حرفه و فن, هفتم هدف

حرفه و فن 26/ 7 1402

امروز اول کار استاد در باره ی چای به صحبت کردند و گفتند یک به را رنده کرده و بعد روی بخاری یا هر چیز دیگر خوشک میکنیم و ان را روی گاز تف داده تا رنگش تیره شود و برای گزارش نویسی گفتند که تخمین قیمت بگیریم و بعد قیمت اصلی را بنویسیم استاد گفتند که قیمت را با چند جا مقایسه کنید و قیمت اب و گازی که استفاده شده را حساب کرده و ببینیم که برای ما ارزش دارد که بفروشیم و بعد از این کار اقای ساکت امد و منگنه چوب را بما نشان داد و بعد از ان استاد گفت صفحه ی 93 را در کلاس حل کرده و باقی ماندرا در خانه انجام دهید 

دیدگاهتان را بنویسید