مهارت, هفتم هدف

گارگاه چوب .سید ابوالفضل حسینی.23/7/1402

امروز در کارگاه چوب استاد گفتند : که در جلسه اول پیچ کردن چوب با پیچ mdfرا یاد دادیم . در جلسه پیش بستن بس ها با پیچ های mdf را آموزش دادیم . وجه ما سه پیچ معرفی کردند. 1-پیچ mdf که با آن چوب پیچ می کنند.2- پیچ دوبل که دو چوب را به هم پیچ می کنند 3- پیچ 5 سانتی که با آن زاویه 90 درجه درست می کنند . استاد به ما پیچ های 5 سانتیجه را دادند و گفتند :اول با مته 3 یا مته 3 میل چوب را سوراخ کنید بااندازه 8 میل از لبه و آن قسمتی که سوراخ کرده آید را روی ارتفاع آن چوب بگذارید همآن سوراخ را در آن بکنید و بعد پیچ 5 سانتی را ببندید و ما هم همه این کار را کردیم و بعد که تمام شد کلاس را تمیز کردیم و رفتیم.

دیدگاهتان را بنویسید