دوشنبه 29 آبان زنگ اول تجربی

آقای فیروزنیا جزوه ی فصل 4 را روی دیتاشو نمایش دادند موضوم فصل 4 مواد پیرامون ما است مواد به  دو دسته تقسیم می شوند: مستقیم از طبیعت و غیرمستقیم. به موادی که مستقیم و بدون تغییر از طبیعت به دست می آیند موادطبیعی و موادی که با تغییر مواد طبیعی به دست می آیند و مستقیم ازطبیعت به دست نمی آید مواد مصنوعی می گویند. موادطبیعی با از زمین مانند گوگرد و  طلا و الماس  یا از آب مانند نمک  و یا از هوا مانند اکسیژن و نیتروژن و کربن دی اکسید که بی رنگ در هوا یافت میشود به دست می آیند و مواد مصنوعی یا با تغییرفیزیکی  مانند استخراج فلزات از سنگ معدن و یا با تغییر شیمایی مانند سیمان و پلاستیک به دست می آیند.سپس ویژگی های مواد را بررسی کردیم مانند:

1: چکش خواری : پهن تر شدن مواد بر اثر ضربه مانند طلا

2: شکنندگی: شکستن مواد

3: براق

4: چگالی : نسبت جرم به حجم

5:خاصیت آهنربایی

6: سختی

7: رسانایی

8: انعطاف پذیری

بعد فیلمی نشان دادند که می گفت  به موادی که براثر حرارت یا محیط واکنش نشان می دهند مواد هوشمند می گویند بعد هم چند سوال از فصل 4 حل کردیم.

چهارشنبه 10 آبان زنگ سوم تاریخ

آن روز ما امتحان هندسه داشتیم برای همین ترتیب زنگ ها متفاوت بود به جای زنگ دوم زنگ سوم  تاریخ داشتیم . آقای مدنی توضیح دادند که در تاریخ دبیرسان دوره ی اول در هرپایه چه بخشی از تاریخ کشورمان را  می خوانیم و اهمیت هر بخش ازتاریخ را توضیح دادند . گفتند تاریخ هر چیز را به دو بخش قبل از یک اتفاق مهم و بعد از آن تقسیم می کنند تاریخ ایران را نیز به دو بخش قبل از ورود اسلام و بعد از آن تقسیم می کنند. ما در هفتم ایران باستان یعنی قبل از ورود اسلام را می خوانیم. بعد کلیپی نشان دادند که  آفرینش جهان را به ماه های یک سال  تبدیل می کرد سپس آفرینش گیاهان و انسان را توضیح داد.  آقای مدنی توضیح دادند که اکثر تمدن ها و پیامبران در ناحیه ی خاورمیانه تشکیل شده است و سپس ویژگی های تمدن ها که مانند حکومت ، خط، و …… را گفتند بعد توضیح دادند که ابتدا انسان ها خوراک خود را از شکار بدست می آوردند سپس که کشاورزی را یاد گرفتند مجبور شدند یکجا نشین و شهر نشین شوند یا هم وقتی یکجا نشین و شهر نشین شدند مجبور شدند کشاورزی کنند

چهارشنبه 3 آبان زنگ سوم هندسه

آن روزمعلم دیگری آمد. از  سوال 5 صفحه ی45 بررسی کردیم .مفهوم این سوال این بود که وقتی دو خط همدیگر را قطع کنند زاویه های روبه رو باهم برابرند. این را زاویه ی متقابل به راس می گویند.  بعد در کاردکلاس سوال 2 مکمل و متمم را یاد اوری می کند که مکمل یک زاویه زاویه ای است که با آن زاویه ی 180 درجه و متمم یک زاویه زاویه ای است که با آن  90 درجه می سازد. در سوال صفحه ی 46 سوال 1  می گوید مثلث ها از نظر نوع زاویه به 3 دسته تقسیم می شوند:

مثلث هایی که هر سه زاویه ی آنها تند است.

مثلث هایی  که یک زاویه ی راست دارد

مثلث هایی که یک زاویه ی باز دارد.

سوال زیر آن می گفت که چرا مثلث ها نمی توانند 2 زاویه ی راست داشته باشد استاد گفتند مثلث 3 زاویه دارد که باید مجموع آن ها 180 درجه است اگر 2 زاویه ی راست داشته باشد 180 دجه می شود که زاویه سوم باید صفر درجه باشد که نمی شود. بعد جدول سوال دو را حل کردیم که فقط یک مثلث متساوی الضلاع  داریم چون باید سه زاویه ی آن هم برابر باشد بعد رفتیم سوال بعد و بعد زنگ خورد.

چهارشنبه 26 مهر زنگ سوم هندسه

آقای قزوینی از سوال 3صفحه ی 43  شروع به بررسی کردند.سوال3 علامت نتیجه گیری را یاد می دهد.مفهوم این سوال این است که دوچیز مساوی با یک چیز ، همیشه با هم برابرند. این را اصل تساوی می گویند.ومی شود عبارات مساوی را جای گذاری کرد. عباراتی  که با حروف  نام گذاری میشود جبری است.سوال4 که نوعی دیگر از سوال سه بود می گفت دو عدد یا عبارت مساوی را می توان در یک عدد مشترک ضرب کرد. بعد  رفتیم سراغ زاویه. استاد از بچه ها خواستند که زاویه را حدس بزنند.  حدس بچه ها تقریبا درست بود.بعد گفتند تعریفش سخت است. توصیفش را کردند. زاویه از راس و دوضلع پاره خط یا نیم خط  تشکیل شده. نامگذاری زاویه را می توان  با  سه حرف نشان داد که حرف وسط آن باید راس و بالای آن باید  این علامت  ^باشد تا با پاره خط  و مثلث و…  اشتباه نشود.یا فقط با یک حرف که باید راس آن باشد.یا با عدد که پایین آن باشد. همانطور که می توان پاره خط را جمع و تفریق کرد زاویه را هم میتوان . انواع زاویه : راست: 90 درجه ، تند : کمتر از 90 درجه،باز : بیشتر از 90 درجه  نیم صفحه : 180درجه تشکراز این که گزارش مرا خواندید خدانگهدار.

چهارشنبه زنگ سوم 19 مهر هندسه

زنگ سوم روز چهارشنبه 19 مهر آقای قزوینی وارد کلاس شدن و گفتن سوالات امتحان امروز را در بیاورید. بعد از سوال 18 تا 23 که مربوط به درس هندسه بود را جواب دادن. بعد گفتن تکالیف را در بیاورید و روی میز بگدارید. وبعد مشغول بررسی تکالیف ما شدن . بعد از آن رفتیم  سراغ کار در کلاس صفحه 43 که جزو تکالیف بود تا آن را بررسی کنیم. سوال یک را توضیح دادن که با استفاده از قضیه ی حمار حل می شد. قضیه ی حمار یعنی همیشه جمع دوضلع یک مثلث  از ضلع سوم همان مثلث بیشتر است. و آقای قزوینی روی این مساله تاکید کردن. بعد رفتیم سوال دو . یکی از بچه ها پرسید چرا در نام گذاری نقطه ها از زبان انگلیسی استفاده می کنیم؟ گفتن این یک قرارداد است. بعد درسوال دو از ما یک رابطه ی جبری می خواست اما ما هنوز به آن مبحث نرسیده بودیم گفتن رابطه ی جبری  یک رابطه ای است که در آن مجهول است بعد وارد کاردر کلاس شدیم بعد زنگ خورد .خیلی ممنون که  گزارش من را خواندید خدانگهدار