عربی, هفتم هدف

یکشنبه زنگ سوم ۳۰ مهر

استاد گفتند یکشنبه ها برای حل تمرین و سوال و نشان دادن پله ها است. گفتند هر تکلیفی که است تا جمعه ساعت ۱۰ شب وقت دارید و بعد درباره ی زود خوابیدن گفتنند و درباره فواید ان گفتند و صفه های ۱۴ و ۱۵ را پرسیدند و گفتند اگر می خواهید پله ی جزوه را بگیرید پس باید تمرین کتاب را در دفتر بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید