هفتم هدف

اردو سه شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۵

به‌ نام خدا

در مدرسه مثل همیشه قرآن خواندیم ولی این دفعه فیلم هم از همخوانی گرفتیم  و بعد صبحانه آش خوردیم سپس گروه بندی شدیم وبه ۶ گروه تقسیم شدیم بعد سوار اتوبوس شدیم و خیلی هم توی اتوبوس شعر خواندیم و خوش گذشت بعد که به باغ جوان رسیدیم هر دو گروه با هم برنامه ها را پیش می بردند و به ۳ دسته تقسیم شدیم و دسته ما با آقای رفیعیایی گروه اول به پایین رفتیم و وسایل را کنار زمین فوتبال گذاشتیم بعد دسته ما به زیپ لاین رفتیم و بعد از آن به زیپ لاین رفتیم لباس ها را پوشیدیم و مسئولان آنجا قوانین را به م گفتن سپس به زمین بازی رفتیم و خیلی حال داد و لباس ها و تفنگ ها را تحویل دادیم بعد از پینت بال به فوتبال رفتیم و بازی کردیم بعد از فوتبال وضو گرفتیم و نماز خواندیم سپس پذیرایی شد سپس هر کسی برای خودش در باغ جوان هر جایی که خواست  رفت و بازی کرد  بعد از آن ساعت ۱۳.۱۰ سوار اتوبوس شدیم و به مدرسه برگشتیم

دیدگاهتان را بنویسید