قرآن, هفتم هدف

زنگ قرآن کلاس هدف۱۸ مهر ۱۴۰۲

به نام خدا

معلم وارد کلاس شدند و بعد از آن آیه ای روی تابلو نوشتند و بعد پرسیدند کسب می‌داند برای چی قرآن می خوانیم؟ و بچه جواب دادند.

سپس فیلمی گذاشتند که در آن قرآن می خواندند و در  مورد این بود که هر کاری کنید عاقبت آن را می‌بینید.

بعد از آن استاد به هر گروه سوره ای گفتند که بتوانند روان از روی آن بخوانند معنی و تفسیر آن را بگویند .

سپس همه بچه ها چند آیه ای از صفحه ی ۱۵ خوانند و تکلیف هم این شد که همه بچه ها صفحه ۱۵ را روان بخوانند و به صورت صوت در همکلاسی بفرستند

دیدگاهتان را بنویسید