زندگی, هفتم هدف

زنگ اول سه شنبه 02 ابان

به نام خدا  اقای رفیعی وارد کلاس شد و اول حاضر غایب کرد بعد گفت می خواهم گزارش این دو گروه را بشنوم  به اقای جوانی که سر گروه تزیین کلاس بود گفت بیا گزارش بده این جند روز چه کار ها یی

کردید  اول گفت ما تاقچه می خواهیم درست کنیم و گل  بیاریم که با گلدان به سقف وصل کنیم صحبت اقای جوانی تمام شد و بچه ها شروع کردن به سوال کردن بعد سرگروه جا نپتونی بلند شد و درباره ی محل ان راتوضیح داد ساختنی و صحبت ان تمام شد و بچه ها از ان سوال کردن و ایده گفتن

دیدگاهتان را بنویسید