تاریخ, هفتم مسوولیت

زنگ تاریخ روز چهار شنبه

سلام ، معلم تاریخ وارد شد و گفت تکالیف را آماده کنید و می خواهیم یک مستند بگذاریم و تکالیف را چک کنیم مستند را دیدیم و تکلیف بعضی از بچه ها را دیدند و گفتند بعدی هارا جلسه بعد می بینند و تکلیف هم گفتند در گوگل بنویسید شریف حسین آخرش فلسطین ویک بار هم آخرش اسرائیل بعد دوباره سرچ کنیم جنگ جهانی و دوباره فلسطین و اسراییل و عثمانی و تقسیم کشور و یک بار دیگر اسرائیل و یک بار هم فلسطین . بعد زنگ خورد و کلاس تموم شد

دیدگاهتان را بنویسید