علوم دوشنبه ۱۶ / ۱۱ / ۱۴۰۲

به نام الله

استاد توضیحی درباره درس ۱۱ دادند

با کارخانه ای شروع کردند که از بخش های تشکیل شده بود .

استاد وارد کلاس شد و برق را روشن کرد و گفت : فکر کنید الان برق کارخانه را زده ام این کار را در بدن (میتوکندری) انجام میدهد .

 


میتوکندری : تولید انرژی (:

بعد به بخش انبار کارخانه میرسیم که انبار چی مواد غذایی و آب را نگه داشته و مواد دفعی را خارج میکند که این انبار چی (واکئول) میگویند.

واکئول : ذخیره آب و مواد غذایی وخارج کردن مواد دفعی

بعد مواد را به دستگاهی به اسم ( گلژی)

داده تا آن را بسته بندی کند و خوب و بد را جدا کند و به دستگاه بدی بدهد .

گلژی : بسته بندی و ترشح مواد (:

الان موقع ارسال به خریدار است این کار را ( شبکه ی سیتوپلاسمی ) انجام میدهد توسط لوله ، حفره ، کیسه انجام میشود.

شبکه سیتو پلاسم : شبکه ارتباطی و حمل و نقل در یاخته .

این کارخانه بلندی به اسم : پروتئین دارد.

رئیس کارخانه : هسته است .

سلول : واحد ساختار و عمل در موجودات زنده است.

تکلیف : امتحان فصل ۱۱ ):

یا حق (:

ادامه مطلب

مطالعات ۲ ٫ ۱۴۰۲٫11

استاد تا جا وارد شدند دونفر بصورت اجباری مشفقی ، سلیمی از آنها سوال کردند بعد نقشه ذهنی بصورت زیر کشیدند

اقتصاد⇐  تولید⇓  توضیع⇓   مصرف⇓

                         ارتباط مصرف کننده و تولید کننده             

 

                           ۱_عوامل طبیعی

                     ۲_ نیروی انسانی

                      ۳_ سرمایه                                       

مشاغل : کشاورزی

              صنعت

              خدمات

سوالات:

1-تولید محصول به من ضور رفع چه چیزی میباشد؟

۲- محصولات تولیدی به چند شکل دسته بندی میشود

۳- عوامل تولید را نام ببرید؟

۴-منابع طبیعی شامل چه چیزی میشود؟

۵- سرمایه چیست؟

۶- چرا نقش نیروی انسانی مهم است ؟

۷- پدید آمدن مشاغل و حرفه را توضیح دهید؟

علوم دوشنبه تاریخ : ۹ / ۱۱/ ۱۴۰۲

استاد گفتند به سالن پایین بیایید ، و بنشینید.

استاد درس ۱۱ را به طوره داستانی درباره ی کارخانه 

کار خانه ای تشبیه کرد.

استاد گفتند : !!

استاد گفتند چشم هایتان را ببندید و فکر کنید در کار 

کارخانه هستید  یکی میآید برق را  روشن میکند به 

به این کار  « میتو کندری » میگویند این کارخانه یک انبار دارد که برای ذخیره آب و غذا و مواد دفعی که این انبار نامش « واکوئل » است.

بعد آن بسته ها را باید بسته بندی کرد و آن را

« گلژی »  انجام می دهد ، و به بیرون پرت می‌کند که همان ترشح است .

و آن مواد را حمل می‌کنند توسط « شبکه ی اندوپلاسمی  » که توسط لوله ، کیسه ، است

هر کارخانه یک برند دارد این کارخانه اسمش « پروتئین » است.

مووفق باشید . (:

علوم دوشنبه تاریخ : ۲/ ۱۱ / ۱۴۰۲

به نام خدا 🙂

استاد درس ۷ « آب های زیر زمینی » را شروع کردند و توضیح کوتاهی درباره ی نفوذ پذیری و نفوذ نا پذیری دادند.

نفوذ پذیری : اندازه ذره ی خاک ها درشت باشد و آب از لایه ی بالایی به لایه ی زیرین برود


نفوذ نا پذیری : اندازه ذره های خاک ریز باشد و آب از لایه ی بالایی به لایه ی پایینی نرسد.


یک توضیحی در باره ی عواملی که موثر در زیاد شدن آب های زیر زمینی دادند. 

گفتند : !!

فکر کنید آب از بالای کوه به سمت شیب کوه می آید . (۱) پوشش گیاهی : آب اگر با سرعت به 🌲 درخت بر خورد کند . سرعتش کم میشود و به زمین نفوذ میکند .

(۲) جنس خاک : اگر ذره ی خاک درشت باشد آب راحت تر به زیر زمین می‌رسد .

(۳) شیب زمین : شیب هرچه کم تر باشد آب با سرعت کمتری حرکت میکند و راحت تر آب نفوذ میکند.

(۴) شدت باران : باران هرچه تند تر و محکم تر ببارد بهتر به زمین نفوذ میکند


 

زندگی ۲۸ ٫ ۱۰ ٫ ۱۴۰۲

تا وارد مدرسه شدیم !! از همه امتحان بسیار سختی گرفته شد ، که کتبی بود و ۵ نمره داشت 

همه ی بچه ها ترسیده بودند یکی تو کله اون میز. می‌گفت : بده من میخونم بت دوباره میدم . خلاصه 

موقع امتحان شده بود. برگه ی هدف و مسعولیت پخش شد البته بگم که برای تقلب برگه های هر کلاس متفاوت بود امتحان نزدیک به ۴۵ دقیقه وقت داشت سوال یک آن یکی از بسیار آرین سوال سخت این برگه بود کی می‌گفت : ۶ آبان در کلاس چه کردین؟! بعد تقلب رسید که هرکس میتواند از کلید واژه های که نوشته است از آن روز ببیند و بنویسد. امتحان کتبی تمام شد و امتحان عملی شروع شد . امتحان عملی این بود که همه باید گروهی بنشینند . و بعد ما باید از بین این نقش های که آقای دوستی میدادند یکی را در گروه خود انتخاب میکردی نقش ها شامل : فرمانده ، کاتب ، مذاکره کننده ، حسابدار ، سخن گو بود . هرکس یکی را انتخاب کرد . بعد ما باید با پول هایی که تی این چند ماه درآورده بودیم البته این پول ها همان امتیاز هایی است که گروهی بدست آورده بودیم ‌‌ . آنها را باید برای خرید وسایل مورد نیاز و خرید مکان می‌خواستیم . اول به هر گروه یک برگه میدادند که داستانی روی آن داستان  نوشته شده بود. ما باید با استفاده از نکات داستان کد های را پیدا میکردیم که بتوانیم برگه داستان دوم را پیدا کرده و سوالات را حل کرده و پول بگیریم. ما باید با وسایلی که همراه داشتیم برای تزیینات کلاس چیزی درست کرده و به استاد تحویل می‌دادیم بعد این همه کار پول ها ، معاملات ، پول باقی مانده و … روی پرده‌ی نمایش گر نشان دادند و به ما گفتند این بازی بازی زندگی بود و تمام آن چیزی که تی چند ماه یاد گرفته بودید.


