2 / ۹ نگارش

استاد گفتند گروه یک بروند بیرون و با خودشان هماهنگ کنند که هرکس چیکار کند بعد وارد کلاس شدند استاد داوطلبان گفتند دست بگیرید تا به نوبت بخوانید گروه یک معلم بودند سه نفر نمره و یک نفر امضا و یک نفر هم معلم بود موضوع نگارش این هفته ۵ موضوع بود که برای هر موضوع باید ۴ جمله مینوشتیم چندین نفر خوب در انشا داشتیم از جمله آقای حسینی و احمدی و ….

حرفه و فن 8/3

استاد هرکس را از رویه لیست صدا زد و هرکس که نوبتش میشد انگور و گزارش نویسی را با خود میاورد و به استاد نشان میداد استاد هم میدید همین طور که استاد در حال دیدن بود گفتند کار و فناوری صفحه 93 را کامل کنید و وقتی تمام شد نکته هایی بما گفتند از جمله : خاک : یک جسم  پویا و طبیعی است که در سطح زمیت قرار دارد و محیط رشد و یا رشد گیاهان است خواص ان در اثر اقلیم و موجودات زنده روی سنگ اصلی شکل گرفته است  و در طی زمان طولانی تغیر میکند. انواع افق مجودات در خاک: معمولا افق های خاک تا سنگ بستر را با حروف لاتین نام گذاری می کنند افق o : افق مواد الی در خاک های معدنی در سطح خاک تشکیل شده یا در حال تشکیل است افق A : افق A یا افق شستو شو که در زیر افق o قرار دارد و در صورت نبودن افق مواد الی در سطح خاک قرار بگیرد افق B : افق تجمع مواد که در زیر افق A قرار دارد و به طور معمول مواد شسته شده از طبقه ی بالا در ان جمع میشود

 

 

 

تکلیف : اوردن بِه و گزارش ان

حرفه و فن 26/ 7 1402

امروز اول کار استاد در باره ی چای به صحبت کردند و گفتند یک به را رنده کرده و بعد روی بخاری یا هر چیز دیگر خوشک میکنیم و ان را روی گاز تف داده تا رنگش تیره شود و برای گزارش نویسی گفتند که تخمین قیمت بگیریم و بعد قیمت اصلی را بنویسیم استاد گفتند که قیمت را با چند جا مقایسه کنید و قیمت اب و گازی که استفاده شده را حساب کرده و ببینیم که برای ما ارزش دارد که بفروشیم و بعد از این کار اقای ساکت امد و منگنه چوب را بما نشان داد و بعد از ان استاد گفت صفحه ی 93 را در کلاس حل کرده و باقی ماندرا در خانه انجام دهید 

زنگ حرفه فن 1402/7/19

اقای هاشمی وسایل همه کاره به بچه ها نشان داد استاد گفت در دفتر مربعی بکشید استاد هم روی تابلو مربعی کشید گفت مربع های خود را اندازگیری کنید هرکس اندازه خودش را گفت انها باید مربعی به شکل 10 در 10 میکشیدند بعد استاد شروع به حرف زدن کرد و گفت کسانی که در مکانیکی و فن مهارت دارند در باره ی اندازه ها احساس دارند استاد گفت هرکس باید وجب دست خودش را اندازگیری کند و بشناسد استاد یک وسیله به اسم smd را به کلاس اورد و ان را روشن کرد مربعی کوچک با نور زیاد تعریف smd? به قطعات در حد ابعاد میکرومت که برای نصب بر رویه سطح برد های الکترونیکی ساخته شده است 1 هویه المنتی؟ ساده ترین هویه که با تبدیل انرژیه کرمایی  یک المنت کار میکند