هفتم مسوولیت, هندسه

چهارشنبه زنگ سوم 19 مهر هندسه

زنگ سوم روز چهارشنبه 19 مهر آقای قزوینی وارد کلاس شدن و گفتن سوالات امتحان امروز را در بیاورید. بعد از سوال 18 تا 23 که مربوط به درس هندسه بود را جواب دادن. بعد گفتن تکالیف را در بیاورید و روی میز بگدارید. وبعد مشغول بررسی تکالیف ما شدن . بعد از آن رفتیم  سراغ کار در کلاس صفحه 43 که جزو تکالیف بود تا آن را بررسی کنیم. سوال یک را توضیح دادن که با استفاده از قضیه ی حمار حل می شد. قضیه ی حمار یعنی همیشه جمع دوضلع یک مثلث  از ضلع سوم همان مثلث بیشتر است. و آقای قزوینی روی این مساله تاکید کردن. بعد رفتیم سوال دو . یکی از بچه ها پرسید چرا در نام گذاری نقطه ها از زبان انگلیسی استفاده می کنیم؟ گفتن این یک قرارداد است. بعد درسوال دو از ما یک رابطه ی جبری می خواست اما ما هنوز به آن مبحث نرسیده بودیم گفتن رابطه ی جبری  یک رابطه ای است که در آن مجهول است بعد وارد کاردر کلاس شدیم بعد زنگ خورد .خیلی ممنون که  گزارش من را خواندید خدانگهدار

دیدگاهتان را بنویسید