عربی, هفتم مسوولیت

عربی 23 مهر

با سلام

امروز آقای ناصری ابتدا تکالیف جلسه ی قبل را چک کردند و پس از آن صفحات 11 تا 15 را مرور کردیم . بچه ها تمرین ها را می خواندند و هر جا

لازم بود آقای ناصری توضیحات بیشتری می دادند و یا ترجمه می کردند.

یکی از دوستان حروف شمشی و قمری را توضیح داد و گفت:اگر ابتدای کلمه ای یکی از حروف شمسی یعنی (ش ن ل ت ز ر د س ط ذ ض ظ ث ص) باشد (ل) خوانده نمی شود و حروف شمسی تشدید می گیرد . مانند الشمس یا الناجح .ولی در حروف قمری (ال) به راحتی تلفظ می شود.

دیدگاهتان را بنویسید