پیامهای آسمانی, هفتم مسوولیت

زنگ اول 1402/7/23

اقای ناصری گفتند کتاب ها را در بیاورید و بعد از یکی از بچه ها در خواست کردند درس دوم {استعانت از خداوند} را بخوانند  بعد از اتمام متن استاد ناصری در مورد متن درس دوم توضیحاتی داد ایشان گفتند :{ درست است که هارون فردی قوی و قدرت مند است امایک سری ازکار ها از حتی ازدست ادمی مثل هارون هم  بر  نمی اید}. بعد از اتمام صحبت ها به صفحه ی بعد رفتیم و فعالیت کلاسی را خواندیم و به سوالاتش پاسخ دادیم  وبعدادامه ی صفحه ی 26 را خواندیم در صفحهی 27 این داستان زیبا را گوش دادیم این داستان مربوط بود به جنگ احد که بعد از باخت مسلمانان انها دیگر رمقی نداشتند لشکر مشرکان گفتند چرا کار را یکسره نکنیم و به مدینه حمله کرده و باقی مسلمانان راکه زنده ماندند را بکشیم این را گفتند وبه سوی مدینه راه افتادند این خبر زود به مسلمانان رسید اما انان دیگر توان جنگیدن را نداشتند  در همان لحظه فرشته وحی پیام مهمی اورد که مسلمانان با شنیدنش رو حیه گرفتند و اماده ی جنگ شدند در ان جنگ لشگر مسلمانان پیروز شدند و لشگر مشرکان پا به فرار گذاشتند بعد اقای ناصری گفتند چیز هایی است که در ایکسمایند قابل نوشتن نیستند انها را در جزوه بنویسید و یک امتیاز ویژه از من بگیرید و در همان لحظه زنگ به پایان رسید

دیدگاهتان را بنویسید