فناوری, هفتم هدف

زنگ فناوری _ 1 آبان 1402

امروز در زنگ فناوری قرار شد که بچه وسایلی رو که منفجر کرد بودند رو بیاورند و ارائه بدهند. هرکسی چیزی آورده بود.

چند نفر از دوستانمان 1 آرمیچر معمولی 3 ولتی را منفجر کرده بودند و توضیح دادند. بیشترین چیزی که برای من جذاب بود ارائه ی آقای حسینی بود که یک ساعت رو میزی زنگ دار را منفجر کرده بود ولی متأسفانه  خود مکانیزم  ساعت را منفجر نکرده بود که علت را توضیح داد که به علت پیچیده بودن نتوانسته است ان را منفجر کند.

البته بعضی از دوستان یادشان رفته بود بیاورند که گفتند فردا می آوریم.

بعد از ارائه ها آقای اخوان گفتند که نماینده فناوری را عوض می کنیم. بعد از رای گیری اولییه وارد فینال بین آقایان زندی و صدرا کفعمی شدیم که آقای کفعمی با اختلاف برنده رای گیری شد و نماینده ی جدید فناوری اعلام شد.

در واقع امروز در زنگ فناوری چیز های خیلی زیادی یاد گرفتیم و خیلی خوشحالیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید