زبان انگلیسی, هفتم هدف

زبان انگلیسی گروه A

به نام خدا روز شنبه بیست و نهم مهرماه طبق برنامه درس زبان انگلیسی داشتیم در ابتدا پرسش و پاسخ از درس اول تا صفحه ی ششم از تعدادی از همکلاسیها داشتیم سپس استاد درس جدید را که شامل ضمیر فاعلی و صفت مالکی هست را آموزش دادند ،مانند ، I  my   car  که در اینجا I ضمیر فاعلی و my صفت مالکی هست ، He   his   car , She   her  car , It  its  car ,  we  our  car , you  your. Car , they  their

We  our  car    <-   That is our car  یعنی اون هست ماشین ما.                sms  stands for  , Short  message  service  که این مخفف sms می‌باشد

در مورد معنی لغت glasse توضیح داده شد که به معنی شیشه می‌باشد و glasses به معنای شیشه ها می‌باشد مانند شیشه های عینک

املای لغات eraser , chair ,desk که به ترتیب عبارتند از پاکن ، صندلی و میز در کلاس آموزش داده شد

The schools classroom هم جز آموزشهای امروز بود

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید