فارسی, هفتم مسوولیت

چهارشنبه.۲۶مهر.زنگ فارسی

سلام

آقای مجیدی وارد شدند . گفتند امروز حوصله ندارند . بعد گفتند کتای های فارسی را بیاورید تا ادامه ی شعر درس اول را پیش ببریم . اول من را صدا زدند و من بیت

روی هر شاخه جیک جیک کنم

در دل آسمان رها باشم

را خواندم و بررسی اش را کردم . بعد از من آقای مجیدی به نوبت تمام بچه هارا صدا زدند و بقیه ی ابیات این شعر را پیش بردیم تا به بیت

زنگ تفریح را که زنجره زد …

رسیدیم استاد آرایه ی واج آرایی را توضیح دادند که:

بعضی وقت ها شاعر یا نویسنده برای زیبا تر شدن کلام با تکرار کردن یک واج (حرف یا صدا)در یک متن کوتاه یک موسیقی ایجاد میکند. به این حالت واج آرایی میگوییم.

زیبا ترین حالت واج آرایی اینکه موسیقی در خدمت محتوا باشد .

و ما در دفتر قسمت جزوه ها نوشتیم .

در همین مور  ایشان مثالی زدند :

براو راست خم کرد چپ کرد راست

خروش از خم چرخ چاچی بخاست

و آقای مجیدی این بیت را روی تخته نوشتند و ما در دفتر نیز نوشتیم . بچه ها سعی می‌کردند آن بیت را بخوانند و حفظ کنند . در همین لحظات زنگ به صدا در آمد . و بچه ها رفتند.

. خدا نگهدار.

 

۲ دیدگاه در “چهارشنبه.۲۶مهر.زنگ فارسی

  1. حسین افسری گفت:

    خیلی وارد جزییات شدی.

  2. حسین افسری گفت:

    خیلی وارد جزییات شدی.
    تکالیف را نگفتی!

دیدگاهتان را بنویسید