 

نگارش 30 / 9 / 1402

استاد اول بر اساس نمره میگفتند هرکس نفر چندم بخواند
ما این هفته درباره ی ارمان شهر یا شهری که همه چیز درون ان خوب باشد
چندین مشکلی که در نوشته های بچها بود از جمله از :
1 : مال الان باشد
2 : به واقعیت بپیوندد
3 : خیلی علمی نباشد
4 : باید طی 3 روز انجام شود
بعضی ها این چیز هایی که گفتم را باید رعایت کنند وباعث میشود نمره ی انها بالا برود

توجه / توجه : شب یلدای امسال یا پارسال را طی سه روز بنویسید

حرفه و فن 9/10

                                                                                            به نام خدا

استاد همان موقع گفتند به ها و گزارش نویسی و اگه کسی انگور هایش را نیاورده بود الان بیاید استاد از روی لیست به نوبت صدا زده و به و گزارشنویسی را میدید و نمره ثبت میکرد بعد این کار گروه 4 آمد و جایی که باید ارائه میدادند را ارائه دادند و بعدش استاد گفتند یک کار انجام دهید و راحت مثبت بگیرید استاد گفتند صفحه ی 19 را نوشته  و اکر درست بود مسبت میگید همه نوشتند و به استاد ددادند استاد یک فیلم درباره ی ریشه ی گل گذاشتند و گفتنند این مرد با ریشه ی درخت که خیلی کاربردی ندارد از او کلی چیز های زیبا میسازند و استاد برگه ها را صحیح کرد و هرکس که بدون غلط بود را مثبت گذاشته و به ما گفتند افرین انتضار نداشتم بیشتری ها مثبت بگیرند و شما نسبت به اون کلاسی ها مثبت بیشتری گرفتید

2 / ۹ نگارش

استاد گفتند گروه یک بروند بیرون و با خودشان هماهنگ کنند که هرکس چیکار کند بعد وارد کلاس شدند استاد داوطلبان گفتند دست بگیرید تا به نوبت بخوانید گروه یک معلم بودند سه نفر نمره و یک نفر امضا و یک نفر هم معلم بود موضوع نگارش این هفته ۵ موضوع بود که برای هر موضوع باید ۴ جمله مینوشتیم چندین نفر خوب در انشا داشتیم از جمله آقای حسینی و احمدی و ….

حرفه و فن 8/3

استاد هرکس را از رویه لیست صدا زد و هرکس که نوبتش میشد انگور و گزارش نویسی را با خود میاورد و به استاد نشان میداد استاد هم میدید همین طور که استاد در حال دیدن بود گفتند کار و فناوری صفحه 93 را کامل کنید و وقتی تمام شد نکته هایی بما گفتند از جمله : خاک : یک جسم  پویا و طبیعی است که در سطح زمیت قرار دارد و محیط رشد و یا رشد گیاهان است خواص ان در اثر اقلیم و موجودات زنده روی سنگ اصلی شکل گرفته است  و در طی زمان طولانی تغیر میکند. انواع افق مجودات در خاک: معمولا افق های خاک تا سنگ بستر را با حروف لاتین نام گذاری می کنند افق o : افق مواد الی در خاک های معدنی در سطح خاک تشکیل شده یا در حال تشکیل است افق A : افق A یا افق شستو شو که در زیر افق o قرار دارد و در صورت نبودن افق مواد الی در سطح خاک قرار بگیرد افق B : افق تجمع مواد که در زیر افق A قرار دارد و به طور معمول مواد شسته شده از طبقه ی بالا در ان جمع میشود

 

 

 

تکلیف : اوردن بِه و گزارش ان

حرفه و فن 26/ 7 1402

امروز اول کار استاد در باره ی چای به صحبت کردند و گفتند یک به را رنده کرده و بعد روی بخاری یا هر چیز دیگر خوشک میکنیم و ان را روی گاز تف داده تا رنگش تیره شود و برای گزارش نویسی گفتند که تخمین قیمت بگیریم و بعد قیمت اصلی را بنویسیم استاد گفتند که قیمت را با چند جا مقایسه کنید و قیمت اب و گازی که استفاده شده را حساب کرده و ببینیم که برای ما ارزش دارد که بفروشیم و بعد از این کار اقای ساکت امد و منگنه چوب را بما نشان داد و بعد از ان استاد گفت صفحه ی 93 را در کلاس حل کرده و باقی ماندرا در خانه انجام دهید