مینی سنگ آشنا شدیم بعد استاد به هر نفر یک تکه چوب استوانه ای به همراه سمباده دادند و گفتند که باید چوب را طوری سمباده بزنید که زبری نداشته باشد  وزمانی که استاد متوجه می شد که روش کار با سمباده را یادگرفتم اجازه می داد که با سمباده برقی کار کنیم و در مرحله بعدی استاد به هر نفر تخته چوب اصل دادند و گفتند پلیش کاری کنید  وقتی که این کار را هم انجام دادیم یک تکه چوب دیگری به ما دادن و گفتند که این تکه چوب ها را هم سمباده بزنید وبعد استاد گفتند که چوب هایی را که سمباده زدید را می توانید به خانه ببرید

 

گارگاه چوب .سید ابوالفضل حسینی.23/7/1402

امروز در کارگاه چوب استاد گفتند : که در جلسه اول پیچ کردن چوب با پیچ mdfرا یاد دادیم . در جلسه پیش بستن بس ها با پیچ های mdf را آموزش دادیم . وجه ما سه پیچ معرفی کردند. 1-پیچ mdf که با آن چوب پیچ می کنند.2- پیچ دوبل که دو چوب را به هم پیچ می کنند 3- پیچ 5 سانتی که با آن زاویه 90 درجه درست می کنند . استاد به ما پیچ های 5 سانتیجه را دادند و گفتند :اول با مته 3 یا مته 3 میل چوب را سوراخ کنید بااندازه 8 میل از لبه و آن قسمتی که سوراخ کرده آید را روی ارتفاع آن چوب بگذارید همآن سوراخ را در آن بکنید و بعد پیچ 5 سانتی را ببندید و ما هم همه این کار را کردیم و بعد که تمام شد کلاس را تمیز کردیم و رفتیم.

کار گاه چوب . سید ابوالفضل حسینی . هفتم هدف

بسم الله الرحمن الرحیم

در کارگاه چوب استاد وارد شد دریل ها را روی میز گذاشت و گفتند بست هایMDFرا باید روی چوب با پیچ ببندید به طوری که لبالب چوب چوب قراربگیرد و هر نفر ده تا پانزده بست را به چوب پیچ کند دانشاموزان کلاس به گروه های دو نفره تقسیم شدند وهردو نفر یک دریل را تحویل گرفتند و شروع به کار کردند در آخر استاد گفتند که همه بست ها را از چوب ها باز کنید و مدتی از زمان کلاس را برای سازه خود که همان جعبه ابزار می باشد صحبت کردیم وهمه با همکاری هم ابراز ها را از کارگاه بیرون بردیم و کارگاه را تمیز کردیم وزنگ خانه به صدا درآمد و با استاد خداحافظی کردیم

موفق باشید

خدا نگهدار